2018. november 6.

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására    melléklet- költségvetési táblázat

2. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

3. napirendi pont: Javaslat előzetes kötelezettség vállalásra megkötendő tervezési szerződések díjára

4. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány- Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepció Cselekvési Tervének kiegészítésére

5. napirendi pont: Javaslat ,,Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2019-2023" elfogadására; Esélyegyenlőségi Program

6. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány- Felperesi pertársaság megalakítása

7. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány- Csapadékvíz elvezető árok átépítése zártrendszerűre, árok feletti bejárók átalakításával

8. napirendi pont: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. október 2. napján megtartott ülésén tárgyalt ,,Egyebek" című napirendi pont keretében hozott határozatok alapján készített tájékoztató

9. napirendi pont: Javaslat a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan 2/4-ed részének megvásárlására

10. napirendi pont: Javaslat a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlan megvásárlására

11. napirendi pont: Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre

12. napirendi pont: Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek bérbeadására

13. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület a 196547/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100043 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196547/5) helyrajzi számú valamint a 196548/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100044 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196548/5) helyrajzi számú ingatlanok kisajátítási kártalanítási összegeinek elfogadására

14. napirendi pont: Javaslat Móczár Imre kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

15. napirendi pont: Javaslat a 183212/1 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan értékesítésére

16. napirendi pont: Javaslat megállapodás megkötésére Budapest Főváros Kormányhivatalával a XXIII. Kerületi Hivatal működéséhez átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról

17. napirendi pont: Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé ( 188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)

18. napirendi pont: Beszámoló az ,,állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról" szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2018. évi teljesüléséről

19. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2017. II.félévi és 2018. I.félévi működéséről

20. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (levételre javasolt)