2019. február 12.

A 2019. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2019. (II. 12.) határozata a 2019. február 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. február 12-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat a Haraszti út – M0 autópálya között tervezett közúti kapcsolat lehetséges változataival kapcsolatban állásfoglalás kialakítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2019. (II. 12.) határozata a 2019. február 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. február 12-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
3.) Képviselői rendeletalkotási javaslat
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítására - KIOSZTÓS
6.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály utca (Hősök tere – Erzsébet utca közötti szakasz) közlekedési rendjének módosításával kapcsolatos javaslattételre
7.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2018. évi munkájáról (10.00 órakor)
8.) Javaslat a 185079/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Grassalkovich út 123. fsz. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére
9.) Javaslat a 185870 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére
10.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
11.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2019. (II. 12.) határozata a Budapest XXIII. (196196/6), (196193/22), valamint 196195/7 helyrajzi számú ingatlanok egyes részeinek a Budapest XXIII. (196193/76) helyrajzi számú ingatlannal – értékegyeztetés mellett – történő elcserélésére vonatkozó telekalakítással vegyes csereszerződés megkötéséről szóló a 295/2018. (VII.10.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 295/2018. (VII.10.) határozata I. a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a T-100338 számú változási vázrajz alapján telekalakítással vegyes csereszerződés keretében elcseréli a 196196/6 helyrajzi számú ingatlanból 490 m2 területet, amely a 196195/5 helyrajzi számú ingatlanhoz kerül hozzácsatolásra – igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – 7.889.000,- Ft, azaz hétmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer forint értéken”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2019. (II.12.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos 362/2018. (X.09.) és a 459/2018.(XII.04.) határozatokkal módosított 344/2018.(IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 362/2018.(X.09.) és a 459/2018.(XII.04.) határozatokkal módosított 344/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2019.(II.12.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos 363/2018. (X.09.) és a 460/2018.(XII.04.) határozatokkal módosított 345/2018.(IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 363/2018.(X.09.) és a 460/2018.(XII.04.) határozatokkal módosított 345/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2019.(II.12.) határozat a Budapest XXIII. kerület Soroksár területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos 364/2018. (X.09.) és a 461/2018. (XII.04.) határozatokkal módosított 346/2018.(IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 364/2018.(X.09.) és a 461/2018.(XII.04.) határozatokkal módosított 346/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2019. (II.12.) határozata a Budapest XXIII. ker. Szent László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezéséről szóló 365/2018. (X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. ker. Szent László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezéséről szóló 365/2018. (X.09.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
I. a Budapest XXIII. kerület 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/25, 195325/28, 195325/29, 195325/32, 195325/34, 195325/37, 195325/39, 195325/41 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Szent László utcában található) ¼-ed arányú tulajdoni hányadának értékesítésére megbízza Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag nyilvános pályázat útján – önálló értékesítés esetén legkevesebb
a. 195325/1 hrsz.-ú ingatlan esetében: 178.500.000 Ft.
b. 195325/7 hrsz.-ú ingatlan esetében: 61.300.000 Ft.
c. 195325/9 hrsz.-ú ingatlan esetében: 67.800.000 Ft.
d. 195325/11 hrsz.-ú ingatlan esetében: 134.300.000 Ft.
e. 195325/13 hrsz.-ú ingatlan esetében: 83.200.000 Ft.
f. 195325/15 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.400.000 Ft.
g. 195325/17 hrsz.-ú ingatlan esetében: 55.500.000 Ft.
h. 195325/19 hrsz.-ú ingatlan esetében: 69.500.000 Ft.
i. 195325/23 hrsz.-ú ingatlan esetében: 90.900.000 Ft.
j. 195325/25 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.700.000 Ft.
k. 195325/28 hrsz.-ú ingatlan esetében: 75.700.000 Ft.
l. 195325/29 hrsz.-ú ingatlan esetében: 63.600.000 Ft.
m. 195325/32 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.200.000 Ft.
n. 195325/34 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.100.000 Ft.
o. 195325/37 hrsz.-ú ingatlan esetében: 86.141.521 Ft.
p. 195325/39 hrsz.-ú ingatlan esetében: 68.000.000 Ft.
q. 195325/41 hrsz.-ú ingatlan esetében: 73.800.000 Ft.
kikiáltási áron – értékesítheti.
II. az értékesítés során az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdésének figyelembe vételével Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. versenyeztetési szabályzatának alkalmazásához hozzájárul.
III. felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és érintettek értesítésére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2019. (II.12.) határozata a 185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5.  szám alatt található lakás bérbeadásáról szóló 494/2018. (XII.04.) határozat módosításáról.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 494/2018. (XII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára módosítja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2019. (II.12.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosításáról szóló 49/2019. (I.22.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 49/2019.(I.22.) határozata végrehajtási határidejét 2019. július 31. napjában, a végrehajtásért felelőst pedig Geiger Ferenc polgármester személyében állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2019. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetése fő összegeinek meghatározásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
 
