2019. augusztus 6. - Rendkívüli ülés

1. napirendi pont: Javaslat az Újtelepi gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítására többlet fedezet biztosítására

2. napirendi pont: Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekthez többlet fedezet biztosítására

3. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány;  Jegyzői észrevétel- Képviselői indítvány

4. napirendi pont: Javaslat az Állami Számvevőszék által a Soroksár Sport Club Kft. vagyongazdálkodásával kapcsolatban lefolytatott ellenőrzés megállapításai, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága felhívása alapján szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára

melléklet- SSC- FEB jegyzőkönyv

5. napirendi pont: Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perbeli egyezségi ajánlat módosítására

6. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196556 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó BPB/007/00187-26/2014. számú határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló, 46.K.31.326/2018. számon folyamatban lévő, megismételt peres eljárásban készült szakértői véleménnyel kapcsolatos észrevételre

7. napirendi pont: Javaslat a 186725 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sportpálya utca és Péter apostol utca között található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére

8. napirendi pont: Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (zárt ülés)