2019. április 9.

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására

rendelet-tervezet; rendelettükör; ELŐZETES hatásvizsgálat tábla

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2019.( I.22.) számú határozatának hatályon kívül helyezésére és a Képviselő-testület ,,Ünnepség-sorozatot Előkészítő Ideiglenes Bizottsága" új tagjának megválasztására

4. napirendi pont: Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására; melléklet- rendelet-módosítás

5. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak- célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának- nyújtandó támogatásra

6. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. részére többlettámogatás biztosítására és tulajdonosi hozzájárulás megadására

7. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felülvizsgált, aktualizált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására; Szolgáltatástervezési Koncepció 2019.

8. napirendi pont: Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ köznevelési intézményeinek 2019. évi átszervezéséhez a tulajdonos önkormányzat véleményére

9. napirendi pont: Javaslat képviselő delegálására Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat a Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába

10. napirendi pont: Javaslat rekreációs célú földhasználati szerződések határidejének meghosszabbítására

11. napirendi pont: Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében büfé üzemeltetéséről és a bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára

12. napirendi pont: Javaslat a 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest XXIII. kerület Szent László u. 16-18.szám alatt található ingatlanon található melléképület bontására

13. napirendi pont: Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Háló utca 7. szám alatt található, 230 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányad értékesítésére

14. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről

15. napirendi pont: Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról 

16. napirendi pont: Tájékoztató a szociális helyzetről

17. napirendi pont: Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

18. napirendi pont: Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi gazdálkodásáról 

19. napirendi pont: Beszámoló a Galéria'13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

20. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglakoztató Nonprofit Kft. által 2018. évben felhasználásra került csekély összegű (,,de minimis") és célzott támogatásról, a társaság 2018. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására 

21. napirendi pont: Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (zárt ülés)

22. napirendi pont: Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt)

23. napirendi pont: Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

24. napirendi pont: Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek- Szóbeli