2019. június 4.

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti  nappá nyilvánításáról szóló rendelet megalkotására

Előzetes Hatásvizsgálati Lap - Köztisztviselői Nap

3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

melléklet- táblázat 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításához

4. napirendi pont: Javaslat új szociális ellátásokat szabályozó rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet, a születési támogatás megállapítáásról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet, valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

5. napirendi pont: Javaslat a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. - Soroksár Tájház- homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására

7. napirendi pont: Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és együttműködésről szóló egyezmény megkötésére a Kínai Helyhatósági Városának Togzhou Kerületével

melléklet-  Togzhou testvérvárosi Egyezmény

8. napirendi pont: Javaslat ruházati költségtérítés felbruttósított mértékben történő nyújtására

9. napirendi pont: Javaslat kötelezettségvállalásokra- megkötendő vállalkozási szerződések díjaira

10. napirendi pont: Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Kő utca, illetve Tószeg utca gázellátással kapcsolatos igénybevétele tárgyában

11. napirendi pont: Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Zsilvölgy utca növelt kisnyomású gázelosztó vezeték építése céljából történő igénybevétele tárgyában

12. napirendi pont: Javaslat közalkalmazottak jutalmazására 

13. napirendi pont: Javaslat a 2019/2020-as  nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére

14. napirendi pont: Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására 

15. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására

16. napirendi pont: Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél átadására a Semmelweis nap alkalmából

17. napirendi pont: Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésére

18. napirendi pont: Javaslat a 186790/1 helyrajzi számú,természetben a Budapest XXIII. kerület, János apostol utcában található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére

19. napirendi pont: Javaslat a 195271/8/A/11 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII. Szent László u. 163. fszt.1.ajtó sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére

20. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 6. szám alatti lakás hasznosítására

21. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről

22. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért" Napok előkészítéséről

23. napirendi pont: Beszámoló a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr.Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2018. évi munkájáról

24. napirendi pont: Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2018. évi munkájáról

25. napirendi pont: Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról

26. napirendi pont: Javaslat ,, Az Év Egészségügyi Dolgozója" és a ,,Kerület Hűséges Közalkalmazottja" elismerő címek adományozására (zárt ülés)

27. napirendi pont: Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés)

28. napirendi pont: Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek - Szóbeli

 

Sürgősséggel tárgyalandó: