2019. május 7.

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület  Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendelet 4.számú mellékletének módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére

rendelet-tervezet Soroksár TKR-módosítás

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati  rendelet módosítására

melléklet-táblázat

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására; rendelet tervezet-zárszámadás; Előzetes hatásvizsgálat tábla ; Beszámoló 2018. zárszámadás -szöveges;
Beszámoló táblázatok-zárszámadás; jegyzői nyilatkozat

6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa elfogadására

7. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről

melléklet-ellenőrzési jelentés 2018.

8. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói státuszára beérkezett pályázat véleményezésére

9. napirendi pont: Javaslat Hosszútávú Vagyongazdálkodási Terv elfogadására

10. napirendi pont: Javaslat 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker.  ingatlan Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására

11. napirendi pont: Javaslat a 184290 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szigetcsárda utcában található ingatlan hasznosítására

12. napirendi pont: Javaslat a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyzetetéssel  történő cseréjére

13. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára

14. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

melléklet-Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

15. napirendi pont: Tájékoztató a XX.kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről (2019. május 3-án kerül megküldésre)

16. napirendi pont: Beszámoló a közalapítványok 2018. évi működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

Beszámoló a Klébl Márton Közalapítvány működéséről

Beszámoló a Soroksár Sportjáért Közalapítvány működéséről

Beszámoló a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2018. évi működéséről

A Soroksári Dunáért és Városfejlesztéséért Közalapítvány beszámolója kiosztós

17. napirendi pont: Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére

18. napirendi pont: Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai  tevékenységéről és vagyonkezeléséről

19. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás, valamint  de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről

20. napirendi pont: Beszámoló a Galéria '13  Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

21. napirendi pont: Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek- SZÓBELI