2015. szeptember 4. - Rendkívüli ülés

A 2015. szeptember 4-én megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 452/2015. (IX.04.) határozata a 2015. szeptember 4-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2015. szeptember 4-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Siklósi Jánosnak az önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 453/2015. (IX.04.) határozata Siklósi Jánosnak az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Siklósi Jánost a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 19/1997. (V. 20.) Ök. sz. rendelet 1. § d) pontja alapján, kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli és közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára vállalja. A költségek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „költségvetési maradvány” sora.
II. felkéri a Polgármestert az elhunyt családjának értesítésére, a további szükséges egyeztetések lefolytatására és a kegyeleti feladatok ellátására.
Határidő: 2015. szeptember 9.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester