2018. január 23.

1. napirendi pont: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadására

2. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendeletének megalkotására

3. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi forrásmegosztás véleményezésére

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitáásról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és a költségvetési évet követő  három évre várható összegének megállapítására

5. napirendi pont: Önálló Képviselői indítvány (Javaslat önkormányzati eb- és macskaivartalanítási program létrehozásáról szóló döntés meghozatalára)

6. napirendi pont: Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére

7. napirendi pont: Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

melléklet- Együttműködési megállapodás

8. napirendi pont: Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére

9. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására

10. napirendi pont: Javaslat a Bölcsőde 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

11. napirendi pont: Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadására

12. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 119. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére 

13. napirendi pont: Javaslat elvi döntés meghozatalára a Budapest XXIII. kerület 195171 és (195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár- rendezéséről 

14. napirendi pont: Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére

15. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

 

Sürgősséggel tárgyalandó:

 

 ,,Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat" elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra

 

 Javaslat Eperföld utcai ingatlanok árverési értékesítésének jóváhagyására