2018. október 9.

1. napirendi pont: Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére; rendelet módosítás

3. napirendi pont: Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1. c. ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, központi terület)

 rendelet- tervezet (KÉSZ);  mellékletek- 1.sz.Térkép;  2. sz. Térkép;   5. sz. Térkép

4. napirendi pont: Javaslat elvi döntés meghozatalára

5. napirendi pont: Javaslat 2019. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

6. napirendi pont: Javaslat az Eperföld utcában építendő járda Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó megállapodás megkötésére

7. napirendi pont: Javaslat a 123-as jelzésű autóbusz menetrendjének módosításával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

8. napirendi pont: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

9. napirendi pont: Javaslat a 196397/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy településrészen található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére

10. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Haraszti út 12. fsz.1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére

11. napirendi pont: Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre

12. napirendi pont: Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról

13. napirendi pont: A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában

14. napirendi pont: A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2017/2018. nevelési év tapasztalatairól

mellékletek- I.sz. Összevont Óvoda beszámolója;  II.sz. Napsugár óvoda beszámolója;  III.sz. Összevont Óvoda beszámolója

15. napirendi pont: Javaslat ,,Az Év Szociális Dolgozója" és a ,,Kerületi Hűséges Közalkalmazottja" elismerő címek adományozására (zárt ülés)

16. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kiadott PE01-04066-3/2018. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)

 

Sürgősséggel tárgyalandó:

  1. Javaslat Szent László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére