2016. június 7.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodással összefüggő rendeleteinek módosítására

2. napirendi pont: Javaslat ingyenes vezeték nélküli internet-szolgáltatás bevezetésére

3. napirendi pont: Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásért Alapító Okiratának módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére

5. napirendi pont: Javaslat pályázaton való részvételre

6. napirendi pont: Javaslat földútjavítási munkák elvégzésére szánt keretösszeg megemelésére

7. napirendi pont: Javaslat útépítési munkálatok elvégzéséhez kötelezettségvállalásra

8. napirendi pont: Javaslat pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezésére

9. napirendi pont: Javaslat kártalanítási összegek elfogadására

10. napirendi pont: Javaslat a 195271/8/A/8 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Szent László u. 161. III/6. szám alatti lakás hasznosítására

11. napirendi pont: Javaslat a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan megtenni szükséges intézkedésekre

12. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről

13. napirendi pont: Tájékoztató a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről

14. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért" napok előkészítéséről

15. napirendi pont:  Fellebbezés 

16. napirendi pont: Javaslat jutalmazásra (zárt ülés)

17. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)

18. napirendi pont: Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (levételre javasolt) 

 

Sürgősséggel tárgyalandó:

Javaslat a dél-pesti kerékpárút létesítésével kapcsolatos pályázaton való részvétel támogatására
mellékletek: Felhívás; Kerékpárút nyomvonal; költség; költség összesített