2018. április 10.

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítása tárgyában

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (V.25.) rendelete módosítása tárgyában 

4. napirendi pont: Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1. b. ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Molnár-sziget) 

melléklet- rendelet-tervezet

6. napirendi pont: Javaslat ,,Testvér-települési programok és együttműködések" benyújtott pályázat jóváhagyására, és a támogatási szerződés aláírására

7. napirendi pont: Javasalt Budapest XXIII. kerület Soroksár területén új játszóterek, pihenőkertek kialakítására

mellékletek- jelenlegi helyszínrajz, tervezett helyszínrajz

8. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (Nem fizető parkolási zóna bevezetése Soroksáron), Képviselői indítvány

9. napirendi pont:Önálló képviselői indítvány (A mi Soroksárunk), Képviselői indítvány

10. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal feladat-ellátási szerződés megkötésére

11. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak - célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi  Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra

12. napirendi pont: Javaslat a Páneurópa Általános Iskolában történő alapfokú művészeti oktatás kiterjesztéséhez szükséges önkormányzati véleményezésre

13. napirendi pont: Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

14. napirendi pont: Javaslat a 186556/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás tekintetében szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötéséről történő döntésre

15. napirendi pont: Javaslat a 186560/6 hrsz.-ú, (természetben: 1239 Forster János Jakab u. 4. szám alatti) ingatlan vonatkozásában, elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára 

16. napirendi pont: Javaslat a 183234/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan egy részének értékesítésére és kapcsolódó telekalakításokra

17. napirendi pont: Javaslat a 185981 és 185968/7 hrsz.-ú (természetben: Budapest XXIII. ker. Vecsés u.- Felső dunasor által határolt) ingatlanok telekrendezésére

18. napirendi pont: Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

19. napirendi pont: Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek jogi rendezésére

20. napirendi pont: Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról

21. napirendi pont: Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi gazdálkodásáról

22. napirendi pont: Beszámoló a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

23. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2017. évben felhasználásra került csekély összegű (,,de minimis") és célzott támogatásról, a társaság 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására 

24. napirendi pont: Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (zárt ülés)

25. napirendi pont: Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt)

26. napirendi pont: Javaslat a XX. ker. HSZI gyermekek átmeneti otthona szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (levételre javasolt)

 

Sürgősséggel tárgyalandó: