2017. január 17.

 

1. napirendi pont:  Javaslat a 2017. évi forrásmegosztás véleményezésére

2.  napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját  bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról   -  melléklet- táblázat

3. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok  NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére

4. napirendi pont: Javaslat a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

5. napirendi pont: Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére

6. napirendi pont: Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntések meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatban

8. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes  megvásárlásának támogatására

9. napirendi pont: Javaslat nyilvános illemhely létesítésére

10. napirendi pont: Javaslat Bolgár ivókút létesítésére

11. napirendi pont: Javaslat a ,,Szemétkommandó " létrehozására, működésének lehetőségeire és feltételeire

12. napirendi pont: 
Javaslat osztott ingatlanból eredő megállapodás megkötésére

13. napirendi pont: Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására

14. napirendi pont: Javaslat a Dél-budapesti kerékpárút megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlására

15. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. ker. 187702 hrsz. ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésére

16. napirendi pont: Javaslat a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlan  megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

17. napirendi pont: Javaslat a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII.  Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

18. napirendi pont: Javaslat a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Temetősor 5. szám alatt található pavilon bérbeadására 

19. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

20. napirendi pont: Tájékoztató a kerületben működő hajléktalanellátó intézményekkel folytatott megbeszélésről

21. napirendi pont: Javaslat a Bölcsőde 2017. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására

22. napirendi pont: Fellebbezés

23. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről