2018. szeptember 11.

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására; melléklet-táblázat

2. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására; melléklet- táblázat

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

5. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány- Javaslat a Szent Sebestyén szobor körüli térburkolat kiépítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára

6. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány- Javaslat a Tündérkert szabadtéri fittness eszközök fölé napvitorla létesítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére

8. napirendi pont: Javaslat Budapest XXIII. kerület Soroksár területén új játszóterek, pihenőkertek kialakítására koncepcióterv és tervezési költségvetés alapján 

9. napirendi pont: Javaslat ,,Nemzeti Ovi-Sport Program" megvalósítására

10. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

11. napirendi pont: Közterületek elnevezésének kezdeményezése

12. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására

13. napirendi pont: Javaslat ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

14. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat II.sz. Napsugár Óvoda és konyha Alapító Okiratának módosítására

15. napirendi pont: Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésére

16. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására

17. napirendi pont: Javaslat a 185003 és 184939 hrsz-ú (természetben: 1239 Budapest, Új Élet utcában található) ingatlanok hasznosításáról szóló határozat felülvizsgálatára

18. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

19. napirendi pont: Javaslat a 186730/1 és 186730/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegy településrészen található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására éa közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére

20. napirendi pont: Javaslat a 186862/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. Szőlőfürt köz 3. alatt található, 927 m2 területű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányad értékesítésére

21. napirendi pont: Javaslat elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára;  melléklet- területhasználati megállapodás

22. napirendi pont: Jelentés a főépítész 2014-2018. közötti tevékenységéről;  melléklet- Szabályozási terv

23. napirendi pont: Tájékoztató az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzésről és javaslat a figyelemfelhívó levelében foglaltak elbírálására

24. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)

 

Sürgősséggel tárgyalandó: