2017. július 4.

 
1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
melléklet-költségvetési táblázat

2. napirendi pont: Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására

melléklet- rendelet tervezet módosítása

3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.)önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont:Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására

5. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6.- Soroksári Tájház- homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására

6. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására

melléklet- Esélyegyenlőségi program

7. napirendi pont: Javaslat közoktatási szakértő felkérésére
(KIOSZTÓS)

8. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz-ú, Háló u. 30. szám alatti ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányad hasznosítására

9. napirendi pont: Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület  Vadevezős u. 20. szám alatt található lakás hasznosítási módjának meghatározására

10. napirendi pont: Javaslat a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Dunapataj  utcában található ingatlan hasznosítására

11. napirendi pont: Javaslat a 195447 helyrajzi számú osztatlan, közös tulajdonú  ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötésére

12. napirendi pont: Javaslat a 184290 hrsz-ú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található ingatlan  hasznosítására

13. napirendi pont: Javaslat a 187257/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hungária közben található ingatlant terhelő bejárási szolgalmi jog megszüntetésére

14. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

15. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről

16. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználáásról , valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonhasznosításáról 

17. napirendi pont:  Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására
(az érintett kérése esetén zárt ülés)

18. napirendi pont: Javaslat ,, Soroksár Díszpolgára" cím és ,, Soroksárért Érdemérem" adományozására
(zárt ülés)

19. napirendi pont: Javaslat az ,,Év Kerületi Polgárőre" cím adományozására
(zárt ülés)
 
Sürgősséggel tárgyalandó:
 
 Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák Alapító Okiratainak módosítására
 
Javaslat többlet fedezet biztosítására
 
Javaslat a Táncsics Mihály u. 5-7. előtt található partfal helyreállítása céljából vis maior támogatási pályázat benyújtására 
 
Javaslat Soroksár Sport Club Kft. által a Szamosi Mihály Sporttelepen magvalósítani tervezett beruházásokhoz  szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására