2015. december 8.

A 2015. december 8-án megtartott képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 587/2015. (XII.08.) határozata a 2015. december 8-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület  
úgy dönt, hogy 2015. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Magyarországi Németek zászlajának kitűzésére az Önkormányzat épületének homlokzatára” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 588/2015. (XII.08.) határozata a 2015. december 8-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest XXIII. kerület Hősök tere, Templom utca – Jelző utca közötti ELMŰ Hálózat átépítésével kapcsolatos térítésmentes átadásra” c. napirendi pontot. 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 589/2015. (XII.08.) határozata a 2015. december 8-ai Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. december 8-ai Képviselő-testületi ülés 23. napirendi pontjaként tárgyalja a „19” sorszámmal ellátott „Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára” című kiosztós előterjesztést.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 590/2015. (XII.08.) határozata a 2015. december 8-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. december 8-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Magyarországi Németek zászlajának kitűzésére az Önkormányzat épületének homlokzatára
2.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Hősök tere, Templom utca – Jelző utca közötti ELMŰ Hálózat átépítésével kapcsolatos térítésmentes átadásra
3.) Beszámoló a Centrum Televízió működéséről (9.30 órára javasolt)
4.) Javaslat az egyes sporttal összefüggésben alapított önkormányzati elismerő címek adományozásának hatáskörét szabályozó rendeletek módosítására
5.) Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletek módosítására
6.) Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Gyáli patak és a Dobó utca közötti Duna parti tömbök területére vonatkozó szabályozási terv)
7.) Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Orbánhegy és környékére vonatkozó szabályozási terv)
8.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
9.) Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására
10.) Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről (10.00 órára javasolt)
11.) Javaslat a 2016. évi ellenőrzési terv és a stratégiai ellenőrzési terv módosításának elfogadására
12.) Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra
13.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására
14.) Javaslat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
15.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről
  Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
16.) Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtott támogatásra
17.) Javaslat használati megállapodások megkötésére
18.) Javaslat távközlési állomás és kábelhálózat létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (Digi Kft.)
19.) Javaslat a NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésére
20.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185620 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára
21.) Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185852/0/B/2 hrsz.-ú természetben a Templom u. 88. fszt. 4. szám alatti lakás)
22.) Javaslat távközlési bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére 
(Telenor Magyarország Zrt.)
23.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (Kiosztós)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 591/2015. (XII. 08.) határozata igénybevételi megállapodás megkötéséről, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. (a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a 183695/4 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (2,4 fm) 4,8 m2 kiterjedésben) szóló 386/2014. (VII.08.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 386/2014. (VII.08.) Ök. határozata I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
I. megadja tulajdonosi hozzájárulását a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a 183695/4 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (2,4fm) 4,8 m2 kiterjedésben, illetve jogfenntartással él az igénybevételi jog biztosításáért igényelhető ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Kijelenti, hogy megköti a jelen határozat mellékletét képező Igénybevételi Megaállapodást a Főgáz Földgázelosztási Kft.-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő 183685 hrsz-ú, 4086 m2 területű ingatlan igénybevételére a 183695/4 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (2,4 fm) 4,8 m2 kiterjedésben, valamint az igénybevételből származó értékcsökkenés kártalanítására vonatkozóan, azonban 1000 ft/fm X 3,4 X 2 X 1,1 X 1,5 (összesen: 11 220 Ft) + ÁFA összegű kártalanításra tart igényt, amelyet szükség esetén bírósági eljárás útján érvényesít az Önkormányzat tulajdonában lévő 183685 hrsz-ú ingatlan igénybevételére vonatkozóan.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 592/2015. (XII.08.) határozata igénybevételi megállapodás megkötéséről, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. (a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a 183694/3 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (7,8 fm) 15,6 m2 kiterjedésben) szóló 387/2014. (VII.08.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 387/2014. (VII.08.) Ök. határozata I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
I. megadja tulajdonosi hozzájárulását a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a 183694/3 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (7,8 fm) 15,6 m2 kiterjedésben, illetve jogfenntartással él az igénybevételi jog biztosításáért igényelhető ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Kijelenti, hogy megköti a jelen határozat mellékletét képező Igénybevételi Megaállapodást a Főgáz Földgázelosztási Kft.-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő 183685 hrsz-ú, 4086 m2 területű ingatlan igénybevételére a 183694/3 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (7,8 fm) 15,6 m2 kiterjedésben, valamint az igénybevételből származó értékcsökkenés kártalanítására vonatkozóan, azonban 1000 ft/fm X 8,8 X 2 X 1,1 X 1,5 (összesen: 29 040 Ft) + ÁFA összegű kártalanításra tart igényt, amelyet szükség esetén bírósági eljárás útján érvényesít az Önkormányzat tulajdonában lévő 183685 hrsz-ú ingatlan igénybevételére vonatkozóan.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 593/2015. (XII.08.) határozata igénybevételi megállapodás megkötéséről, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a Külső Vörösmarty utca 261. szám alatti 183700/7 hrsz-ú ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (10,3 fm) 20,6 m2 kiterjedésben.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 388/2014. (VII.08.) Ök. határozata I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
I. megadja tulajdonosi hozzájárulását a Külső Vörösmarty utca (183685) hrsz-ú ingatlan igénybevételére a Külső Vörösmarty utca 261. szám alatti, 183700/7 hrsz-ú ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (10,3 fm) 20,6 m2 kiterjedésben, illetve jogfenntartással él az igénybevételi jog biztosításáért igényelhető ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Kijelenti, hogy megköti a jelen határozat mellékletét képező Igénybevételi Megaállapodást a Főgáz Földgázelosztási Kft.-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő 183685 hrsz-ú, 4086 m2 területű ingatlan igénybevételére a 183700/7 hrsz. alatt felvett ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében, (10,3 fm) 20,6 m2 kiterjedésben, valamint az igénybevételből származó értékcsökkenés kártalanítására vonatkozóan, azonban 1000 ft/fm X 10,3 X 2 X 1,1 X 1,5 (összesen: 33 990  Ft) + ÁFA összegű kártalanításra tart igényt, amelyet szükség esetén bírósági eljárás útján érvényesít az Önkormányzat tulajdonában lévő 183685 hrsz-ú ingatlan igénybevételére vonatkozóan.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 594/2015. (XII.08.) határozata a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében állásfoglalás kialakításáról szóló 361/2015. (VII.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 361/2015.(VII.07.) határozatát az alábbiak szerint:
„jogorvoslattal kíván élni a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/27167-3/2015. számú határozatával szemben. A Péter és Gönczi Kereskedelmi Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. „fa” által birtokolt 184079/2 helyrajzi számú ingatlant a II. fokú jogerős döntésig nem kívánja birtokba venni. A II. fokú jogerős döntést követő időszakra pedig az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés terhére, legfeljebb nettó 26.000.000,- Ft +Áfa összeg erejéig kötelezettséget vállal a szükséges kármentesítés elvégzésére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 595/2015. (XII.08.) határozata a kártérítési felelősség elismeréséről szóló 504/2015.(IX.15.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi az 504/2015.(IX.15.) határozatát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 596/2015.(XII.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület 196396/2 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló (196396/3) és (196396/5) hrsz.-ú kisajátítási eljárásának megindításával kapcsolatos döntéséről szóló 557/2015. (X.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
hatályon kívül helyezi az 557/2015.(X.13.) határozatának I. és II. pontját.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 597/2015. (XII.08.) határozata Dr. Udvar Irén gyermek háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő ellátásáról szóló 581/2015. (XI.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 581/2015.(XI.10.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 598/2015. (XII.08.) határozata a Magyarországi Németek zászlajának kitűzéséről az Önkormányzat épületének homlokzatára
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat Budapest XXIII., Grassalkovich út 162. épületének homlokzatára a Magyarországi Németek zászlója kitűzésre kerüljön 2016. január 1. napjától a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének 70. évfordulójának méltó megemlékezésére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy 2016. január 1. napjától gondoskodjon a Magyarországi Németek zászlajának az Önkormányzat Budapest XXIII., Grassalkovich út 162. szám alatt található épületének homlokzatára történő kihelyezéséről.
Határidő: 2016. január 4.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 599/2015. (XII.08.) határozata a Bp. XXIII. ker. Hősök tere, Templom utca Jelző utca között ELMŰ Hálózat átépítés térítésmentes tulajdonába adása
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Bp. XXIII. kerület Hősök tere, Templom utca - Jelző utca között ELMŰ Hálózat átépítése trafóállomás elbontása, új helyen új transzformátor állomás kialakítása, valamint a 0,4 kV-os, 10 kV-os hálózatok átépítése, a kisfeszültségű szabadvezetékek, illetve azok tartóoszlopainak áthelyezése, hálózat bontása, új oszlopok építése, valamint szabadvezeték kiépítésének költségeit vállalja, és azt a beruházás befejezését követően rendeltetésszerű üzemeltetés céljából térítésmentesen az ELMÜ Hálózati Kft. tulajdonába adja.
II. felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére és a szükséges megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 600/2015. (XII.08.) határozata az Erzsébet-Soroksár Televízió 2014. október 1 - 2015. november 13. közötti működéséről készült szakmai beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Centrum Televízió Kft. által benyújtott, az Erzsébet – Soroksár Televízió 2014. október 1 – 2015. november 13. közötti működéséről készült szakmai beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 601/2015. (XII.08.) határozata a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2016. évi munkatervébe
a) a 2016. szeptember 13-ai ülésén tárgyalandó, a Soroksári Intézményellátó Központ gazdálkodásáról szóló napirendi pontot, valamint
b) a 2016. december 6-ai ülésén tárgyalandó, a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről szóló napirendi pontot
beszámolóként kívánja felvenni.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 602/2015. (XII.08.) határozata a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról
A Képviselő-testület
I. elfogadja a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint.
II. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:   2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 603/2015. (XII.08.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2015. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2015. évi működéséről készült beszámolót.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  604/2015. (XII.8.) határozata a 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv jelen határozat melléklete szerinti módosítását.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 605/2015. (XII.8.) határozata a 2016 évi ellenőrzési terv elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a 2016. évi ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerint.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 606/2015. (XII.08.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés, - 135-135A jelzésű autóbusz -, menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó 2016. évi kötelezettségvállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 135-135A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán, a BKK Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére – a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján - a 2016. évi költségvetésben 31.200.000.-Ft + ÁFA összegre kötelezettséget vállal.
II. felkéri a Polgármestert a fenti összeg 2016. évi költségvetésben történő szerepeltetésére, valamint a hozott döntésről a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatójának értesítésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 607/2015. (XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatát elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 608/2015. (XII.08.) határozata az Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet között határozatlan időre kötött, 2014. január 1-től hatályos, a soroksári szenvedélybetegek nappali intézménye működtetésre és nappali ellátás szolgáltatásra irányuló ellátási szerződést közös megegyezéssel, 2016. június 30-i hatállyal felmondja.
II. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a megszüntetésről szóló megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától szükség esetén az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Lehel László igazgatót.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 609/2015. (XII.08.) határozata a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 610/2015. (XII.08.) határozata a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint a 2016. évi közfoglalkoztatás költségeire előzetes kötelezettségvállalásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a 2016. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet és előzetes kötelezettséget vállal
a) a közfoglalkoztatottak bér önrész költségére 13.000.000,- Ft,
b) a közfoglalkoztatás dologi költségeire 22.700.000,- Ft,
c) a közfoglalkoztatás céltartalékaként 2.000.000,- Ft összegben
a 2016. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2016. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Munkaügyi Kirendeltség felé
Határidő:   a II. pont vonatkozásában: a 2016. évi költségvetés elfogadása
a III. pont vonatkozásában: 2016. évben folyamatosan
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 611/2015. (XII.08.) határozata a Heim Pál Gyermekkórház által ellátott gyermekorvosi ügyelet működési költségeihez való hozzájárulás biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén élő 0-14 éves korú gyermeklakosság alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásának javítása érdekében egyszer használatos eszközök és műtéti kellékek megvásárlásához a Heim Pál Gyermekkórház (székhely: 1089 Budapest, Üllői út 86., adószám: 15490335-2-42, bankszámlaszám: 10023002-00317708-00000000, képviseli: Dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos) részére, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési maradvány sora terhére 2.000.000,-Ft támogatást biztosít.
II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr. Nagy Anikó Főigazgató Asszonyt, továbbá gondoskodjon az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előterjesztéséről
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2015. december 15., a költségvetési rendelet módosítása tekintetében annak utolsó módosítása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 612/2015. (XII.08.) határozata a Budapest XXIII. Háló u. 13. (11.) 186552/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó érték meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület Háló u. 13. (11.) 186552/7 hrsz.-ú 298 m2 területű ingatlanrészen található bruttó 46,8 (45,3+1,5) m2 alapterületű lakóház műszaki értékét a 2015. november 10-én kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján 3.348.000.- összegben határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az ingatlanhasználó ügyfelet azzal, hogy az érték ismeretében terjessze elő igényét az ingatlanra vonatkozóan.
Határidő: 2016. január 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 613/2015. (XII.08.) határozata a Budapest XXIII. 186552/17. hrsz.-ú, Vadevezős utca 22. sz. alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az előterjesztés mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén elismeri gazdagodását a Budapest XXIII. kerület 186552/17. hrsz.-ú, Vadevezős utca 22. sz. alatti ingatlanrészen található bruttó 85,21 m2 alapterületű lakóház tekintetében az 1996. március 20-án kelt, és ugyanezen a napon jogerőre emelkedett, Kjö/1996./3. sz. közjegyzői hagyatékátadó végzés, és a 2006. december 1.-jén kelt, és ugyanezen a napon jogerőre emelkedett, 1159/Kjö/141/2006/4. sz. közjegyzői hagyatéki végzés és a 2015. november 15-én kelt igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
85,21 m2 lakóépület műszaki értéke: 6.092.515,- Ft.
II. felkéri a Polgármestert Czeitler Zoltánnal történő Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve, a II/1. és a II/3. pontok kivételével eltérhet.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 614/2015. (XII.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz., Háló u. 30. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az előterjesztés mellékletét képező használati megállapodás használó általi elfogadása és aláírása esetén elismeri gazdagodását a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28. szám alatti 331 m2 területű ingatlanon található bruttó 44 m2 területű lakóház, bruttó 7 mterületű fa toldalék,  bruttó 2,5 m2 területű tégla toldalék felépítmények tekintetében a 11059/Ü/962/2011/23. számú hagyatékátadó végzés és a  Pusztai Mérnöki és Szakértői Iroda Kft. által 2015. június 03. napján készített igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
 
1.     44 m2 területű lakóház műszaki értéke:              2.640.000,-Ft
2.     7 m2 területű fa toldalék műszaki értéke:            56.000,-Ft
3.     2,5 m2 területű tégla toldalék műszaki értéke:     125.000,-Ft
 
II. felkéri a Polgármestert Gerő Tiborral történő Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve, a II/1. és a II/3. pontok kivételével eltérhet.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 615/2015. (XII.08.) határozata a távközlési állomás és kábelhálózat létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hozzájárul ahhoz, hogy a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. az Önkormányzat tulajdonában álló, 185033 hrsz.-ú, természetben a 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 25-33. sz. alatti Budapest XXIII. kerületi Páneurópa Általános Iskola tetőszerkezetén távközlési állomást létesítsen évi 1.300.000,- Ft bérleti díj ellenében azzal a feltétellel, hogy ha az ingatlanon már meglévő állomást üzemeltető cégek a bázisállomás létesítéséhez előzetesen hozzájárulnak.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a Digi Kft. értesítésére és a határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. január 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. hozzájárul ahhoz, hogy a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. az Önkormányzat tulajdonában álló, 186053 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest, Hősök tere 18-20. sz. alatti Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola tetőszerkezetén távközlési állomást létesítsen évi 1.300.000,- Ft bérleti díj ellenében.
IV. felkéri a Polgármestert a Digi Kft. értesítésére és a határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. január 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. elviekben hozzájárul ahhoz, hogy a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. Budapest XXIII. kerület területén közös oszlopsoros hálózatot létesítsen azzal a feltétellel, hogy a 25/2003. (VII.18.) rendelet (KVSZ) 26. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kerülhet csak sor a közútkezelői hozzájárulások megadására.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 616/2015. (XII.08.) határozata a NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában álló Budapest, XXIII. kerület:
1. 195879 hrsz-ú, természetben a 1239 Budapest, Dunapataj u. 9. szám alatti ingatlan 1/1-;
2. 186026 hrsz-ú, természetben 1239 Budapest, Táncsics M. u. 113. szám alatti ingatlan 28/60-;
3.185929/0/A/1 hrsz-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 91. fszt.1.szám alatti ingatlan 1/1;
4.  187527 hrsz-ú, természetben 1239 Budapest, Kelep u. 12. szám alatti ingatlan 1/1-;
5. 186213 hrsz-ú, természetben 1239 Budapest, Arany J. u. 28. szám alatti ingatlan 1/1-;
6.  183291 hrsz-ú, természetben 1237 Budapest, Szt. László u. 58. szám alatti ingatlan 1/1-;
7. 185833 hrsz-ú, természetben 1238 Budapest, Szitás u. 82. szám alatti ingatlan 10/16-;
8. 183610 hrsz-ú, természetben 1237 Budapest, Borona u. 23. szám alatti ingatlan 1/1-;
9. 186857/0/A/18 hrsz-ú, természetben 1239 Budapest, Fűzfa köz 3. II./18. szám alatti ingatlan 1/1-;
10. 183472 hrsz-ú, természetben 1237 Budapest, Nyír u. 13. szám alatti ingatlan 1/1-;
11. 184815 hrsz-ú, természetben 1238 Budapest, Templom u. 9. szám alatti ingatlan 1/1-;
12. 184503 hrsz-ú, természetben 1238 Budapest, Sebész u. 40. szám alatti ingatlan 6/48-;
13. 183468 hrsz-ú, természetben 1237 Budapest, Nyír u. 9. szám alatti ingatlan 1/1-;
14. 186560/4 hrsz-ú, természetben 1239 Budapest, Vadevezős u. 20/27. szám alatti ingatlan 1/1-;
15. 185192 hrsz-ú, természetben 1238 Budapest, Szitás u. 57. szám alatti ingatlan 26/100-;
16. 182862 hrsz-ú, természetben 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 16. szám alatti ingatlan 28/100-;
17. 184609 hrsz-ú, természetben 1238 Budapest, Domonkos u. 17. szám alatti ingatlan½ tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
II. felkéri a Polgármestert a NET Zrt. értesítésére.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 617/2015. (XII. 08.) határozata a Budapest, XXIII. kerület 185620 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntésekről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 185620 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű 4815 m2 területű ingatlan forgalomképességét, forgalomképtelen törzsvagyonból, forgalomképes üzleti vagyonná minősíti azzal, hogy a T 87504 sz. változási vázrajz szerint kialakuló (185618/1) hrsz.-ú 434 m2 területű, és (185618/5) hrsz.-ú 2621 m2 területű közterület megnevezésű ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonként kerüljenek nyilvántartásba vételre.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a változási vázrajz alapján megkötött megállapodást követő 60 nap.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. a T 87504 számú változási vázrajz ingatlan nyilvántartásba történő átvezetése érdekében hozzájárul, hogy a
-         (185618/1) hrsz.-ú, 434 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Soroksár Önkormányzata,
-         185618/2 hrsz.-ú, 1005 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Geiger József és /vagy Geiger János tulajdonába,
-         185618/3 hrsz.-ú, 6136 m2 területű ingatlan 1760/6136 tulajdoni hányadban Soroksár Önkormányzata, 4376/6136 tulajdoni hányadban Geiger József és/vagy Geiger János tulajdonába,
-         185618/4 hrsz.-ú, 518 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Geiger József és/vagy Geiger János tulajdonába,
-         (185618/5) hrsz.-ú, 2621 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Soroksár Önkormányzata tulajdonába kerüljön.
IV. felkéri a Polgármestert a tulajdonosok értesítésére, ajánlat elfogadása esetén részletes telekalakítási megállapodást tartalmazó előterjesztés készítésére.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. a III. pont szerint kialakult önkormányzati ingatlanhányad hasznosítása tekintetében értékbecslés ismeretében dönt.
VI. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére.
Határidő: a telekalakítási megállapodás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetését követő 30 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 618/2015. (XII.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185852/0/B/2 hrsz.-ú természetben a Templom u. 88. fszt. 4. szám alatti lakás hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 185852/0/B/2 hrsz.-ú, természetben a Templom u. 88. fszt. 4. szám alatti lakást értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére, és új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 619/2015. (XII.08.) határozata a távközlési állomásokra vonatkozó bérleti szerződések megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII., 186049/0/A/10 hrsz.-ú (természetben a Grassalkovich út 162. – Polgármesteri Hivatal épülete) ingatlanon található bázisállomásra vonatkozóan a Telenor Magyarország Zrt.-vel bérleti szerződést köt 2016. január 01-től 2020. december 31-éig tartó időtartamra.
II. felkéri a Polgármestert a Telenor Magyarország Zrt. értesítésére és a bérleti szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. január 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. a Budapest XXIII., 185033 hrsz.-ú (természetben a Táncsics Mihály utca 25. – Páneurópa Általános Iskola) ingatlanon található bázisállomásra vonatkozóan a Telenor Magyarország Zrt.-vel bérleti szerződést köt 2016. január 01-től 2020. december 31-éig tartó időtartamra.
IV. felkéri a Polgármestert a Telenor Magyarország Zrt. értesítésére és a bérleti szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. január 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
           
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 620/2015. (XII.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. előzetesen kötelezettséget vállal a 2016. évi költségvetés terhére legfeljebb bruttó 63.500.000 Ft (nettó 50.000.000 Ft + 27% ÁFA) összeg erejéig a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 161-163. szám alatt található osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan önkormányzati tulajdont érintő (Rubók Kft. által bérelt üzlethelyiség, valamint a fszt. 2. és 3. szám alatti lakások) munkálatainak elvégzésére.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve az elvégzett munkálatokról történő tájékoztatás megadására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 161-163. szám alatt található osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan önkormányzati tulajdont érintő döntéseinek meghozatalára a faanyagvédelmi szakértő és a statikai vélemény birtokában kerül sor.
IV. felkéri a Polgármestert az elkészült faanyagvédelmi és a statikai szakvélemény birtokában az ingatlant érintő új előterjesztés elkészítésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester