2016. március 16.

1. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról , azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítására

2. napirendi pont:
Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012.(XII.28.) rendelet módosítására

3. napirendi pont:
Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására

4. napirendi pont:
Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (M5 autópálya- Gyál melletti rekultivációs terület)    melléklet- rendelet tervezet

5. napirendi pont:
Javaslat a ,,Soroksári Ifjúsági Koncepció" elfogadására  melléklet-Soroksári Ifjúsági Koncepció tervezet

6. napirendi pont:
Javaslat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítására

7. napirendi pont:
Javaslat az Orbánhegyre vonatkozó rendezési terv szerinti szabályozás végrehajtása érdekében hozott képviselő-testületi határozat módosítására

8. napirendi pont:
Javaslat a Bp. XXIII. ker. Szitás utca részbeni szabályozása érdekében a 196197/9 helyrajzi számú, természetben az Alsókert utcában található ingatlan cseréjére

9. napirendi pont:
Javaslat vételi ajánlattal kapcsolatos döntések meghozatalára

10. napirendi pont:
Javaslat kisajátítási eljárás megindítására

11. napirendi pont:
Javaslat vételi ajánlat megtételére (Grassalkovich út 178.)

12. napirendi pont:
Beszámoló a civil szervezetek 2015.évi támogatásának elszámolásáról

13. napirendi pont:
Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

14. napirendi pont:
Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására

15. napirendi pont:
Tájékoztató a szociális helyzetről

16. napirendi pont:
Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2015. évben végzett munkájáról

17. napirendi pont:
Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról mellékletek beszámolók -ES Mozgássérültek Egyesülete;  Soroksári Karitasz; Magyar Vöröskereszt
 
Sürgősséggel tárgyalandó:

Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására               melléklet-táblázat

Javaslat Zöld Jánosné az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra