2017. április 11.

A 2017. április 11-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2017. (IV.11.) határozata a 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 1. számú módosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2017. (IV.11.) határozata a 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a műszaki dokumentáció készítés- és műszaki ellenőrzés közbeszerzésére irányuló együttműködési megállapodás megkötésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2017. (IV.11.) határozata a 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat az F-ÉPÍTŐ Generál Zrt.-vel perbeli egyezség létrehozására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2017. (IV.11.) határozata a 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2017. (IV.11.) határozata a 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat az F-ÉPÍTŐ Generál Zrt.-vel perbeli egyezség létrehozására” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2017. (IV.11.) határozata a 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2017. április 11-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 1. számú módosítására
2.) Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a műszaki dokumentáció készítés- és műszaki ellenőrzés közbeszerzésére irányuló együttműködési megállapodás megkötésére
3.) Javaslat az F-ÉPÍTŐ Generál Zrt.-vel perbeli egyezség létrehozására (zárt ülés)
4.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi gazdálkodásáról (9.30 órakor)
5.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
6.) Javaslat az önkormányzati üdülőhelyek működéséről és igénybevétele rendjéről szóló 12/2012.(III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az önkormányzati üdülőhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
7.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális tárgyú rendeleteinek módosítása tárgyában
8.) Javaslat Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
9.) Önálló képviselői indítvány
10.) Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra
11.) Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre
12.) Javaslat az óvodák felvételi körzetének meghatározására
13.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására
14.) Javaslat képviselő delegálására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába
15.) Javaslat az egészségügyi ellátás fejlesztése céljából a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtott támogatásra
16.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására
17.) Javaslat a 186768 és 186838 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására, közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére
18.) Javaslat a 195419 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Temetősor – Nyír utcában található ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítésére
19.) Javaslat a 196570/1 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek megvásárlására
20.) Javaslat a 195756-195757 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlőben található ingatlanok közötti telekcsere ügyletre vonatkozó döntés meghozatalára
21.) Javaslat a 183212/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szent László utcában található ingatlan kiürítése iránti polgári peres eljárás megindítására
22.) Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
23.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.00 órakor)
24.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2016. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2016. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órakor)
25.) Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (zárt ülés)
26.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)
27.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés) KIOSZTÓS
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2017. (IV.11.) határozata a Budapest XXIII. kerület Pistahegyi köz 1. szám alatti óvoda (195271/112. hrsz) tulajdonjogi rendezésének kezdeményezéséről szóló, 442/2016. (X.18.) határozattal módosított 535/2015. (X.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 442/2016.(X.18.) határozattal módosított 535/2015.(X.13.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2017. (IV.11.) határozata a Budapest XXIII. ker. Eperföld utca 1-13. szám alatt található ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről szóló, 558/2016.(XII.06.) valamint a 36/2017.(I.17.) határozattal módosított 318/2016. (VII.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 558/2016.(XII.06.) és a 36/2017.(I.17.) határozattal módosított 318/2016.(VII.05.) határozat végrehajtási határidejét 2017. október 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2017. (IV.11.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére új pajzsmirigy kamera és hozzá tartozó diagnosztikai eszköz beszerzéséről szóló, 557/2016. (XII.06.) valamint 64/2017. (II.14.) határozatával módosított 522/2016. (XI.08.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére új pajzsmirigy kamera és hozzá tartozó diagnosztikai eszköz beszerzéséről szóló, 557/2016. (XII.06.) valamint a 64/2017.(II.14.) határozatával módosított 522/2016. (XI.08.) határozat végrehajtási határidejét 2017. július 31-ére módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2017. (IV.11.) határozata a fakivágással kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos döntéséről szóló 574/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 574/2016.(XII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2017. (IV.11.) határozat a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötéséről 583/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 583/2016.(XII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2017. november 30-ára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2017. (IV.11.) határozata a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos elvi döntéséről szóló 593/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az 593/2016.(XII.06.) határozat végrehajtásának határidejét 2017. június 30. napjáig meghosszabbítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2017. (IV.11.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz.-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében használati megállapodás megkötéséről szóló 594/2016. (XII.06.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az 594/2016.(XII.06.) határozat végrehajtásának határidejét 2017. szeptember 30. napjára módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2017. (IV.11.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  működtetésére és finanszírozására kötendő megállapodásról szóló, 66/2017.(II.14.) határozattal módosított 596/2016. (XII.06.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére és finanszírozására kötendő megállapodásról szóló, 66/2017.(II.14.) határozattal módosított 596/2016. (XII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 1-ére módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2017. (IV.11.) számú határozata a 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fszt. 7. szám alatt található lakás hasznosításáról szóló 127/2017. (III.14.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 127/2017.(III.14.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 119. fszt. 7. szám alatt található lakást szolgálai lakás biztosítása jogcímen hasznosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a szolgálati lakásként történő bérbeadás érdekében szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2017. (IV.11.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó Szerződés 1. számú Módosítására vonatkozó döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 135-ös jelzésű menetrendszerinti autóbuszjárat közlekedési viszonylatának a jelen határozat mellékletét képező 1. számú Módosítását annak 1. mellékletével együtt, 2017. május 2-ai hatályba lépéssel elfogadja
II. felkéri a Polgármestert az 1. számú Módosítás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, egyúttal felhatalmazza, hogy amennyiben a szerződés az abban megjelölt időpontban nem lép hatályba, úgy a hatályba lépés eltérő időpontjáról szóló szerződés-módosítást aláírja.
Határidő: a 2017. április. 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. április 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2017. (IV.11.) határozata a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a műszaki dokumentáció készítés- és műszaki ellenőrzés közbeszerzésére irányuló együttműködési megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felhatalmazza a Polgármestert a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a műszaki dokumentáció készítés közbeszerzésre irányuló, jelen határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 31.
II. a) felhatalmazza a Polgármestert a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében, a műszaki dokumentáció készítés- és műszaki ellenőrzés közbeszerzésére irányuló, jelen határozat mellékletét képező Eseti Közbeszerzési Szabályzat aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét nem sértve eltérhet.
b) a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet képviselő egy szavazati joggal rendelkező bírálóbizottsági tagnak Kisné Stark Viola Építési és Beruházási Osztály osztályvezetőjét delegálja.
c) felkéri Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságát tagjai közül egy szavazati joggal rendelkező bírálóbizottsági tag megválasztására.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 31.
III. a műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos közbeszerzésre irányuló eljárást Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata folytassa, illetve bonyolítsa le.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2017. (IV.11.) határozata a 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat az F-ÉPÍTŐ Generál Zrt.-vel perbeli egyezség létrehozására” c. napirendi pontot a 139/2017. (IV.11.) határozatban foglaltaktól eltérően nem a soron következő napirendként, hanem 11.00 órakor tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2017. (IV.11.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2017. (IV. 11.) határozata Weinmann Antal szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi gazdálkodásáról” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Weinmann Antal képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2017. (IV.11.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2017. (IV.11.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2017. (IV.11.) határozata a 0195903 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos önálló képviselői indítványról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„támogatja a Budapest XXIII., 0195903 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését, valamint az új kerületi építési szabályzatban olyan szabályok rögzítését, amelyek alapján az ingatlanon közút, valamint játszótér létesíthető. Felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a MÁV Zrt.-nél az ingatlan megszerzésével kapcsolatban, valamint gondoskodjon az új kerületi építési szabályzatban a terület rendezéséről.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2017. (IV.11.) határozata a 0195903 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen egy felmérést arról, hogy hol található Soroksár területén játszótér, valamint vizsgálja meg– szem előtt tartva az igényeket a lehetőségekhez mérten – további játszóterek kialakításának lehetőségét, és tegyen javaslatot, azok helyszíneire.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2017. (IV.11.) határozata az előzetes kötelezettségvállalásról (nyomatképzők és multifunkciós eszközök bérlése teljes körű üzemeltetéssel, a Hivatal tulajdonában lévő eszközök karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladatellátáshoz szükséges nyomatképzők és multifunkciós eszközök bérlését teljes körű üzemeltetéssel, és a Hivatal tulajdonában lévő eszközök karbantartását 2017. júniustól 2020. júniusig terjedő időszakra, három éves időtartamra szóló keretszerződéssel kívánja megvalósítani.
II. kötelezettséget vállal 8.000.000 + ÁFA/év összeg erejéig az I. pontban részletezett szerződés díjára az elkövetkező három év költségvetésének terhére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018, 2019, 2020 évek költségvetésben való szerepeltetésére.
IV. felkéri a Jegyzőt a beszerzés lefolytatására, valamint az I. pontban részletezett szerződés megkötésére.
Határidő:   a III. pont vonatkozásában: a 2018, 2019. és 2020. évi költségvetési rendeletek beterjesztésének időpontja
                   a IV. pont vonatkozásában: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester és dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2017. (IV.11.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület Sósmocsár utcai háziorvosi rendelő és az Újtelep utcai fogorvosi rendelő fejlesztésével
II. biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt bruttó 12.500.000,- Ft összegben, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 653 kód Felújítások – Újtelepi orvosi rendelők felújítása II. ütem sora terhére
III. az alábbi nyilatkozatot teszi:
- A saját forrás rendelkezésre áll.
- Megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
- A pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása nincs.
- Adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
- ÁFA levonási joggal nem rendelkezik.
- A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint korábban nem jött létre kötelezettségvállalás, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja).
- A pályázatban érintett intézmény, tagintézmény vagy létesítmény más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban nem részesült.
IV. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésére, valamint a pályázat benyújtására
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2017. (IV.11.) határozata az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzeteinek megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteit a 2017/2018-as nevelési évtől e határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2017. április 11.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2017. (IV.11.) határozata az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodai beíratás időpontját 2017. május 15-től 2017. május 17-ig terjedő időtartamban, jelen előterjesztés mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak szerint határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert a 2017. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu-n), valamint a Soroksári Hírlapban való közzétételére.
Határidő: 2017. április 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2017. (IV. 11.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjében működő Érdekképviseleti Fórumba a Fenntartót képviselő személy delegálásáról
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. § (1) bekezdésére tekintettel úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (székhelye: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.) Bölcsődéjében (címe: 1238 Budapest, Rézöntő u. 22.) az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti Fórumba 2017. április 15. napjával a Fenntartó részéről a Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztályának osztályvezető-helyettesét Szárazné Torkos Mariannt delegálja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2017. április 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2017. (IV. 11.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálása tárgyában hozott döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet eszköz támogatási igényét és a Központi Betegfelvételi Iroda és várótermének korszerűsítéséhez kért pénzügyi támogatási igényét nem támogatja, tekintettel arra, hogy az előző évi költségvetésben az Önkormányzat 23.000.000,- Ft támogatást biztosított a pajzsmirigy kamera, illetve a kiegészítő eszközök beszerzésére, amit az idei évben fog megkapni.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Dr. Ralovich Zsolt Főigazgató Urat értesítse.
Határidő: 2017. április 26.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2017. (IV.11.) határozata a Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint a közhasznúsági mellékleteinek elfogadásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2017. (IV. 11.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában, valamint a közösségi pszichiátriai ellátás megszüntetéséről szóló döntéséről
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében foglalt, és 9. § a) pontjában meghatározott jogkörében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tekintetében 2017. június 1-el a közösségi pszichiátriai ellátást megszünteti. Egyben felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat ezirányú módosításának következő képviselő-testületi ülésre történő előterjesztéséről.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (1238 Budapest, Grassalkovich út 104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletét képező tartalom szerinti módosítását jóváhagyja.
III. felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos, jogszabályban előírt hatósági, továbbá egyéb-szervezet átalakítási feladatok elvégzéséről, valamint az ellátottakkal és az érintett munkavállalókkal kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2017. június 1.
Felelős: Az I. pont esetében dr. Laza Margit jegyző, a III. pont esetében Takácsné Juhász Ildikó XXIII. kerületi SZGYI intézményvezető, a IV. pont esetében Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2017. (IV.11.) határozata a 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról szóló 139/2017. (IV.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 2017. április 11-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról szóló 139/2017. (IV.11.) határozatát a 17.) ponttól kezdődően az alábbiak szerint módosítja:
17.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2016. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2016. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
18.) Javaslat az F-ÉPÍTŐ Generál Zrt.-vel perbeli egyezség létrehozására (zárt ülés)
19.) Javaslat a 186768 és 186838 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására, közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére
20.) Javaslat a 195419 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Temetősor – Nyír utcában található ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítésére
21.) Javaslat a 196570/1 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek megvásárlására
22.) Javaslat a 195756-195757 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlőben található ingatlanok közötti telekcsere ügyletre vonatkozó döntés meghozatalára
23.) Javaslat a 183212/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szent László utcában található ingatlan kiürítése iránti polgári peres eljárás megindítására
24.) Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
25.) Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (zárt ülés)
26.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)
27.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés) KIOSZTÓS
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2017. (IV.11.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkozató Nonprofit Kft. által 2016. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a beszámolót a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2016. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2017. (IV.11.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkozató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról készült beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2017. (IV.11.) határozata az F-ÉPÍTŐ Generál Zrt.-vel (Progress-B ’90 Zrt.) perbeli egyezség megkötéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja az F-ÉPÍTŐ Generál Zrt. 2017. április 7.-én kelt ajánlatában foglalt (összeg) Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi költségvetése Céltartalékok, „Hősök tere 12. perköltség” sora terhére azzal, hogy ezen összeg tartalmazza az F-Építő Generál Zrt. IV. résszámla, végszámla, részbeni pótmunka és részbeni késedelmi kamat igényét figyelemmel az Önkormányzat kártérítési– és kötbérigényének beszámítására, továbbá azzal, hogy a felek a rájuk eső perköltséget maguk vállalják.
II. felhatalmazza a Polgármestert az egyezség aláírására, azzal, hogy az egyezség a bíróság jóváhagyásával léphet hatályba. Felhívja továbbá a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az egyezség bírósági jóváhagyása, a peres eljárás lezárása érdekében.
III. felkéri a Polgármestert a határozatnak a Felperessel való közlésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2017. (IV.11.) határozata a 186768 helyrajzi számú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe való tartozásának megállapításáról, közúttá történő átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, 186768 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan – a továbbiakban: Ingatlan - tekintettel, arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) önkormányzati rendelete 8. számú mellékletét képező szabályozási tervlap az Ingatlant a közút részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bek. a) valamint (3) bek. a) pontjai alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra történő átminősítése érdekében.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2017. (IV.11.) határozata a 186838 helyrajzi számú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe való tartozásának megállapításáról, közúttá történő átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, 186838 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan – a továbbiakban: Ingatlan - tekintettel, arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) számú önkormányzati rendelete 8. számú mellékletét képező szabályozási tervlap az Ingatlant a közút részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bek. a) valamint (3) bek. a) pontjai alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra történő átminősítése érdekében.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2017. (IV.11.) határozata a 195419 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Temetősor – Nyír utca által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, 1.871 m2 alapterületű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 195419 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Temetősor – Nyír utca által határolt területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, 1.871 m2 alapterületű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányadát nem értékesíti Meskó Gáborné részére.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlatot tevő értesítésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2017. (IV.11.) határozata a Budapest, XXIII. ker. 196570/1 hrsz.-ú ingatlan egyes részeinek megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vételi ajánlatot tesz a Budapest XXIII. kerület 196570/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak - és a kapcsolódó özvegyi jogok, valamint holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultjainak a végrehajtási jog jogosultjai hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése mellett a T-87544 számú változási vázrajz szerint a lejegyezni kívánt ingatlanrészek megvásárlására vonatkozóan
1. az Orbán utca szélesítése céljából kialakuló (196570/12) hrsz.-ú ingatlan
a) földterületéért: 3.371.784 Ft
b) az építményekért: 2.591.753 Ft
c) a növényzetért: 173.000 Ft
2. a Harmónia utca megnyitása céljából kialakuló (196570/14) hrsz.-ú ingatlan
a) földterületéért: 8.332.197 Ft
b) az építményekért: 4.221.468 Ft
c) a növényzetért: 191.000 Ft
3. az Orbánhegyi dűlő szélesítése céljából kialakuló (196570/16) hrsz.-ú ingatlan
a) földterületéért: 2.215.435 Ft
mindösszesen 21.096.637 azaz huszonegymillió-kilencvenhatezer-hatszázharminchét Forint vételáron, jelen határozat 1. mellékletében foglalt táblázat szerinti megbontásban.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az I. pont szerint megtett vételi ajánlat bármely tulajdonos, kapcsolódó özvegyi jog, vagy holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultja, illetőleg a végrehajtási jog jogosultjai által történő elutasítása esetén a jelen határozat 2. mellékletben foglalt táblázat szerint tulajdoni hányad arányában módosított vételi ajánlatot tesz.
III. felkéri a Polgármestert az I. és szükség szerint a II. pont szerinti vételi ajánlatok megtételére és – az I. vagy szükség szerint a II. pont szerint megtett ajánlat valamennyi tulajdonos és kapcsolódó özvegyi jog, valamint holtig tartó haszonélvezeti jog, illetőleg végrehajtási jog jogosultja által történő elfogadása esetén – a jelen határozat 3. melléklete szerinti megállapodás, illetve 4. melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás illetve az adásvételi szerződés aláírása során az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
IV. az I. és II. pont szerint megtett vételi ajánlat bármely tulajdonos, kapcsolódó özvegyi jog, vagy holtig tartó haszonélvezeti jog, illetőleg végrehajtási jog jogosulja által történő elutasítása esetén felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2017. (IV.11.) határozata a 195756-195757 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlőben található ingatlanok közötti telekcsere ügyletre vonatkozó döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem fogadja el Varga Antal ajánlatát a 195756-195757 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlőben található ingatlanok közötti telekcserére vonatkozóan.
II. felkéri a Polgármestert Varga Antal értesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
                  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2017. (IV.11.) határozata a 183212/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szent László utában található ingatlan Huszár Ferenc 1237 Bp., Szent László u. 144. sz. alatti lakos által használt részének kiürítése iránti per megindításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata polgári peres eljárást indít Huszár Ferenc ellen a 183212/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szent László utában található ingatlan általa használt részének kiürítés érdekében.
Határidő 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2017. (IV.11.) határozata a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában hozott 585/2016.(XII.16.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában hozott 585/2016.(XII.16.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező, 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatt található lakást rendkívüli élethelyzet alapján történő bérbeadás céljára kívánja hasznosítani.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2017. (IV.11.) határozata a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározása tárgyában hozott 123/2017.(III.14.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározása tárgyában hozott 123/2017.(III.14.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2017. (IV.11.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatt található lakás rendkívüli élethelyzet alapján történő bérbeadása esetén a bérlő személyével és a bérbeadás időtartamának meghatározásával kapcsolatos egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.1.1. és 3.1.4. pontjaiban a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2017. (IV.11.) határozata a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatt található lakás bérbeadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatt található lakást rendkívüli élethelyzet alapján határozott, 6 hónap időtartamra bérbe adja Takács György / születési hely, idő, anyja neve/ részére.
A lakbér mértéke Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételiről szóló 22/2012.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete 24. § b) pontja pedig rögzíti a komfortos lakások bérleti díját, amely 153,-Ft/m2/hó.
II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és a jelen határozat melléklete szerinti bérleti szerződés aláírására azzal, hogy az abban foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2017. (IV.11.) határozata a Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz Sz. Sz. E. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2017. (IV.11.) határozata a Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz A. Ó. Zs. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2017. (IV.11.) határozata a Soroksár Gyermekeiért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz K. Z. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2017. (IV.11.) határozata az Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz Z. Z. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2017. (IV.11.) határozata az Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz V. Cs. Z. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2017. (IV.11.) határozata az Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz Sz. Gy. részére.
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2017. (IV.11.) határozata a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján
S. Sz. I.sz. Összevont Óvoda
H. I. B. I.sz. Összevont Óvoda
K. Gy. Á. II.sz. Napsugár Óvoda
G. K. III.sz. Összevont Óvoda
I. I. III.sz. Összevont Óvoda
F.-B. I. Grassalkovich A.Ált.Iskola
Gy. Cs. Grassalkovich A.Ált.Iskola
S. J. Grassalkovich A.Ált.Iskola
N. T. Páneurópa Ált.Iskola
M. Gy. Páneurópa Ált.Iskola
U. L. Páneurópa Ált.Iskola
Cs. É. M. Fekete I.Ált.Iskola
R. B. Fekete I.Ált.Iskola
F. J. Galambos J. Zeneiskola
J. Á. Galambos J. Zeneiskola
V. F. S. Galambos J. Zeneiskola
G. Ő. E. Pedagógiai Szakszolgálat
L. K. Táncsics Művelődési Ház
részére,
b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján
Sz. Gy. I.sz. Összevont Óvoda
M. E. I.sz. Összevont Óvoda
H. I. III.sz. Összevont Óvoda
M. K. Grassalkovich A.Ált.Iskola
R. K. Grassalkovich A.Ált.Iskola
N. R. Páneurópa Ált.Iskola
T. T. Páneurópa Ált.Iskola
F. E. Fekete I.Ált.Iskola
A. Ó. Zs. Török F.Ált.Iskola
B. M. Török F.Ált.Iskola
K. S. Török F.Ált.Iskola
O. S. M. Mikszáth K.Ált.Iskola
S. Sz. D. Galambos J. Zeneiskola
részére,
c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján
B. G. Grassalkovich A. Ált.Iskola
V. J. Páneurópa Ált.Iskola
D. Sz. M. T. Török F.Ált.Iskola
F. G. Török F.Ált.Iskola
K. R. Török F.Ált.Iskola
részére,
d) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja alapján
Sz. Sz. E. I.sz. Összevont Óvoda
részére,
II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2017.(IV.11.) határozata a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2017. évben „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 17/A. § c) pontja alapján
K. K. I.sz Összevont Óvoda
P. I.          I.sz Összevont Óvoda             
F. Sz. M. Fekete I. Ált.Isk.
V. S. Török F. Ált. Isk.
részére.
II. felkéri a polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2017. április 30
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2017. (IV.11.) határozata K. S. és K. S. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. S. és K. S. 1239 Budapest, (Lakcím) sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., (Lakcím). sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján összeg Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2017. (IV.11.) határozata B. F. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. F. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2017. (IV.11.) határozata K. Gy. és Zs. T. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. Gy. és Zs. T. 1239 lakcímsz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház tetőtér beépítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2017. (IV.11.) határozata M. L. és M. L. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. M. L. és M. L. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2017. (IV.11.) határozata P. T. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. P. T. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2017. (IV.11.) határozata E. A. M. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. E. A. M. 1238 Budapest lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2017. (IV.11.) határozata B. A. és R. N. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. A. és R. N. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2017. (IV.11.) határozata Z. Z. Zs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Z. Z. Zs. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2017. (IV.11.) határozata S. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. S. J. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2017. (IV.11.) határozata Sz. K. É. és Sz. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Sz. K. É. és Sz. A. 1238 Budapest, lakcím alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2017. (IV.11.) határozata S. L. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. S. L. 1237 Budapest, lakcím alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2017. (IV.11.) határozata W. S. A. és W. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. W. S. A. és W. A. 1237 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím szám alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2017. (IV.11.) határozata P. L. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. P. L. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. lakcím sz. alatti lakóház tetőtér beépítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2017. (IV.11.) határozata P. N. és P. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. P. N. és P. A. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház tetőtér beépítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2017. (IV.11.) határozata B. K. és B. R. T. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. K. és B. R. T. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2017. (IV.11.) határozata J. K. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. J. K. A. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2017. (IV.11.) határozata K. P. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. P. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2017. (IV.11.) határozata V. L. és V. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. V. L. és V. E. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2017. (IV.11.) határozata M. N. és M. F. A. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. M. N. és M. F. A. 1237 Budapest, XXIII. lakcím szám alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím szám alatti lakás korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2017. (IV.11.) határozata M. Zs. és M. D. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. M. Zs. és M. D. K. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintetekt a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2017. (IV.11.) határozata B. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. K. 1237 Budapest lakcím sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatás szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2017. (IV.11.) határozata S. I. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. S. I. 1239 Budapest, XXIII. lakcím sz. alatti lakos részére - a benyújtott kérelemre - a Budapest XXIII., lakcím szám alatti lakóház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2017. (IV.11.) határozata B. Zs. és B.-T. É. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. Zs. és B.-T. É. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2017. (IV.11.) határozata V. Sz. és V. F. G. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. V. Sz. és V. F. G. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 212/2017. (IV.11.) határozata Sz. I. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Sz. I. 1237 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakás felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2017. (IV.11.) határozata B.-P. O. és B.-P. G. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B.-P. O. és B.-P. G. 1238 Budatest XXIII. lakcím sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII. lakcím (az ingatlan tulajdoni lapja szerint Sebész u. 23.) sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizették, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2017. (IV.11.) határozata S. J. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. S. J. 1238 Budapest lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizette, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2017. (IV.11) határozata K. P. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. P. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2017. (IV.11.) határozata G. T. és G. V. Zs. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. G. T. 1239 Budapest, lakcím és G. V. Zs. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2017. (IV.11.) határozata H. Sz. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. Sz. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2017. (IV.11.) határozata P. S. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. P. S. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház építéséhez, építés-befejezéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján összeg, - Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2017. (IV.11.) határozata S. S. és S. K. Sz. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. S. S. és S. K. Sz. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakos részére – a benyújtott kérelemre – az ingatlan tulajdoni lapja szerint Budapest XXIII. lakcím sz. alatti 187384 hrsz-ú lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2017. (IV.11.) határozata H. Zs. és R. K. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. H. Zs. Szigethalom, lakcím sz. és R. K. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2017. (IV.11.) határozata B. J. és B. Sz. I. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. J. 1238 Budapest, lakcím sz. és B. Sz. I. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím sz. alatti lakóház korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személyekkel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintettek a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetik, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolják – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintettek 2017. június 30-ig nem veszik igénybe a helyi támogatást és nem írják alá a szerződést, elveszítik jogosultságukat.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2017. (IV.11.) határozata Cs. G. E. részére helyi támogatás megállapításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. Cs. G. E. 1238 Budapest, lakcím alatti lakos részére –a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., lakcím alatti ingatlan korszerűsítéséhez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján összeg,- Ft helyi támogatást állapít meg azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötéséhez és a támogatás visszafizetésének biztosításra 2 fő kézfizető kezest állít.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Felkéri továbbá, hogy a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, okiratokat legkésőbb 2017. május 31-ig becsatolja – és gondoskodjon a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2017. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2017. (IV.11.) határozata D. P. és D. P. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. D. P. és D. P. 1239 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert az nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, mely szerint a kérelemhez csatolni kell „a tervező vagy kivitelező által készített költségvetést az elvégzendő munkálatokról”, vagy „saját kivitelezés esetén a rendelet 1. melléklete alapján elkészített részletes költségvetést”.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2017. (IV.11.) határozata K. N. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. N. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakos helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert az nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, mely szerint a kérelemhez csatolni kell „a tervező vagy kivitelező által készített költségvetést az elvégzendő munkálatokról” vagy „saját kivitelezés esetén a rendelet 1. melléklete alapján elkészített részletes költségvetést”. A kérelmező nem csatolta továbbá a saját, illetőleg az együtt költöző családtagok jövedelemigazolását ahhoz, hogy az egy főre eső jövedelem – így a jogosultsági feltétel – megállapítható legyen. (A rendelet 5. § (1) a) pontja szerint a jövedelem nem érheti el fejenként az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440%-át.)
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2017. (IV.11.) határozata K. T. és B. T. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. K. T. és B. T. 1238 Budapest, lakcím sz. alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert az nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 4.§ (3) bekezdésben foglaltaknak, mely szerint a kérelemhez csatolandó a megvásárolandó ingatlan adásvételi szerződése, vagy az ingatlan megvásárlásáról szóló szándéknyilatkozat, amelyből megállapítható a tulajdonszerzés jogcíme, a lakás ára és nagysága. A kérelmező nem csatolta továbbá a saját, illetőleg az együtt költöző családtagok jövedelemigazolását ahhoz, hogy az egy főre eső jövedelem – így a jogosultsági feltétel – megállapítható legyen. (A rendelet 5. § (1) a) pontja szerint a jövedelem nem érheti el fejenként az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440%-át.)
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2017. (IV.11.) határozata B. B. és Z. L. helyi támogatás iránti kérelmének elutasításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület
I. B. B. és Z. L. 1239 Budapest, lakcím szám alatti lakosok helyi támogatás megállapítására benyújtott kérelmét elutasítja, mert az nem felelt meg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII. 28.) rendelet 5. § (1) a) pontjában foglaltak szerinti jövedelemhatárnak – a jövedelem nem érheti el fejenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440%-át. A kérelmezők esetében az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440%-át, azaz a 125.400,- Ft/hó/fő-t meghaladja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2017. (IV.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalását - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (szám), valamint számú ítéletei alapján lefolytatott új eljárásban - helyben hagyja és   (vevő), valamint az eladó képviseletében eljáró ügyvéd által benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2015. március 4. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (1181 Budapest, lakcím lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 6.804 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát  eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara  számon hozott állásfoglalása szerint a eladó és vevő között, a helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten 2015. március 4. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatta, a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése alapján. Indokolásként rögzíti, hogy az értékelése során arra következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontnak nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése. Tekintettel arra, hogy az Agrárkamara nem hatóságként jár el, nem köteles konkrét tényeket és adatokat, valamint bizonyítékokat szerepeltetni az eljárásban, döntését indokolással kell ellátnia.
 
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania. Nincs tehát a Képviselő-testületnek jogi felhatalmazása arra, hogy „eljárása” során megvizsgálja, az Agrárkamara eljárása és döntése során a Földforgalmi törvény 23-25. § kívül megsértett-e egyéb szabályokat, és arra sem, hogy az állásfoglalás kiegészítésére hívja fel az Agrárkamarát az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) AB határozatában foglaltak alapján. A Képviselő-testületnek arra sincs jogi felhatalmazása, hogy az Agrárkamara döntését helyette megfelelő indokolással lássa el.
A Képviselő-testület megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, az Agrárkamara számú állásfoglalását, valamint a vevő és az eladó jogi képviselője által előterjesztett kifogásokban foglaltakat. A vevő kifogásában kifejti, hogy az Agrárkamara ülésére szóló meghívóban az érintett ingatlan tárgyalása nem szerepelt, így nem volt módjában részt venni az ülésen. A Kamara döntését az AB határozatban foglaltakkal szemben nem indokolta, csupán a jogszabály szövegét idézte be kétszer egymás után. Nem indokolta, hogy miért gazdsági szükséglet nélküli, felhalmozási célú a tulajdonszerzés. „Közismert Soroksáron is, hogy az egyik jelentősebb MG-i termelő és állattartó telepet üzemeltető vagyok, mint helyben lakó családi gazdálkodó, őstermelő – földműves – agármérnök így azt leírni, hogy a MG-i termeléshez nincs szükség termőföldre az nonszensz.”
Az Eladó jogi képviselője útján benyújtott kifogás tartalmazza, hogy „Az indokolás önmagában semmitmondó, nem tényszerű, nem okszerű, nem logikus, s pusztán a jogszabály szövegének idézésén felül egyetlen olyan tényt, vagy körülményt sem jelöl meg az indokolásában, mely alátámasztaná azon állítást, hogy a vevő az ingatlant indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozás céljából szerezné meg.” Az eladó jogi képviselője útján előadja továbbá, hogy nem áll módjában a tárgyi ingatlant megművelni, korábban azt többször megkísérelte értékesíteni, azonban nem járt sikerrel, az eladónak az értékesítésből származó vételárra szüksége van.
 
 A Képviselő-testület megállapította, hogy a vevő Soroksár közigazgatási területén több termőföldnek is tulajdonosa. A NAK állásfoglalása kapcsán nem vitatható, hogy az elmúlt időszakban végrehajtott jogügyletekre is figyelemmel hozta meg állásfoglalását.
A Képviselő-testület nincs birtokában azon szakmai ismereteknek, mellyel a NAK rendelkezik, és annak megállapítására, hogy a földtulajdon megszerzése felhalmozási célú lenne-e, a Képviselő-testület hatáskörrel sem rendelkezik.
A tényállás tisztázása érdekében a Képviselő-testület az új eljárás során levélben megkereste az Agrárkamarát, hogy a korábbi, 2015. július 21. napján kelt állásfoglalását és annak indokolását továbbra is fenntartja-e. A megkeresésre a Kamara úgy nyilatkozott, hogy az állásfoglalását változatlan tartalommal továbbra is fenntartja. 
A Képviselő-testület az ügy elbírálása során figyelembe vette továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályának válaszát, melyről hasonló ügy elbírálása kapcsán - a tényállás tisztázása során – értesült. Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztálya a földszerzési maximum megvizsgálása érdekében Képviselő-testület által korábban küldütt megkeresésének teljesítését azzal tagadta meg, hogy annak teljesítése jogszabályba ütközik. A Földforgalmi törvény, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezéseit figyelembe véve ugyanis az ügyfél földszerzésére vonatkozó adatokat a Kormányhivatal nem továbbíthatja, mivel a földszerzési maximum vizsgálata az ő hatáskörébe tartozik. Ezzel párhuzamosan a Képviselő-testület a rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy a tárgyi ingatlan Budapest XXIII. kerület külterületi részén található, és az érintett ingatlanra hatályos szabályozási terv nem vonatkozik, azonban Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet övezeti tervlapja szerint hrsz-ú ingatlan részben általános mezőgazdasági rendeltetésű MG-MT-XXIII-00 jelű övezetbe tartozik, részben turisztikai erdő E-TG-XXIII-00 jelű övezetbe esik.
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a NAK különösen a következő szempontok szerint értékeli az adásvételi-szerződést:
a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.
 
E jogszabályi feltételek alapján a NAK nem köteles konkrét tényeket és adatokat, bizonyítékokat szerepeltetni az állásfoglalásában. A rendelkezésre álló tények tekintetében a Képviselő-testület megállapította, hogy a NAK számú állásfoglalását a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján adta ki, az állásfoglalás a 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltakba nem ütközik. A Képviselő-testület az eljárása során mérlegelte, és figyelembe vette, hogy vevő mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik Soroksár közigazgatási területén, ahol több termőföld tulajdonosa, továbbá a NAK az elmúlt időszakban végrehajtott jogügyeletekre tekintettel hozta meg állásfoglalását.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2017. (IV.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalását - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számú ítélete alapján lefolytatott új eljárásban - helyben hagyja és (vevő), valamint az eladó képviseletében eljáró ügyvéd által benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2015. december 22. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (1181 Budapest, lakcím lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 9.324 m2 nagyságú, fásított terület művelési ágú ingatlan 162/3522 tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számon hozott állásfoglalása szerint a eladó és vevő között, a helyrajzi számú ingatlan 162/3522 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten 2015. december 22. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatta. Indokolásként rögzíti, hogy „A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre mivel a szerződésnek az említett személlyel történő létrejötte, köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján nem szolgálá a cél megvalósulását, mert az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mérete alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, továbbá lehetetlenné teszi a szomszédos földtulajdonosok általi élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok kialakítását.”
 
Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése. Tekintettel arra, hogy az Agrárkamara nem hatóságként jár el, nem köteles konkrét tényeket és adatokat, valamint bizonyítékokat szerepeltetni az eljárásban, döntését indokolással kell ellátnia.
 
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania. Nincs tehát a Képviselő-testületnek jogi felhatalmazása arra, hogy „eljárása” során megvizsgálja, az Agrárkamara eljárása és döntése során a Földforgalmi törvény 23-25. § kívül megsértett-e egyéb szabályokat, és arra sem, hogy az állásfoglalás kiegészítésére hívja fel az Agrárkamarát az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) AB határozatában foglaltak alapján. A Képviselő-testületnek arra sincs jogi felhatalmazása, hogy az Agrárkamara döntését helyette megfelelő indokolással lássa el.
A Képviselő-testület megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, az Agrárkamara számú állásfoglalását, valamint a kifogásokban foglaltakat. A Képviselő-testület megállapította, hogy a vevő Soroksár közigazgatási területén több termőföldnek is tulajdonosa, az adásvétel tárgyát képező ingatlan 2964/3522 tulajdoni hányadával már rendelkezik, valamint a kifogásban foglaltaknak megfelelően a szomszédos földterület (Budapest XXIII., hrsz) tulajdonosa. Vevő továbbá a korábbi eljárás alkalmával benyújtotta az iskolai végzettségét igazoló dokumentumot (mezőgazdasági gépészmérnök), a 2003-ban kelt családi gazdálkodói nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, a földműves nyilvántartásban való részvételéről szóló igazolást, mely szerint a jogosultságának kezdő időpontja: 1993. július 2. napja. Eladó kifogásában foglalt állítás – mely szerint valóban mezőgazdasággal foglalkozó személyhez kerülne a földterület – megállapításra került.
A Képviselő-testület a tényállás tisztázása során megkereste az Agrárkamarát annak érdekében, hogy a korábbi, 2016. május 3. napján kelt tárgyi felülvizsgált állásfoglalását és annak indokolását továbbra is fenntartja-e. A megkeresésre a Kamara úgy nyilatkozott, hogy az állásfoglalását változatlan tartalommal továbbra is fenntartja. 
A Képviselő-testület a fentieken túl megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, a NAK számú állásfoglalását, valamint a kifogásokban foglaltakat és megállapította, hogy a vevő és az eladóképviseletében eljáró jogi képviselő kifogása határidőben került benyújtásra.
 
A Képviselő-testület korábbi eljárása során belföldi jogsegély útján megkereste Budapest Főváros Kormányhivatalát, mely megkeresésére az a válasz érkezett, hogy vevő földművesnek minősül, a rá irányadó földszerzési maximum 300 hektár, a rá vonatkozó birtokmaximum 1200 hektár, mely határokat az adásvétel tárgyát képező ingatlan megszerzésével sem haladja meg. A kerületben (helyben) kialakult birtokméretre vonatkozó adatokkal nem rendelkezik.
A Képviselő-testület megvizsgálta az ingatlan helyzetét figyelemmel a Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendeletben foglaltakra. Megállapította, hogy a tárgyi ingatlanra hatályos szabályozási terv vonatkozik. Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet 28. számú mellékletét képező szabályozási terv szerint (Péteri major Szabályozási terv) Mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt terület részben MG-MF-XXIII-02 jelű övezetbe, részben pedig MG-MF-XXIII-03 jelű övezetbe tartozik, beépítettsége korlátozott. Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT) szerint az ingatlan, mint fásított terület általános mezőgazdasági területként került nyilvántartásba.
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a NAK különösen a következő szempontok szerint értékeli az adásvételi-szerződést:
a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.
 
E jogszabályi feltételek alapján a NAK nem köteles konkrét tényeket és adatokat, bizonyítékokat szerepeltetni az állásfoglalásában. A rendelkezésre álló tények tekintetében a Képviselő-testület megállapította, hogy a Kamara számú állásfoglalását a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján adta ki, az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mértéke valóban alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, e szempontból az állásfoglalás a 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltakba nem ütközik.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 229/2017. (IV.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számú ítélete alapján lefolytatott új eljárásban - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalását helyben hagyja és (vevő), valamint az eladó képviseletében eljáró ügyvéd által benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2016. február 8. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (1181 Budapest, lakcím lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 10.820 m2 nagyságú, erdő művelési ágú ingatlan 36/4092 tulajdoni hányadát a eladókkal kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számon hozott állásfoglalása szerint a eladók és vevő között, a helyrajzi számú ingatlan 36/4092 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten 2016. február 8. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatta. Indokolásként rögzíti, hogy „A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre mivel a szerződésnek az említett személlyel történő létrejötte, köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján nem szolgálá a cél megvalósulását, mert az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mérete alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, továbbá lehetetlenné teszi a szomszédos földtulajdonosok általi élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok kialakítását.”
 
Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése. Tekintettel arra, hogy az Agrárkamara nem hatóságként jár el, nem köteles konkrét tényeket és adatokat, valamint bizonyítékokat szerepeltetni az eljárásban, döntését indokolással kell ellátnia.
 
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania. Nincs tehát a Képviselő-testületnek jogi felhatalmazása arra, hogy „eljárása” során megvizsgálja, az Agrárkamara eljárása és döntése során a Földforgalmi törvény 23-25. § kívül megsértett-e egyéb szabályokat, és arra sem, hogy az állásfoglalás kiegészítésére hívja fel az Agrárkamarát az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) AB határozatában foglaltak alapján. A Képviselő-testületnek arra sincs jogi felhatalmazása, hogy az Agrárkamara döntését helyette megfelelő indokolással lássa el.
A Képviselő-testület megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, az Agrárkamara számú állásfoglalását, valamint a kifogásokban foglaltakat.
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy a 2016. május 3. napján kelt, számú állásfoglalását, illetőleg az abban foglalt indokolást továbbra is fenntartja-e, továbbá szintén megkereste a felek meghatalmazása alapján eljáró jogi képviselőt, hogy tájékozódjon az adásvételről. Az Agrárkamara a megkeresésre úgy nyilatkozott, hogy az állásfoglalását változatlan tartalommal továbbra is fenntartja. A Képviselő-testület korábbi eljárásai nyomán vevő már benyújtotta okiratait, mely szerint bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve mezőgazdasági gépészmérnök, egy gazdasági társaság melynek ügyvezetője, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A Képviselő-testület továbbá megállapította, hogy a vevő Soroksár közigazgatási területén több földterületnek is tulajdonosa, a Képviselő-testület által elbírált ügyek alapján vevő az elmúlt időszakban több jogügyletben volt érintett vevői minőségben.
Az eladók jogi képviselője  a kifogásban előadta, hogy az Agrárkamara tényleges értékelést nem folytatott le a jogügylet vonatkozásában, állásfoglalása csak és kizárólag a 2013. évi CXXII. törvény 24.§ (2) bekezdését jelölte meg az elutasítás indokaként, azonban a jogszabályban felsorolt különös értékelési szempontot nem nevesített az elutasítás okaként. Álláspontja szerint az Agrárkamara nem folytatott le teljes körű vizsgálatot, tényfeltárást a jogügylet hatósági jóváhagyása tárgyában.
Előadta továbbá, hogy a 2013. évi CXXII. törvényben a jogalkotó célként jelöli meg, hogy a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok stabil működése és további fejlődésük biztosított legyen, továbbá, hogy a saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás bővüljön, valamint élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre, és a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a földműves zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson. E szempontoknak és törvényi céloknak a szerződés megfelel, melyet az Agrárkamara döntése meghozatalakor nem vett figyelembe.
 
A vevő kifogásában kifejti, hogy az Agrárkamara nem jelölte meg azon – a törvény által nevesített – értékelési szempontokat, melyeket a vevő nem teljesített. Továbbá kiemelte, hogy a szomszédos földterületek (Budapest XXIII., hrsz-ú ingatlanok) már a vevő tulajdonában vannak, így a birtok-elaprózódások hátrányos követkeményeit kiküszöbölheti. Egyébiránt a szóban forgó terület erdő, így nem is kell, hogy versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas legyen a terület.
 
A Képviselő-testület korábbi eljárása során belföldi jogsegély útján megkereste Budapest Főváros Kormányhivatalát, mely megkeresésére az a válasz érkezett, hogy vevő földművesnek minősül, a rá irányadó földszerzési maximum 300 hektár, a rá vonatkozó birtokmaximum 1200 hektár, mely határokat az adásvétel tárgyát képező ingatlan megszerzésével sem haladja meg. A kerületben (helyben) kialakult birtokméretre vonatkozó adatokkal nem rendelkezik.
A Képviselő-testület megvizsgálta az ingatlan helyzetét figyelemmel a Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (továbbiakban: KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendeletben foglaltakra. Megállapította, hogy a tárgyi ingatlanra hatályos szabályozási terv vonatkozik. A KVSZ szerint az ingatlan mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt terület MG-MF-XXIII-03 jelű övezetbe tartozik, beépítettsége korlátozott.
A tárgyi ingatlan mellet helyezkedik el a Budapest hrsz-ú kivett saját használatú út, mely a Magyar Állam tulajdonában áll – a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.
Vevő kifogásában szereplő szomszédos ingatlanok tulajdonjogi helyzetét is megvizsgálta a Képviselő-testület és megállapította, hogy a vevő által megjelölt Budapest XXIII., hrsz-ú 174556 m2 alapterületű, részben erdő, részben szántó, részben rét művelési ágban nyilvántartott ingatlannak - a kifogásban foglaltakkal ellentétben - nem a vevő a tulajdonosa. Budapest XXIII., hrsz-ú 2482 m2 alapterületű fásított terület megjelölésű ingatlan, valamint a Budapest XXIII.,  6819 m2 alapterületű erdő művelési ágú ingatlan nagyobb részének társtulajdonosa a vevő. A fenti ingatlanokkal érintett területen található továbbá a Budapest XXIII., hrsz-ú kivett út megjelölésű 949 m2 alapterület ingatlan, melynek tulajdonosa 1/1 arányban szintén maga a vevő.
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a NAK különösen a következő szempontok szerint értékeli az adásvételi-szerződést:
a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.
 
E jogszabályi feltételek alapján a NAK nem köteles konkrét tényeket és adatokat, bizonyítékokat szerepeltetni az állásfoglalásában. A rendelkezésre álló tények tekintetében a Képviselő-testület megállapította, hogy a Kamara számú állásfoglalását a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján adta ki, az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mértéke valóban alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, e szempontból az állásfoglalás a 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltakba nem ütközik.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2017. (IV.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számú ítélete alapján lefolytatott új eljárásban - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalását helyben hagyja és (vevő), valamint az eladó képviseletében eljáró ügyvéd által benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2016. február 8. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (1181 Budapest, lakcím lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 9.324 m2 nagyságú, fásított terület művelési ágú ingatlan 78/3522 tulajdoni hányadát a eladókkal kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számon hozott állásfoglalása szerint a eladók és vevő között, a helyrajzi számú ingatlan 78/3522 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten 2016. február 8. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatta. Indokolásként rögzíti, hogy „A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre mivel a szerződésnek az említett személlyel történő létrejötte, köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján nem szolgálá a cél megvalósulását, mert az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mérete alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, továbbá lehetetlenné teszi a szomszédos földtulajdonosok általi élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok kialakítását.”
 
Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése. Tekintettel arra, hogy az Agrárkamara nem hatóságként jár el, nem köteles konkrét tényeket és adatokat, valamint bizonyítékokat szerepeltetni az eljárásban, döntését indokolással kell ellátnia.
 
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania. Nincs tehát a Képviselő-testületnek jogi felhatalmazása arra, hogy „eljárása” során megvizsgálja, az Agrárkamara eljárása és döntése során a Földforgalmi törvény 23-25. § kívül megsértett-e egyéb szabályokat, és arra sem, hogy az állásfoglalás kiegészítésére hívja fel az Agrárkamarát az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) AB határozatában foglaltak alapján. A Képviselő-testületnek arra sincs jogi felhatalmazása, hogy az Agrárkamara döntését helyette megfelelő indokolással lássa el.
A Képviselő-testület megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, az Agrárkamara számú állásfoglalását, valamint a kifogásokban foglaltakat. A Képviselő-testület megállapította, hogy a vevő Soroksár közigazgatási területén több földterületnek is tulajdonosa, a vevő az elmúlt időszakban több jogügyletben volt érintett vevői minőségben.
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy a 2016. május 3. napján kelt, számú állásfoglalását, illetőleg az abban foglalt indokolást továbbra is fenntartja-e, továbbá szintén megkereste a felek meghatalmazása alapján eljáró jogi képviselőt, hogy tájékozódjon az adásvételről. Az Agrárkamara a megkeresésre úgy nyilatkozott, hogy az állásfoglalását változatlan tartalommal továbbra is fenntartja. A Képviselő-testület korábbi eljárásai nyomán vevő már benyújtotta okiratait, mely szerint bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve mezőgazdasági gépészmérnök, egy gazdasági társaság melynek ügyvezetője, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet.
 
Az eladók jogi képviselője a kifogásban előadta, hogy az Agrárkamara tényleges értékelést nem folytatott le a jogügylet vonatkozásában, állásfoglalása csak és kizárólag a 2013. évi CXXII. törvény 24.§ (2) bekezdését jelölte meg az elutasítás indokaként, a jogszabályban felsorolt különös értékelési szempontot nem nevesített az elutasítás okaként. Álláspontja szerint így az Agrárkamara nem folytatott le teljes körű vizsgálatot, tényfeltárást a jogügylet hatósági jóváhagyása tárgyában.
Előadta továbbá, hogy a 2013. évi CXXII. törvényben a jogalkotó célként jelöli meg, hogy a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok stabil működése és további fejlődésük biztosított legyen, továbbá, hogy a saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás bővüljön, valamint élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre, és a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a földműves zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson. E szempontoknak és törvényi céloknak a szerződés megfelel, melyet az Agrárkamara döntése meghozatalakor nem vett figyelembe.
A vevő kifogásában kifejti, hogy a Kamara nem jelölte meg azon – a törvény által nevesített – értékelési szempontokat, melyeket a vevő nem teljesített. Továbbá kiemeli, hogy a szomszédos földterület (hrsz.) már a vevő tulajdonában van, így a birtok-elaprózódások hátrányos követkeményeit kiküszöbölheti. További álláspontja szerint az Agrárkamarai állásfoglalásnak a döntés indokait részletesen meg kellene határoznia, melyet a Kamara ismételten nem tett meg, így az állásfoglalás ellentétes a Kúria 16. számú elvi döntésében foglaltakkal.
A Képviselő-testület korábbi eljárása során belföldi jogsegély útján megkereste Budapest Főváros Kormányhivatalát, mely megkeresésére az a válasz érkezett, hogy vevő földművesnek minősül, a rá irányadó földszerzési maximum 300 hektár, a rá vonatkozó birtokmaximum 1200 hektár, mely határokat az adásvétel tárgyát képező ingatlan megszerzésével sem haladja meg. A kerületben (helyben) kialakult birtokméretre vonatkozó adatokkal nem rendelkezik.
A Képviselő-testület megvizsgálta az ingatlan helyzetét figyelemmel a Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (továbbiakban: KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendeletben foglaltakra. Megállapította hogy a tárgyi ingatlanra hatályos szabályozási terv vonatkozik. A KVSZ szerint az ingatlan mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt terület részben MG-MF-XXIII-02 jelű övezetbe, részben pedig MG-MF-XXIII-03 jelű övezetbe tartozik, beépítettsége korlátozott. A Képviselő-testület megállapította továbbá, hogy a Vevő által előterjesztett kifogásban jelölt Budapest XXIII., hrsz-ú ingatlan nem közvetlenül a tárgyi ingatlan mellet található.
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a NAK különösen a következő szempontok szerint értékeli az adásvételi-szerződést:
a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.
 
E jogszabályi feltételek alapján a NAK nem köteles konkrét tényeket és adatokat, bizonyítékokat szerepeltetni az állásfoglalásában. A rendelkezésre álló tények tekintetében a Képviselő-testület megállapította, hogy a Kamara számú állásfoglalását a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján adta ki, az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mértéke valóban alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, e szempontból az állásfoglalás a 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltakba nem ütközik.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2017. (IV.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számú ítélete alapján lefolytatott új eljárásban - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalását helyben hagyja és (vevő), valamint az eladó képviseletében eljáró ügyvéd által benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2016. február 8. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (1181 Budapest, lakcím. lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 1.996 m2 nagyságú, legelő művelési ágú ingatlan 6/696 tulajdoni hányadát a eladókkal kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számon hozott állásfoglalása szerint a eladók és vevő között, a helyrajzi számú ingatlan 6/696 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten 2016. február 8. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatta. Indokolásként rögzíti, hogy „A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre mivel a szerződésnek az említett személlyel történő létrejötte, köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján nem szolgálá a cél megvalósulását, mert az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mérete alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, továbbá lehetetlenné teszi a szomszédos földtulajdonosok általi élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok kialakítását.”
 
Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése. Tekintettel arra, hogy az Agrárkamara nem hatóságként jár el, nem köteles konkrét tényeket és adatokat, valamint bizonyítékokat szerepeltetni az eljárásban, döntését indokolással kell ellátnia.
 
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania. Nincs tehát a Képviselő-testületnek jogi felhatalmazása arra, hogy „eljárása” során megvizsgálja, az Agrárkamara eljárása és döntése során a Földforgalmi törvény 23-25. § kívül megsértett-e egyéb szabályokat, és arra sem, hogy az állásfoglalás kiegészítésére hívja fel az Agrárkamarát az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) AB határozatában foglaltak alapján. A Képviselő-testületnek arra sincs jogi felhatalmazása, hogy az Agrárkamara döntését helyette megfelelő indokolással lássa el.
A Képviselő-testület megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, az Agrárkamara számú állásfoglalását, valamint a kifogásokban foglaltakat. A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy a 2016. május 3. napján kelt, számú állásfoglalását, illetőleg az abban foglalt indokolást továbbra is fenntartja-e, továbbá szintén megkereste a felek meghatalmazása alapján eljáró jogi képviselőt, hogy tájékozódjon az adásvételről. Az Agrárkamara a megkeresésre úgy nyilatkozott, hogy az állásfoglalását változatlan tartalommal továbbra is fenntartja. A Képviselő-testület korábbi eljárásai nyomán vevő már benyújtotta okiratait, mely szerint bizonyossá vált, hogy a vevő valóban mezőgazdasággal foglalkozik, végzettségét tekintve mezőgazdasági gépészmérnök, egy gazdasági társaság melynek ügyvezetője, állattartó telepet (tehenészetet) üzemeltet. A Képviselő-testület továbbá megállapította, hogy a vevő Soroksár közigazgatási területén több földterületnek is tulajdonosa.
Az eladók jogi képviselője a kifogásban előadta, hogy az Agrárkamara tényleges értékelést nem folytatott le a jogügylet vonatkozásában, állásfoglalása csak és kizárólag a 2013. évi CXXII. törvény 24.§ (2) bekezdését jelölte meg az elutasítás indokaként, azonban a jogszabályban felsorolt különös értékelési szempontot nem nevesített az elutasítás okaként. Álláspontja szerint, így az Agrárkamara nem folytatott le teljes körű vizsgálatot, tényfeltárást a jogügylet hatósági jóváhagyása tárgyában.
Előadta továbbá, hogy a 2013. évi CXXII. törvényben a jogalkotó célként jelöli meg, hogy a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok stabil működése és további fejlődésük biztosított legyen, továbbá, hogy a saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás bővüljön, valamint  élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre, és a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a földműves zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson. E szempontoknak és törvényi céloknak a szerződés megfelel, melyet az Agrárkamara döntése meghozatalakor nem vett figyelembe.
A vevő kifogásában kifejti, hogy az Agrárkamara nem jelölte meg azon – a törvény által nevesített – értékelési szempontokat, melyeket a vevő nem teljesített. Továbbá kiemelte, hogy a szomszédos földterületek (Budapest XXIII., hrsz-ú ingatlanok) már a vevő tulajdonában vannak, így a birtok-elaprózódások hátrányos követkeményeit kiküszöbölheti.
A Képviselő-testület korábbi eljárása során belföldi jogsegély útján megkereste Budapest Főváros Kormányhivatalát, mely megkeresésére az a válasz érkezett, hogy vevő földművesnek minősül, a rá irányadó földszerzési maximum 300 hektár, a rá vonatkozó birtokmaximum 1200 hektár, mely határokat az adásvétel tárgyát képező ingatlan megszerzésével sem haladja meg. A kerületben (helyben) kialakult birtokméretre vonatkozó adatokkal nem rendelkezik.
Az eljárás során a Képviselő-testület megállapította, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan Budapest XXIII. kerület külterületi részén található, legelő művelési ágú, összesen 1996 m2 nagyságú 3.47 AK értékű ingatlan. Az érintett ingatlanra hatályos szabályozási terv nem vonatkozik, azonban Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet (KVSZ) alapján az ingatlan mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt terület MG-MF-XXIII-00 jelű övezetbe tartozik.
A Képviselő-testület a vevő kifogásában szereplő szomszédos ingatlanok tulajdonjogi helyzetét is megvizsgálta és megállapította, hogy a vevő által megjelölt szomszédos ingatlanok közül Budapest XXIII., hrsz-ú 6717 m2 alapterületű fásított terület megjelölésű ingatlan résztulajdonosa vevő, a Budapest XXIII., hrsz-ú 2454 m2 alapterületű 4.27 AK értékű legelő megjelölésű ingatlanban szintén nem kizárólagos tulajdonos a vevő.
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a NAK különösen a következő szempontok szerint értékeli az adásvételi-szerződést:
a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.
 
E jogszabályi feltételek alapján a NAK nem köteles konkrét tényeket és adatokat, bizonyítékokat szerepeltetni az állásfoglalásában. A rendelkezésre álló tények tekintetében a Képviselő-testület megállapította, hogy a Kamara számú állásfoglalását a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján adta ki, az értékelt személy által megvásárolni kívánt földterület mértéke valóban alkalmatlan ésszerű gazdálkodásra, e szempontból az állásfoglalás a 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltakba nem ütközik.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2017. (IV.11.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számú ítélete alapján lefolytatott új eljárásban -  a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalását helyben hagyja és (vevő), valamint az eladó képviseletében eljáró ügyvéd által benyújtott kifogásokat (a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 2014. november 21. napján kelt adás-vételi szerződés támogatása tekintetében) elutasítja.
 
A Képviselő-testület határozata ellen közigazgatási úton fellebbezési lehetőség nincs, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe, melyet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de a jegyzőnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottság helyett eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevővel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
INDOKOLÁS
 
Név (1114 Budapest, lakcím lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a helyrajzi számú, 2 ha 2.210 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan ½ tulajdoni hányadát eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számon hozott állásfoglalása szerint a  eladó és  vevő között, a helyrajzi számú ingatlan ½ tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában a Budapesten 2014. november 21. napján kelt adásvételi szerződést nem támogatta. Indokolásként rögzíti, hogy „A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem járul hozzá a földforgalmi törvény azon céljának érvényesüléséhez, hogy a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok stabil működése és további fejlődésük biztosított legyen mivel a szerződésnek az említett személlyel történő létrejötte, köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján nem szolgálná a cél megvalósulását, mert az értékelt személy és családja jelenleg is nagyobb méretű földterülettel több száz hektárral rendelkezik, mint a jogügyletben szereplő, helyi földbizottsági szerv által támogatott személy.
A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát mivel a szerződéses vevő a helyben kialakult birtokmérethez képest többszörös üzemmérettel rendelkezik, az általa használt földterületek nagysága több száz hektár a helyi 10-30 hektáros átlaghoz képest, ami helyi monopólium kialakulásával fenyeget.”
 
