2018. július 10.

1. napirendi pont:Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

melléklet- költségvetési táblázat

2. napirendi pont: Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására 

4. napirendi pont: Javaslat civil szervezetek támogatására

5. napirendi pont: Javaslat külön szintű közúti- vasúti aluljáró engedélyezési terveinek átdolgozásával kapcsolatos költségek biztosítására

6. napirendi pont: Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására

7. napirendi pont: Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Táncsics Mihály utca 104. szám alatti épület kazáncseréjére

8. napirendi pont: Javaslat ,,Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételre

9. napirendi pont: Javaslat az óvodapedagógusok kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére

10. napirendi pont: Közterületek elnevezésének kezdeményezése

11. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben :1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodára vonatkozó kötelezettségvállalásra és beruházási megállapodás megkötésére

12. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz-ú Molnár-szigeten található ,, Tündérkert" működtetéséhez kapcsolódó döntések hatályon kívül helyezésére és kapcsolódó döntések meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186751/1 és 186752/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Péter apostol utcában, valamint a 186751/3 és 186752/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlanok vonatkozásában

14. napirendi pont: Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utca és Sportpálya utca között található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában

15. napirendi pont: Javaslat a 186725 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására területrendezés és parkoló kialakítása céljából

16. napirendi pont: Javaslat a (196196/6) helyrajzi számú ingatlan forgalomképes üzleti vagyon körébe tartozásának megállapítására és kivett, beépítetlen területté történő átminősítésének kezdeményezésére

17. napirendi pont: Javaslat a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek és a nem mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek bérleti, haszonbérleti díjának megállapítására, valamint a 195803/1- 195803/2 hrsz. ingatlan hasznosítására

18. napirendi pont: Tájékoztató a 2018. évi bérleményellenőrzés eredményeiről

19. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

20. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről

21. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2017.évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről

22. napirendi pont: Javaslat ,,Soroksár Díszpolgára" cím és ,,Soroksár Érdemérem" adományozására (zárt ülés)

23. napirendi pont: Javaslat az ,, Év Kerületi Polgárőre" cím adományozására (zárt ülés)

24. napirendi pont: Fellebbezések

 

Sürgősséggel tárgyalandó: