2017. február 14.

 

       

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat  vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására    mellékletek- SZMSZ rendelet módosítás; vagyonrendelet módosítás

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

melléklet- táblázat 2016.

3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

 melléklet- Rendelet tervezet;     melléklet- táblázat

4. napirendi pont: Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére

5. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

6. napirendi pont: Javaslat a soroksári Auchan Bevásárlóközpont üzletsorbővítésének támogatására

7. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2017. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának meghatározására

8. napirendi pont: Javaslat közétkeztetési szerződés módosítására

9. napirendi pont: Javaslat ,,Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez'' pályázaton való részvételre 

10. napirendi pont: Javaslat a 186556/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Tusa u. 7. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

11. napirendi pont: Javaslat a 186695/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Vízi u. 3. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

12. napirendi pont: Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására

13. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 

melléklet- Hivatali beszámoló 2016. (szöveges)

14. napirendi pont: Tájékoztató a ,, Tiszta Soroksárért'' napok előkészítéséről

15. napirendi pont: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2016. évi munkájáról 

16. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására /zárt ülés(

17. napirendi pont: Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra (2017. március 14-ei ülésre javasolt)