2016. szeptember 13.

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására melléklet- táblázat

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete módosítására 


3. napirendi pont: Javaslat a 185050 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 45. szám alatt található ingatlan működtetésébe adására, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

5. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra  mellékletek: Csatlakozási nyilatkozat; Pályázati kiírás ,,A" típusú; Pályázati kiírás ,,B" típusú

6. napirendi pont: Javaslat a Katolikus Szeretetszolgálattal támogatási szerződés megkötésére a Katolikus Szereteszolgálat  Názáret Szeretotthona (1238 Bp., Grassalkovich út 26.) részére nyújtandó támogatásról

7. napirendi pont: Javaslat a Dél-budapesti harántoló irányú kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára melléklet- kerékpárút térkép

8. napirendi pont: Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntés meghozatalár

9. napirendi pont: Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítására  mellékletek- Alapító Okirat módosítása telephely bővítés miatt; Módosító Okirat

10. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

11. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat számára megvételre felajánlott ingatlanok, tulajdoni hányadok megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára

12. napirendi pont: Javaslat a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII.kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed részére vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyására

13. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185977 hrsz-ú ingatlanon történő túlépítés ügyében való döntés meghozatalára

14. napirendi pont: Javaslat a 195416 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír u. 70. szám alatt található ingatlannak a korábbi bérlő által használt részének kiürítése iránti peres eljárás megindítására

15. napirendi pont: Javaslat a 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII.kerület Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatt található lakás hasznosítására

16. napirendi pont: Javaslat a 185876 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

17. napirendi pont: Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására

18. napirendi pont: Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére

19. napirendi pont: Javaslat a 184877 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII., Grassalkovich út 50. szám alatti ingatlan kiürítése iránti perben tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára

20. napirendi pont: Javaslat a 195663 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Szamaránszky dűlőben található ingatlan tulajdon jogviszonyának rendezésére

21. napirendi pont: Javaslat a természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 1. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan folyamatban lévő peres eljárásban tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára

22. napirendi pont: Javaslat a 195430, 195432-195433 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokkal kapcsolatos peren kívüli megegyezésre

23. napirendi pont: Javaslat döntés meghozatalára a 183206/7 és a 183211 hrsz-ú. ingatlanokkal kapcsolatos perben tett egyezségi ajánlatról 

24. napirendi pont: A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves, főépítészi tájékoztató  melléklet- térkép

25. napirendi pont : Beszámoló a Soroksári Intézményellátó Központ 2015. évi gazdálkodásáról

26. napirendi pont: Javaslat szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására, tájékoztatás a 2016. október 2. napjára kitűzött oszágos népszavazás és időközi önkormányzati képviselő választás előkészítéséről (zárt ülés)

27. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen 8 ügyben benyújtott kifogások elbírálására

28. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott Új kifogások elbírálására (zárt ülés)