2017. március 14.

1. napirendi pont: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására

3. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

4. napirendi pont: Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló új rendelet megalkotására         melléklet- rendelet tervezet

5. napirendi pont: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal
(bolgár ivókút)

6. napirendi pont: Javaslat ,, A Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,mint gazdasági szervezettel  rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező ,- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott- költségvetési szervek  közötti  munkamegosztási megállapodás'' elfogadására

 7. napirendi pont: Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó Javadalmazási Szabályzat elfogadására

 8. napirendi pont: Javaslat a ,,HelpyNet'' közbiztonsági  projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére

 9. napirendi pont: Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra

10. napirendi pont: Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására

11. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának

12. napirendi pont: Javaslat a 184916 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó gazdagodás elismerésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

13. napirendi pont: Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A ,,felülvizsgálat alatt'' - Völgyhajó utca 25/A ,, felülvizsgálat alatt'' számokon található, 561 m2 területű ingatlan 1/2 arányú tulajdoni hányad értékesítésére

14. napirendi pont: Javaslat a 195713 helyrajzi számú,természetben a Budapest XXIII., Szamaránszki dülőben található ingatlan, 600/3840 arányú tulajdoni hányadának megvásárlására

15. napirendi pont: Javaslat a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozó részletfizetés engedélyezésére

16. napirendi pont: Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M.u. 121. fsz.3. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására

17. napirendi pont: Javaslat a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII.kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére 

18. napirendi pont:Javaslat a 185003 helyrajzi számú,természetben a Budapest XXIII.kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására 

19. napirendi pont: Javaslat a 186059/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.kerület Templom u. 128. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására

20. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolásáról

21. napirendi pont: Tájékoztató a szociális helyzetről

22. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári  Polgárőrség Egyesület 2016. évben végzett munkájáról

23. napirendi pont: Fellebbezés (zárt ülés)

24. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési kamara PE01-00124-7/2017. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)

25. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (2017. ápils 11-ei ülésre javasolt)

26. napirendi pont: Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására (2017. április 11-ei ülésre javasolt)

27. napirendi pont: Javaslat a költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálatára (levételre javasolt)