2016. február 12. - Rendkívüli ülés

A 2016. február 12-én megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülés 
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2016. (II.12.) határozata a 2016. február 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. február 12-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2016. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2016. évi költségvetése fő összegeinek meghatározásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
                   költségvetési kiadási összegét         7.030.980.000 Ft-ban
                   költségvetési bevételi összegét                  4.780.980.000 Ft-ban
                   finanszírozási bevételeit                   2.250.000.000 Ft-ban    
                   kiadási és bevételi főösszegét           7.030.980.000 Ft-ban
határozza meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat  Képviselő-testületének 47/2015. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek, és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6.1. sz. melléklet alapján 6.800.800.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei a 6.2. sz. melléklet szerint 1.078.458.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2016. (II.12.) határozata az Önkormányzat képviselőinek 2016. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei, valamint a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók 2016. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei összegének elfogadásáról 
A Képviselő-testület az Önkormányzat képviselőinek személyi juttatásait és befizetési kötelezettségeit a 7.1. sz. melléklet szerint 158.727.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók (köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, és közfeladatot ellátók) személyi juttatásainak és befizetési kötelezettségeinek összegét a 7.2. sz. melléklet szerint 769.964.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2016. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2016. évi működési és finanszírozási kiadásainak, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési és finanszírozási kiadásait a 8.1. melléklet szerint 3.590.606.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 8.2. sz. melléklet szerint 270.367.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2016. (II.12.) határozata az Önkormányzat ellátottjainak 2016. évi pénzbeli juttatásai összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásainak összegét a 9. sz. melléklet szerint 161.020.000 Ft-ban állapítja meg.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2016. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai, valamint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10.1. sz. melléklet alapján 2.286.240.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 10.2. sz. melléklet szerint 38.127.000 Ft-ban fogadja el.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2016. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a tervezett céltartalék összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett céltartalékait a 11. sz. melléklet szerint 559.207.000 Ft-ban állapítja meg.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2016. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az általános tartalékot a 11. sz. melléklet szerint 45.000.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2016. (II.12.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2016. évi tervezett bevételeinek és tervezett kiadásainak jóváhagyásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeit a 12. sz. melléklet, a tervezett kiadásait pedig a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2016. (II.12.) határozata a 2016. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal létszáma és az intézményi létszám meghatározásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményi létszámot a 16. sz. melléklet szerint határozza meg, a következő bontásban: a közalkalmazotti létszám 302 fő, a köztisztviselői létszám 143 fő, közfeladatok ellátásával foglalkoztatott dolgozók létszámát 2016. december 31-ig 25 főben állapítja meg.