2017. december 5.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására      melléklet- Rendelet-tervezet

2. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására  melléklet- táblázat

3. napirendi pont: Javaslat Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására és településképi rendelet megalkotására    mellékletek- TAK tervezet      rendelet-tervezet

4. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására

5. napirendi pont: Javaslat a stratégiai ellenőrzési terv és a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadására

mellékletek- Stratégiai ellenőrzési terv 2018-2021

Ellenőrzési terv 2018.

6. napirendi pont: Javaslat koncessziós szerződés felülvizsgálatára

7. napirendi pont: Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén ,, Soroksári Busz" díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)- melléklet- BKK levele

8. napirendi pont: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetés terhére vezetékes vízellátás építésére 

9. napirendi pont: Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére

10. napirendi pont: Javaslat járóbeteg szakellátási kapacitások bővítésének kezdeményezésére

11. napirendi pont: Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

12. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak karácsonyi ünnep alkalmából történő jutalmazása céljából nyújtott támogatásra

13. napirendi pont: Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására

14. napirendi pont:Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017.(VI.06.) határozata alapján készített tájékoztató 

15. napirendi pontJavaslat az oktatást, nevelést nem közvetlenül segítő dolgozók 7%+3%-os bérfejlesztésére

16. napirendi pont:Javaslat a 196362/6 helyrajzi számú ingatlan 6/88, a 196218/13 helyrajzi számú ingatlan 1/2 és a 196218/14 helyrajzi számú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

17. napirendi pont:Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú (természetben: Budapest XXIII. Nyír utcában található) ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezség megkötésére 

18. napirendi pont:Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben Temető soron található ingatlan hasznosítására

19. napirendi pont:Beszámoló a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről - Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására valamint kötelezettség vállalására a 2018. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására 

20. napirendi pont:Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2017. évi működéséről (10.00 órára javasolt)

21. napirendi pont: Beszámolók a Soroksári Hírlap 2017. évi működéséről (10.30 órára javasolt) - melléklet- Soroksári Hírlap szerkesztőjének beszámolója

 

Sürgősséggel tárgyalandó:

 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a KEHOP 5.2.11 pályázatra való részvételhez