2019. január 22.

1.  napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására;  rendelet-tervezet;    SZMSZ rendelet 2 melléklet -ábra;  

Kiegészítés az SZMSZ-hez

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására;  Kiegészítés az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításához

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására; melléklet- költségvetési táblázat

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

5. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi forrásmegosztás véleményezésére

6. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány- A rabszolgatörvény elutasításáról;  Önálló képviselői indítvány- Jegyzői észrevétel

7. napirendi pont: Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft-vel

8. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére

9. napirendi pont: Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára 

melléklet- Bolgár együttműködési megállapodás; melléklet- Német együttműködési megállapodás; melléklet- Roma együttműködési megállapodás

10. napirendi pont: Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére

11. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2019. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának , továbbá a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására

12. napirendi pont: Javaslat a Bölcsőde 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására; Kiegészítés  a Bölcsőde  nyitvatartási rendjéhez

13. napirendi pont: Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2019. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására

14. napirendi pont: Javaslat az óvodai gyakornokok béremelésére

15. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására

16. napirendi pont: Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésére

17. napirendi pont: Közterületek elnevezésének kezdeményezése

18. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt ,,Építészeti örökségvédelmi támogatás 2018." című pályázatán való részvételre

19. napirendi pont:Javaslat a Budapest XXIII. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található "A1" jelű és gondnoki helyiségek gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása és üzemeltetése céljából történő bérletére

20. napirendi pont: Javaslat a 186824 és 186825 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

21. napirendi pont:Javaslat a 196570/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100222 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196570/12), (196570/14) és (196570/16) helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási kártalanítás elfogadására

22. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

23. napirendi pont: A településképi arculati kézikönyvvel kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítési éves tájékoztató

24. napirendi pont: Beszámolók a Soroksári Hírlap 2018. évi működéséről;  melléklet- Soroksári Hírlap szerkesztői beszámoló 1.oldal; melléklet- Soroksári Hírlap szerkesztői beszámoló 2.oldal

25. napirendi pont: Javaslat fellebbezés elbírálására (zárt ülés)

26. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE-01-00124-7/2017. számú állásfoglalása ellen beérkezett kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)

 

 Sürgősséggel tárgyalandó: