2018. június 5.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására,  rendelet tervezet

2. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye informatikai hálózat kialakításához szükséges költségek biztosítására

3. napirendi pont: Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére

4. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

5. napirendi pont: Javaslat a II.sz. Napsugár Óvoda Vezetőjének pályáztatása nélküli ismételt vezetői megbízására

6. napirendi pont: Javaslat a III.sz. Összevont Óvoda Vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízására

7. napirendi pont: Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására

8. napirendi pont: Javaslat állásfoglalás kialakítására ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban

9. napirendi pont: Javaslat GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára

10. napirendi pont: Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére 

11. napirendi pont: Javaslat a 186715 és 186798 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apoatolhegy településrészen található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére

12. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről

13. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért" napok előkészítéséről

14. napirendi pont: Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr.Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2017. évi munkájáról

15. napirendi pont: Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2017. évi munkájáról

16. napirendi pont: Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról

17. napirendi pont: Javaslat ,,Az Év Egészségügyi Dolgozója " és a ,,Kerület Hűséges Közalkalmazottja " elismerő címek adományozására (zárt ülés)

18. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára
(zárt ülés)

19. napirendi pont: Javaslat a 184693 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Lovas u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt)