2018. április 19.

A 2018. április 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2018. (IV. 19.) határozata a 2018. április 19-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. április 19-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról szóló 524/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletének módosítására

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2018. (IV.19.) határozata a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról szóló 527/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az 527/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletében a Képviselő-testület május hónapban megtartandó rendes ülésének dátumát meghatározó „2018. május 8.” szövegrészt és egyben a május hónapban megtartandó rendes Képviselő-testületi ülés dátumát „2018. május 15.” -re módosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse mindazokat, akik az alaphatározatról értesítést kaptak.
Határidő: 2018. április 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester