2016. július 5.

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására      melléklet- táblázat

2. napirendi pont: Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására

3. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt pályázatán való részvételre (TÉR-KÖZ)  

mellékletek- pályázati felhívás; Együttműködési megállapodás tervezet;  Helyszínrajz;  WC látványterv; Molnársziget költségvetés összefűzve; Molnársziget költségvetés

4. napirendi pont: Javaslat a MÁV Zrt. tulajdonú, 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról szóló Megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásra

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2016. évi Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására; Szolgáltatástervezési Koncepció 2016.

6. napirendi pont: Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés költségeinek biztosítására

7. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u., ,,Tündérkert" területén található szolgálati lakásra vonatkozó szerződéses jogviszony rendezésére

8. napirendi pont: Javaslat a 195271/6 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII.ker. Újtelep út 6-8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötéséről

9. napirendi pont: Javaslat a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Templom u. 93. fsz.5. szám alatti ingatlan értékesítésére

10. napirendi pont: Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására

11. napirendi pont: Javaslat Eperföld utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére

12. napirendi pont: Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Sodronyos u. 43. szám alatt található osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1/8-ad részének megvásárlására

13. napirendi pont: Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 44. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

14. napirendi pont: Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető soron található ingatlan hasznosítására

15. napirendi pont: Javaslat a 195642/1 helyrajzi számú,természetben a Bp. XXIII. ker. Szamaránszki dülőben található ingatlanon lévő 2 db lakókonténer tulajdonjogának elismerésére

16. napirendi pont: Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Bp. XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatt ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezésére

17. napirendi pont: Javaslat a 184843 hrsz-ú,természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlására

18. napirendi pont: Javaslat részletfizetés engedélyezésére (Kreisz Erzsébet)

19. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

20. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről

21. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről

22. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft., valamint a Soroksári Sportcsarnok NKft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

23. napirendi pont: Fellebbezések

24. napirendi pont: Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények végrehajtására történő felhatalmazásra

25. napirendi pont:  Javaslat ,,Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa'' cím adományozására (zárt ülés)  

26. napirendi pont:  Javaslat ,,Soroksár Díszpolgára'' cím és ,,Soroksárért Érdemérem'' adományozására  (zárt ülés)

27. napirendi pont: Javaslat az ,,Év Kerületi Polgárőre'' cím adományozására (zárt ülés)