2016. július 29. - Rendkívüli ülés

A 2016. július 29-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 344/2016. (VII.29.) határozata a 2016. július 29-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. július 29-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvételre

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 345/2016. (VII.29.) határozata a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázati felhívásra az alábbi helyszíneken – egyben rangsorban – sportparkok létesítésére:
  1. Budapest XXIII. kerület, Házikert utca 187285/4 hrsz. („D” típus)
  2. Budapest XXIII. kerület, Török utca 37. 184044 hrsz. („C” típus)
  3. Budapest XXIII. kerület, Felső Duna sor 184927, 184928 hrsz. („B” típus)
  4. Budapest XXIII. kerület, Taling utca 196197/22 hrsz. („D” típus)
  5. Budapest XXIII. kerület, Szentlőrinci út 185448 hrsz. („D” típus)
  6. Budapest XXIII. kerület, Felső Duna sor 185965 hrsz. („B” típus)

II. tulajdonosi hozzájárulását megadja a sportparkok létesítéséhez a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló 196197/22, 185448, 187285/4, 184927, 184928, 185965 és 184044 hrsz.-ú ingatlanokra.
III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően kitöltött adatlapot és nyilatkozatot aláírja.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester