2017. október 10.

1. napirendi pont: Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet meglkotására

2. napirendi pont: Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására - Melléklet

3. napirendi pont: Javaslat közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására

4. napirendi pont: Javaslat 2018. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

5. napirendi pont: Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén "Soroksári Busz" menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 2. számú Módosítására - Mellléklet A, Mellléklet B, Mellléklet C

6. napirendi pont: Javaslat soroksári elkerülő úttal kapcsolatos döntések meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat külön szintű vasúti alauljáró megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéhez szükséges döntések meghozatalára

8. napirendi pont: Javaslat többletfedezet biztosítására földútjavítási munkák elvégzése érdekében, valamint Dr.Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény tetőbeázás elhárítási munkálatainak elvégzésére

9. napirendi pont: Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról - Melléklet

10. napirendi pont: Javaslat szolgáltatási koncessziós szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára

11. napirendi pont: Javaslat az ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósítása érdekében szükséges döntések meghozatalára

12. napirendi pont: Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására

13. napirendi pont: Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására

14. napirendi pont: Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására

15. napirendi pont: Javaslat a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására

16. napirendi pont: Javaslat a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII.kerület Dunapataj utcában található ingatlan értékesítésére

17. napirendi pont: Javaslat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 45. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére 

18. napirendi pont: Javaslat a 186552/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Háló utca 23. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

19. napirendi pont: Javaslat a 196701 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 88/B. ,,felülvizsgálat alatt" számon található, 532 m2 területű ingatlan értékesítésére

20. napirendi pont: Javaslat a 186556/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatt található ingatlan 151/324 tulajdoni hányadának értékesítésére, valamint használati megállapodás átruházására

21. napirendi pont: Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról 

22. napirendi pont : A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól

23. napirendi pont: A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2016/2017. nevelési év tapasztalatairól

24. napirendi pont: Javaslat ,,Az Év Szociális Dolgozója" és a ,,Kerület Hűséges Közalkalmazottja" elismerő címek adományozására (zárt ülés)

 

Sürgősséggel tárgyalandó: 

 Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára a 195447 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca-Temető soron található ingatlan 2/4-ed hányadára vonatkozóan

 Javaslat sírhely feletti használati jog átadása tárgyában