2016. november 8.

1. napirendi pont:Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.8II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont:  Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. napirendi pont: Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára melléklet- térkép

4. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány - Jegyzői észrevétel

5. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány

6. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására, valamint építési költségek biztosítására

7. napirendi pont: Javaslat 186047 helyrajzi számú, természetbena Budapest XXIII.kerület Grassalkovich út 166. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

8. napirendi pont: Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII.kerület Molnár utca 34/A. ,,felülvizsgálat alatt" - Völgyhajó utca 25/A. ,, felülvizsgálat alatt" számokon található, 561 m2 területű ingatlan 1/2 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére

9. napirendi pont: Javaslat a 186556/18 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős u.55. szám alatt található, 247 m2 területű ingatlan 97/240 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére

10. napirendi pont: Javaslat közalkalmazottak jutalmazására

11. napirendi pont: Javaslat intézményvezetői státuszra beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállítására

12. napirendi pont: Javaslat bolgár ivókút létesítésére

13. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről

14. napirendi pont: Fellebbezés (zárt ülés)

15. napirendi pont: Javaslat a Galéria '13 Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)

16. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)