2018. február 13.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására,  mellékletek Együttműködési megállapodások: SNNÖ,SRNÖ,SBNÖ

2. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosítására

 Kiegészítés a 15/2015. (IV.23.) önk.rendelet módosításához

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete megalkotására

4. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására

 Kiegészítés a 20/2008 (IV.25.) rendelet módosításához

5. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

 melléklet- költségvetési táblázat

6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

mellékletek- költségvetési rendelet-tervezet, költségvetési táblázatok

7. napirendi pont: Javaslat Budapest XXIII. kerület Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására, térítésmentes átadására II.ütem

8. napirendi pont: Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-0009 projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosítására

melléklet- 1. Konzorciumi Együttműködési megállapodás, 2. Megállapodás módosítása

9. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 187507/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest Bercsényi utca 17. fszt. 3. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére 

10. napirendi pont: Javaslat állásfoglalás kialakítására ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban 

11. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, melléklet- Beszámoló 2017.

12. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért" napok előkészítéséről

13. napirendi pont: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2017. évi munkájáról

14. napirendi pont: Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására, tájékoztató a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás helyi lebonyolításának előkészítéséről (zárt ülés)

15. napirendi pont: Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra (2018. március 13-ai testületi ülésre javasolt)