2018. december 4.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására

2. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi ellenőrzési terv elfogadására;  melléklet- 2019 évi ellenőrzési terv .pdf

3. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására

4. napirendi pont: Javaslat ..A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező,- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott- költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás" elfogadására

5. napirendi pont: Javaslat a  135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén ,,Soroksári Busz" díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) 

6. napirendi pont: Javaslat  a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a Nagykőrösi út menti kerékpárút  és kapcsolódó csomópontjainak terveztetésére többletforrás biztosítása tárgyban, Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat a  Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújításának előzetes kötelezettségvállalására

8. napirendi pont: Javaslat a  GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára

9. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyására

10. napirendi pont: Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződés megkötésére a Soroksári Sport Club Kft.-vel

11. napirendi pont: Javaslat a 185716 hrsz-ú, természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található ,,büfé" vonatkozásában vételi  ajánlat megtételére

12. napirendi pont: Javaslat a Millenium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat a 186862/9 helyrajzi számú, természetben  Budapest XXIII., Horgász part 97. alatt található, 691 m2 területű ingatlan hasznosításának meghatározására

14. napirendi pont: Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 33. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

15. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196549/2 helyrajzi számú ingatlanból a K-100045 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196549/6) helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kisajátítási kártalanítási összeg elfogadására

16. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrésézének megfelelő 151/324 tulajdoni hányadának hasznosítására

17. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására

18. napirendi pont: Javaslat a  185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (a papíralapú előterjesztés zártként kezelendő)

19. napirendi pont: Beszámoló a közfoglakoztatás 2018. évi működéséről 

Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint  kötelezettségvállalására a 2019. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

20. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervének elfogadására

21. napirendi pont: Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornán közzétett soroksári tematikájú műsoráról a 2018. évi naptári évben 

22. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős utca és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt)

23. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (levételre javasolt)

 

Sürgősséggel tárgyalandó: