2017. május 9.

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására - Melléklet

2. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására - Beszámoló - Rendelet-tervezet - Melléklet

3. napirendi pont:Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradvány elfogadására

4. napirendi pont:Javaslat a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és  tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről - Ellenőrzési jelentés

5. napirendi pont:Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv módosítására - Ellenőrzési terv

6. napirendi pont:Javaslat külön szintű közúti - vasúti aluljáró engedélyezési tervének elkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

7. napirendi pont: Javaslat a Tündérkert továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára                                                

Melléklet- Tündérkert költségvetése

8. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására 

9. napirendi pont:Javaslat nyilvános illemhely létesítésére

10. napirendi pont:Javaslat Budapest XXIII. kerület Csepel és Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására térítésmentes átadására - Melléklet

11. napirendi pont:Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására 

12. napirendi pont:Javaslat a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található ingatlan megvételére

13. napirendi pontJavaslat a 196568/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegyen található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére

14. napirendi pontJavaslat a 195399 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utcában található bértelekkel kapcsolatos pénztartozás elengedésére, valamint bontási kötelezettség alóli mentesítésre 

15. napirendi pont:Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról - Beszámoló

16. napirendi pont:Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról

17. napirendi pont:Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

18. napirendi pont:Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkaptányság 2016. évi tevékenységéről (9.30 órára javasolt)

19. napirendi pont:Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órára javasolt) 

20. napirendi pont:Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi-, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2016. évi munkájáról (10.15 órára javasolt) 

21. napirendi pont:Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt) - Klébl Márton Közalapítvány  - Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány - Soroksár Sportjáért Közalapítvány

 

Sürgősséggel tárgyalandó: