2017. június 6.

 1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására - melléklet- táblázat

2. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló 20/2008. (IV.25.) rendelete módosítása tárgyában

3. napirendi pont: Javaslat a ,,Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkák megvalósításának támogatására és a KEOP- KEHOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre megkötött MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására, továbbá a pénzügyi feltételek teljesítéséről szóló FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására

4. napirendi pont: Javaslat földgáz közbeszerzési eljárás megindításához szükséges kötelezettségvállalásra

5. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Művelődési Ház Wi-Fi hálózatának kialakítására

6. napirendi pont: Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére, valamint az óvodák és tagintézményeik heti- és éves nyitvatartási rendjének elfogadására

7. napirendi pont: Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására     mellékletek: pályázati felhívás felsőoktatás, felhívás középiskolai

8. napirendi pont: Javaslat 187257/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására

9. napirendi pont: Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13.(11.) szám alatt található ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére

10. napirendi pont: Javaslat a DIGI Kft. bérleti szerződéseinek módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására

11. napirendi pont: Javaslat a 186681/4 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár u. 118. ,, Tündérkert" területén történő faültetéshez (Inselbaum) és emléktábla elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadására 

12. napirendi pont: Javaslat a 195165 helyrajzi számú,természetben 1237 Budapest XXIII. ker. Köves út 136. szám alatt található ingatlan hasznosítására

13. napirendi pont: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítésére

14. napirendi pont: Javaslat a 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 26. fsz. 4. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására

15. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért" napok előkészítéséről

16. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről

17. napirendi pont: Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról

18. napirendi pont: Javaslat ,,Az Év Egészségügyi Dolgozója" és a Kerület Hűséges Közalkalmazottja" elismerő címek adományozására
(zárt ülés)

19. napirendi pont: Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt)

20. napirendi pont: Javaslat a 196856 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (zárt ülés)