2019. február 12.

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására;          melléklet- 2018. évi költségvetési  táblázatok;   Kiegészítés a ,,Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) rendelet módosítására" cimű Képviselő-testületi előterjesztéshez;   melléklet- táblázatok a 2018. évi 7. sz. rendelet módosításhoz

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

melléklet- rendelet- tervezet;  melléklet- költségvetési táblázat;

Kiegészítés a 2019. évi költségvetési rendelethez;   melléklet- költségvetési táblázatok;      2019. évi költségvetési egyeztetés

3. napirendi pont: Képviselői rendeletalkotási javaslat;  melléklet- Jegyzői észrevétel (SZMSZ);      2. sz. Jegyzői észrevétel Képviselői rendeletalkotás (SzMSz) tükörrel

4. napirendi pont:  Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására; mellékletek- SNNÖ együttműködési megállapodás;

SBNÖ Együttműködési megállapodás; SRNÖ együttműködési megállapodás

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló 20/2008. (IV.25.) rendelet  módosítására

6. napirendi pont: Javaslat a Haraszti út- M0 autópálya között tervezett közúti kapcsolat lehetséges változataival kapcsolatban állásfoglalás kialakítására;  melléklet- Haraszti út -M0 összekötő út térkép

7. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. Táncsics Mihály utca (Hősök tere- Erzsébet utca közötti szakasz) közlekedési rendjének módosításával kapcsolatos javaslattételre

8. napirendi pont: Javaslat a 185079/0/A/5 helyrajzi számú,természetben 1238 Budapest, Grassalkovich út 123. fsz. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére

9. napirendi pont: Javaslat a 185870 helyrajzi  számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére

10. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról;  Hivatali beszámoló

11. napirendi pont:; Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért" napok előkészítéséről

12. napirendi pont: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2018. évi munkájáról