2015. augusztus 11. - Rendkívüli ülés

 

A 2015. augusztus 11-én megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 443/2015. (VIII.11.) határozata a 2015. augusztus 11-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. augusztus 11-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat többletfedezet biztosítására
2.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 444/2015. (VIII.11.) határozata a Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „C” épületének komplex felújításához többlet fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 169. szám alatti Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „C” épületének komplex felújítására 15 MFt + ÁFA összegű többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Költségvetési Maradvány sora terhére.
II. Felkéri Geiger Ferenc polgármestert a tárgyévi költségvetési rendelet ez irányú módosítását tartalmazó rendelettervezet előterjesztésére, és a beruházás lebonyolítására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő testületének 445/2015. (VIII.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalásával szemben eladó (jogi képviselője útján) benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2015. március 4. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Határidő: 2015. augusztus 25.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 446/2015. (VIII.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a  hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalásával szemben eladó (jogi képviselője útján) által benyújtott kifogást (a  helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2015. január 22. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Határidő: 2015. augusztus 25.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 447/2015. (VIII.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a  hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalásával szemben eladó (jogi képviselője útján) benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan 2015. március 4. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Határidő: 2015. augusztus 25.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 448/2015. (VIII.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a  hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalásával szemben eladó (jogi képviselője útján) benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, 2015. március 4. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Határidő: 2015. augusztus 25.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 449/2015. (VIII.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a  hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalásával szemben Horváth Ilona eladó (jogi képviselője útján) és vevő által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, 2015. április 8. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Határidő: 2015. augusztus 25.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 450/2015. (VIII.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a  hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalásával szemben vevő, valamint eladók jogi képviselője által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, 2015. február 17. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Határidő: 2015. augusztus 25.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 451/2015. (VIII.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogás elbírálásáról a hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (zárt ülés)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalásával szemben vevő, valamint eladó jogi képviselője által benyújtott kifogást (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, 2015. február 2. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát és az érintett ügyfeleket értesítse a Képviselő-testület döntéséről. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Határidő: 2015. augusztus 25.