2017. április 11.

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások  bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati üdülőhelyek  működéséről és igénybevétele rendjéről szóló 12/2012. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az önkormányzati üdülőhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális rendeleteinek módosítása tárgyában

4. napirendi pont: Javaslat Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

5. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány       
melléklet- képviselői indítvány kiegészítése

6. napirendi pont: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra

7. napirendi pont: Javaslat ,,Önkormányzati feladatellátást  szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételre

8. napirendi pont: Javaslat az óvodák felvételi körzetének meghatározására

9. napirendi pont: Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására      melléklet- Hirdetmény

10. napirendi pont: Javaslat képviselő delegálására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába

11. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi ellátás fejlesztése céljából a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtott támogatásra

12. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros  XXIII.kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására

13. napirendi pont: Javaslat a 186768 és 186838 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására, közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére

14. napirendi pont: Javaslat a 195419 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.kerület, Temetősor- Nyír utcában található ingatlan 1/2 arányú tulajdoni hányad értékesítésére

15. napirendi pont: Javaslat a 196570/1 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek megvásárlására

16. napirendi pont: Javaslat a 195756-195757 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szamaránszki dűlő- Közöslegelő dűlőben található ingatlanok közötti telekcsere ügyletre vonatkozó döntés meghozatalára

17. napirendi pont: Javaslat a 183212/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület  Szent László utcában található ingatlan kiürítése iránti polgári peres eljárás megindítására

18. napirendi pont: Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben  Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

19. napirendi pont: Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi gazdálkodásáról

20. napirendi pont: Beszámoló a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

21. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2016. évben felhasználásra került csekély összegű (,, de minimis") és célzott támogatásról, a társaság 2016. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

22. napirendi pont: Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra
(zárt ülés)

23. napirendi pont: Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására
(zárt ülésre javasolt)

24. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására
(zárt ülés) KIOSZTÓS

25. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására (2017. május 9-ei ülésre javasolt)

26. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának elfogadására
(2017. május 9-ei ülésre javasolt)

27. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
(2017. május 9-ei ülésre javasolt)