2019. szeptember 10.

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

melléklet-táblázat 2019. 4.sz. előirányzat  módosítás

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatat által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló Új önkormányzati rendelet megalkotására

Előzetes hatásvizsgálati lap;  melléklet- rendelet tervezet

4. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros  XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására ( (Vízisport utcai üdülőtelkeke övezet átsorolása)

KÉSZ módosítás rendelet-tervezet (Vízisport utca); KÉSZ módosítás (Vízisport utca) térkép

5. napirendi pont: Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére (Budapest XXIII. kerület Szőlősor utca 16. (183704/6 hrsz), illetve a Szőlősor utca 183701/9 hrsz. számú ingatlan gázellátását biztosító, Külső Vörösmarty utca 274. számú ingatlan előtt, (183685 hrsz-ú közterület) és a Fatimai utcában (183718 hrsz-ú közterület), valamint a Szőlősor utcában (183680/4 hrsz-ú közterületen) dn 110PE kisnyomású gázvezeték építése)

6. napirendi pont: Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekt keretében új vállalkozási szerződés megkötésére

7. napirendi pont: Javaslat az Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés főgyűjtő gerinc építés projekt tartalékkeretének felhasználásához fedezet biztosítására

8. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára 

9. napirendi pont: Javaslat külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezésére

melléklet- Külföldi ingatlanszerzése

10. napirendi pont: Javaslat az óvodapedagógusok kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére 

11. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra; Bursa Hungarica pályázat

A típusú pályázati kiírás;  B típusú pályázati kiírás; mellékletek- eljárásrend;  nyilatkozat

12. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára 

13. napirendi pont: Javaslat a 186552/9 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló utca 7.szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos részletfizetési kérelemre vonatkozó döntésre

14. napirendi pont: Javaslat a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.,  Horgász part 97. szám alatt található, 691 m2 területű ingatlan 400/696 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére

15. napirendi pont: Javaslat a 183206/5, 183207/1 valamint a t-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár- Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére

16. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Vadevezős utca 20. szám alatti lakás hasznosítására

17. napirendi pont: Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.,  Vadevezős utca 43. szám  alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

18. napirendi pont: Javaslat személygépkocsi értékesítésről szóló döntés meghozatalára

19. napirendi pont: Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére és átruházására

20. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti osztálya által 2019. I. félévben elvégzett  feladatokról 

21. napirendi pont: Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról  és javaslat a stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára

22. napirendi pont: A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató 

melléklet- főépítészi tájékoztató térkép

23. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2014-2019. évek közötti vagyoni és pénzügyi helyzetéről

melléklet- Táblázat 2014-2019

24. napirendi pont: Javaslat ,,Az Év Szociális Dolgozója" és a ,,Kerület Hűséges Közalkalmazottja" elismerő camek adományozására (zát ülés)

25. napirendi pont: Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek adományozásával kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)

26. napirendi pont: Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek- SZÓBELI