                   költségvetési kiadási főösszegét         9.131.423.000 Ft-ban
                   költségvetési bevételi összegét           6.975.572.000 Ft-ban
                   finanszírozási bevételeit                    2.155.851.000 Ft-ban
                   kiadási és bevételi főösszegét            9.131.423.000 Ft-ban
 
fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2019. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek, és a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6. sz. melléklet 6.1. táblázata alapján 8.861.188.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei a 6. sz. melléklet 6.2. táblázata szerint 1.307.877.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2019. (II.12.) határozata az Önkormányzat képviselőinek 2019. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei, valamint a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók 2019. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat képviselőinek személyi juttatásait és befizetési kötelezettségeit a 7. sz. melléklet 7.1. táblázata szerint 151.405.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók (köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, és közfeladatot ellátók) személyi juttatásainak és befizetési kötelezettségeinek összegét a 7. sz. melléklet 7.2. táblázata szerint 1.028.837.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2019. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2019. évi működési és finanszírozási kiadásainak, valamint a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési és finanszírozási kiadásait a 8. sz. melléklet 8.1. táblázata szerint 3.773.126.000 Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 8. sz. melléklet 8.2. táblázata szerint 262.530.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2019. (II.12.) határozata az Önkormányzat ellátottjainak 2019. évi pénzbeli juttatásai összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásainak összegét a 9. sz. melléklet szerint 129.500.000 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2019. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai, valamint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. sz. melléklet 10.1. táblázata alapján 2.066.883.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 10. sz. melléklet 10.2. táblázata szerint 16.510.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2019. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tervezett céltartalék összegének megállapításáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett céltartalékait a 11. sz. melléklet szerint 2.697.274.000 Ft-ban állapítja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2019. (II.12.) határozata az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék összegének elfogadásáról
A Képviselő-testület az általános tartalékot a 11. sz. melléklet szerint 43.000.000 Ft-ban fogadja el.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2019. (II.12.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2019. évi tervezett bevételeinek és tervezett kiadásainak jóváhagyásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeit a 12. sz. melléklet, a tervezett kiadásait pedig a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2019. (II.12.) határozata a 2019. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal létszáma és az intézményi létszám meghatározásáról
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményi létszámot a 15. sz. melléklet szerint határozza meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2019. (II. 12.) határozata a 2019. február 12-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. február 12-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot és módosítja a 2019. február 12-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról szóló 79/2019. (II. 12.) határozatát – a 4. napirendtől - az alábbiak szerint:
„4.) Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítására - KIOSZTÓS
5.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály utca (Hősök tere – Erzsébet utca közötti szakasz) közlekedési rendjének módosításával kapcsolatos javaslattételre
6.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2018. évi munkájáról (10.00 órakor)
7.) Javaslat a 185079/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Grassalkovich út 123. fsz. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére
8.) Javaslat a 185870 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére
9.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
10.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2019. (II.12.) határozata a Táncsics Mihály utca (Hősök tere – Erzsébet utca közötti szakasz) közlekedési rendjének módosításával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen a Soroksár Felső - Vecsés út - Táncsics Mihály utca - Grassalkovich út közötti területre egy közlekedési koncepciót, ami tartalmazza a parkolási problémák megoldását is, illetve esetleg a Táncsics Mihály utca egyirányúsítását is.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2019 (II. 12.) határozata a 185079/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Grassalkovich út 123. fsz. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. elismeri Tóth Tibor és Tóth Csaba ½ - ½ arányú tulajdonjogi igényét az ingatlannyilvántartás adatai szerinti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, 185079/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Grassalkovich út 123. fsz. 5. szám alatti ingatlan tekintetében és megköti a jelen határozat mellékletét képező megállapodást
II. hozzájárul Tóth Tibor és Tóth Csaba ½ - ½ arányú tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
III. felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2019 (II.12.) határozata a 185870 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Juhász Sándorral a 185869 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 15. szám alatti ingatlan javára és a Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló 185870 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti ingatlan 18 m² területét terhelő szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződést köt elbirtoklás jogcímén, a 7063/2/ ikt. számú, záradékolt változási vázrajz szerint.
II. az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a szolgalmi jogot alapító szerződés alapján a jelen határozat I. pontja szerinti szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
III. felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jog alapításáról szóló szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2019. (II.12.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.