Az Agrárkamara a döntését köztudomású tények, valamint legjobb ismeretei alapján, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében hozza meg, célja a spekulatív földszerzések megelőzése. Tekintettel arra, hogy az Agrárkamara nem hatóságként jár el, nem köteles konkrét tényeket és adatokat, valamint bizonyítékokat szerepeltetni az eljárásban, döntését indokolással kell ellátnia.
 
A Képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása során az a feladata, hogy eldöntse az Agrárkamara állásfoglalásának kiadása megsértette-e a Földforgalmi törvény 23-25.§-ait. Az állásfoglalás megváltoztatására kizárólag a Földforgalmi törvény 23-25.§-ai megsértése esetén van lehetőség, minden más esetben a Képviselő-testületnek a kifogást el kell utasítania. Nincs tehát a Képviselő-testületnek jogi felhatalmazása arra, hogy „eljárása” során megvizsgálja, az Agrárkamara eljárása és döntése során a Földforgalmi törvény 23-25. § kívül megsértett-e egyéb szabályokat, és arra sem, hogy az állásfoglalás kiegészítésére hívja fel az Agrárkamarát az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) AB határozatában foglaltak alapján. A Képviselő-testületnek arra sincs jogi felhatalmazása, hogy az Agrárkamara döntését helyette megfelelő indokolással lássa el.
A Képviselő-testület megvizsgálta a rendelkezésére álló adásvételi szerződést, az Agrárkamara számú állásfoglalását, valamint a kifogásokban foglaltakat. A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, levélben kereste meg az Agrárkamarát a célból, hogy a 2016. április 19. napján kelt, számú állásfoglalását, illetőleg az abban foglalt indokolást továbbra is fenntartja-e, továbbá szintén megkereste a felek meghatalmazása alapján eljáró jogi képviselőt, hogy tájékozódjon az adásvételről. A Képviselő-testület továbbá megállapította, hogy a vevő Soroksár közigazgatási területén több termőföldnek is tulajdonosa. A rendelkezésre álló iratok és adatok alapján a Képviselő-testület megvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (Hivatal) ügyiratforgalmát 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó új szerződések kifüggesztése tárgyában. Ez alapján megállapította, hogy az elmúlt 2 évben a 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó új szerződések kifüggesztése 266 esetben valósult meg. Ebből 44 esetben haszonbérleti szerződést (16%), 222 esetben (83%) adásvételi szerződést tett közzé a Hivatal. A 222 db adásvételi szerződésből a család 94 (43%) esetben, más magánszemélyek közötti adásvételi szerződés közzététele 128 esetben (57%) valósult meg. A vevő 46 db – 21% adásvételi szerződés vonatkozásában volt érintett, az összes adásvételi szerződést tekintve. Ennek alapján megalapozottnak tartotta, hogy az Agrárkamara az elmúlt időszakban végrehajtott jogügyeletre figyelemmel hozta meg állásfoglalását, melyre az állásfoglalásban hivatkozik. Az Agrárkamara megkeresésére válaszolva 2017. március 31-én tájékoztatást küldött, melyben úgy nyilatkozott, hogy állásfoglalását változatlan tartalommal fenntartja.
Az eladók jogi képviselője a kifogásban előadta, hogy az Agrárkamara tényleges értékelést nem folytatott le a jogügylet vonatkozásában, állásfoglalása csak és kizárólag a 2013. évi CXXII. törvény 24.§ (2) bekezdését jelölte meg az elutasítás indokaként, azonban a jogszabályban felsorolt különös értékelési szempontot nem nevesített az elutasítás okaként. Álláspontja szerint, így az Agrárkamara nem folytatott le teljes körű vizsgálatot, tényfeltárást a jogügylet hatósági jóváhagyása tárgyában. Előadta továbbá, hogy a jogszabály puszta szövegének beidézése, valamint arra való hivatkozás, hogy vevő a szokásos birtokmérethez képest többszörös üzemmérettel rendelkezik, nem minősül indokolásnak ezen állítást alátámasztó tények indokolása nélkül. A jogügylet kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az elaprózódott birtokstruktúra megszűnésre kerüljön, és olyan birtokok jöjjenek létre, melyek élet- és versenyképes termelésre alkalmasak. Ezen túl az Agrárkamara nem jelölte meg mi számít monopóliumnak, és a vonatkozó jogszabály sem jelöli meg e fogalom tartalmát, továbbá nyilatkozott, hogy a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint Budapest XXIII. kerületében 2530ha, a 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó külterületi ingatlan, melyből vevő hozzávetőlegesen 8-10 ha használ.
A vevő kifogásában kifejtette, hogy „Az értékelt személy és családja nem rendelkezik több száz hektár földterülettel Soroksáron, különös tekintettel arra, hogy a család 5 tagból áll, férj, feleség és három gyerek, ahol négy személynek nincs is földterülete.” Csatolta a Földmérési és Távérzékelési Intézet 2016.05.09. napján kiállított 05/12331/2016. földhasználati összesítőről szóló igazolását, mely szerint ő, illetve családja az egész országban 81,05 ha földterületet használ.
Előadta továbbá, hogy a NAK azt állítja, hogy köztudomású tények alapján hozta meg döntését, de egyetlen köztudomású tényt sem bizonyított. Kiemeli továbbá, hogy helyben nincs ismert birtokméret, különösképpen nem 10-30 ha. Ez a NAK részéről csupán fikció. Csatolta továbbá a Budapest  hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a NAK által kiállított a tulajdonjog szerzésére vonatkozó állásfoglalását.
A kifogásban szereplő állítások vonatkozásában a Képviselő-testület megvizsgálta a rendelkezésre álló információkat. Megállapította, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2013. június 1-jei eszmei időponttal végrehajtott 2013. évi gazdaságszerkezeti összeírása alapján, 2014. év júliusban közzé tett végleges adatok szerint 2013-ban a mezőgazdasági területet használó gazdaságok átlagos mérete a gazdasági szervezeteknél 310, az egyéni gazdaságok esetében 5,5 hektár volt. Az 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó jogi szabályozás változása következtében végrehajtott termőföld adásvételek vonatkozásában elfogadható, hogy ez az átlagos birtokméret pozitív irányban változott az elmúlt 4 évben, így elfogadta az Agrárkamara legjobb tudása alapján megállapított azon információt, mely szerint a helyi átlagos birtokméret 10-30 hektáros nagyságú. Megállapította azonban, hogy az értékelt fél részéről, a Földmérési és Távérzékelési Intézet 2016.05.09. napján kiállított 05/12331/2016. földhasználati összesítőről szóló csatolt igazolás szerint vevő és családja az 81,05 ha nagyságú területet használ, mely többszöröse az Agrárkamara által jelölt helyi átlagos birtokméretű területnek, azonban nem megalapozott az Agrárkamara állásfoglalásának azon része, mely szerint az értékelt személy által használt földterületek nagysága több száz hektár. Döntésénél a Képviselő-testület ezen megállapítást nem vette figyelembe.
Az eljárás során a Képviselő-testület megállapította, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan Budapest XXIII. kerület külterületi részén található szántó művelési ágú, összesen 22210 m2 nagyságú 57.97 AK értékű ingatlan. Az érintett ingatlanra hatályos szabályozási terv nem vonatkozik, azonban Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet (KVSZ) övezeti tervlapja alapján az ingatlan E-TG-XXIII-00 jelű turisztikai erdőterület övezetbe tartozik, közvetlenül a Budapest XXIII. hrsz-ú, kivett csatorna megjelölésű Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában álló ingatlan mellet fekszik. A szomszédos Budapest XXIII., hrsz-ú külterület szántó művelési ágú 4107 m2 alapterületű 13.33 Ak értékű ingatlan egy magánszemély tulajdonában található.
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a NAK különösen a következő szempontok szerint értékeli az adásvételi-szerződést:
a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.
 
E jogszabályi feltételek alapján a NAK nem köteles konkrét tényeket és adatokat, bizonyítékokat szerepeltetni az állásfoglalásában. A rendelkezésre álló tények tekintetében a Képviselő-testület megállapította, hogy a Kamara számú állásfoglalását a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján adta ki, az állásfoglalás a 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltakba nem ütközik.
 
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Laza Margit jegyző