2019. március 12.

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

2. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló  lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására;   Lakásrendelet

3. napirendi pont: Javaslat többletkötelezettség vállalására az ,,Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése" tárgyú közbeszerzés eljáráshoz

4. napirendi pont: Javaslat Soroksár fejlődését jelentősen elősegítő kiemelt fejlesztési célok meghatározására

melléklet- soroksár fejlődését érintő határozat

5. napirendi pont: Javaslat a Vízisport utcai üdülőtelkek övezetátsorolására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára;    Melléklet - FTC vizitelep települési tanulmányterv

6. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány;  Jegyzői észrevétel

7. napirendi pont:  Javaslat adomány juttatására a Rákóczi Szövetség részére Székelyudvarhely támogatásának céljára (2019. március 8-án kerül megküldésre)

8. napirendi pont: Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra

9. napirendi pont: Javaslat óvodai beíratás időpontjának meghatározására;   Hirdetmény Óvodai beíratás rendjéről

10. napirendi pont: Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására

11. napirendi pont: Javaslat a 186862/7 helyrajzi számú, természetben  Budapest XXIII., Szőlőfürt köz 3. alatt található , 927 m2 területű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére

12. napirendi pont: Javaslat a 186784/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban benyújtott kérelemről való döntések meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat a 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről 

14. napirendi pont: Javaslat Budapest XXIII. kerület 185916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész krízislakásként történő kijelölésére

15. napirendi pont: Javaslat a DIGI Kft.  mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződés módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására

16. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII., 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására

17. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról

18. napirendi pont: Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

19. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért" napok előkészítéséről

20. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2018. évben végzett munkájáról

21. napirendi pont: Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek - SZÓBELI

22. napirendi pont: Beszámoló a Budapest Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről (2019. április 9-ei ülésre javasolt)