2019. január 22.

A 2019. január 22-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) határozata a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első napirendi pontként tárgyalja a „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I. 22.) határozata a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I. 22.) határozata a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Junior Vendéglátó Zrt. 2019. évi szolgáltatási díjainak megállapítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (I. 22.) határozata a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, negyedik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek jogi rendezésére” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (I.22.) határozata a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat a 196570/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100222 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196570/12), (196570/14) és (196570/16) helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási kártalanítás elfogadására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (I. 22.) határozata a 2019. január 22-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. január 22-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Önálló képviselői indítvány
2.) Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására
3.) Beszámolók a Soroksári Hírlap 2018. évi működéséről (10.00 órakor)
4.) Javaslat a Junior Vendéglátó Zrt. 2019. évi szolgáltatási díjainak megállapítására
5.) Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek jogi rendezésére
6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
7.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
9.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
10.) Javaslat a 2019. évi forrásmegosztás véleményezésére
11.) Önálló képviselői indítvány – A Rabszolgatörvény elutasításáról
12.) Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.-vel - KIOSZTÓS
13.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére
14.) Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
15.) Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére
16.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2019. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására
17.) Javaslat a Bölcsőde 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
18.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2019. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására
19.) Javaslat az óvodai gyakornokok béremelésére
20.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására
21.) Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
22.) Közterületek elnevezésének kezdeményezése
23.) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Építészeti örökségvédelmi támogatás 2018.” című pályázatán való részvételre
24.) Javaslat a Budapest XXIII. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű és gondnoki helyiségek gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása és üzemeltetése céljából történő bérletére
25.) Javaslat a 186824 és 186825 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
26.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
27.) A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató
28.) Javaslat fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
29.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE-01-00124-7/2017. számú állásfoglalása ellen beérkezett kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (I.22.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. (VII.05.) és a 405/2017. (X.10.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
módosítja a 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. (VII.05.) és a 405/2017. (X.10.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) Ök. határozat végrehajtási határidejét 2019. július 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (I.22.) határozata a Soroksár tervezett közlekedésfejlesztési elemeinek megvalósítási sorrendjének felülvizsgálatára szóló 241/2014. (IV.15.) Ök. sz. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 241/2014.(IV.15.) Ök. sz. határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (I. 22.) határozata a Bp. XXIII. ker. Vadevezős u. (Euro-Velo® Vecsés út – Gyáli patak között) kerékpárút építés miatti elektromos hálózat kiváltásával kapcsolatos döntéséről szóló 5/2018. (I. 23.) határozattal, 19/2017. (I.17.) határozattal és 3/2016. (I.19.) határozattal módosított 302/2014.(V.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 5/2018. (I. 23.) határozattal, a 19/2017. (I.17.) határozattal és a 3/2016.(I.19.) határozattal módosított 302/2014.(V.13.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-ére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (I.22.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 275/2017. (VI.06.) határozattal módosított 80/2015. (II. 17.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 275/2017. (VI.06.) határozattal módosított 80/2015. (II.17.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (I.22.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 195/2015.(IV.14.) határozat módosításáról szóló 6/2018. (I. 23.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 6/2018. (I.23.) határozattal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(I.22.) határozata a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a hozzá tartozó szabályozási terv(ek) elkészítésével kapcsolatban hozott 441/2016. (X.18.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 441/2016.(X.18.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (I. 22.) határozat a Hősök terén nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 10/2018. (I. 23.) határozattal módosított 259/2017. (V.09.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 10/2018. (I. 23.) határozattal módosított 259/2017. (V.09.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (I.22.) határozata a „Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására” című napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalának elhalasztásáról szóló 411/2017. (X.10.), a  111/2018. (IV.10.) és a 241/2018. (VII.10.) határozattal módosított 346/2017. (VII.04.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 411/2017.(X.10.), a 111/2018.(IV.10.) és a 241/2018.(VII.10.) határozattal módosított 346/2017.(VII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2019. április 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (I.22.) határozata a 184916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosításáról szóló 477/2017. (X. 10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 477/2017. (X. 10.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (I.22.) határozata a Budapest XXIII. kerület, Szentlőrinci út „felülvizsgálat alatt” (Dinnyehegyi út és Hrivnák Pál utca által határolt területen) található, 6.414 m2 alapterületű ingatlanon a Fővárosi Önkormányzattal fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó 244/2018. (VII.10.) határozattal módosított 502/2017. (XI. 07.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 244/2018. (VII.10.) határozattal módosított 502/2017. (XI. 07.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (I.22.) határozata a Budapest Pályaépítési Programban való részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló 67/2018. (III.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 67/2018.(III.13.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (I.22.) határozata a „Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1. b ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Molnár-sziget” c. napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 123/2018. (IV. 10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 123/2018.(IV.10.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (I.22.) határozata a kisajátítási eljárás kezdeményezéséről a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában hozott 190/2018. (V. 15.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 190/2018. (V. 15.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (I.22.) határozata a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok tulajdonjogának csereszerződés útján, értékkülönbözet kiegyenlítése mellett történő átruházásáról szóló 191/2018. (V. 15.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 191/2018. (V. 15.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (I.22.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről szóló 358/2018. (X.09.) határozattal módosított 230/2018. (VI.05.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 230/2018. (VI.05.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. július 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (I.22.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról szóló 254/2018. (VII.10.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 254/2018.(VII.10.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (I.22.) határozata a Budapest XXIII. (196193/76) helyrajzi számú ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe való tartozásának megállapításáról és közúttá történő átminősítésének kezdeményezéséről szóló 294/2018. (VII. 10.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 294/2018. (VII. 10.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. április 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (I.22.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő, II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott 337/2018 (IX.11) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 337/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (I.22.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról szóló 339/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 339/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (I.22.) határozata a 185003 és 184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 Budapest, Új élet utcában található) ingatlanok hasznosításáról szóló határozat felülvizsgálatáról szóló 340/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 340/2018. (IX.11.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. július 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2019. (I.22.) határozata a 186862/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szőlőfürt köz 3. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 927 m2 területű „kivett lakóház, udvar, hétvégi ház” megnevezésű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányad értékesítéséről szóló 343/2018. (IX. 11.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 343/2018. (IX. 11.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019. (I.22.) határozat a 2019. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása) szóló 384/2018. (X.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a 384/2018. (X.09.) határozata I. pontja helyébe az alábbi I. pont lép:
„I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 3.539.000.-Ft + 637.000,- Ft (ÁFA) mindösszesen 4.176.000.- Ft erejéig, a megkötendő szállítási keretszerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2019. (I.22.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló 432/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
módosítja a 432/2018.(XI.20.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31. napjára
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2019. (I.22.) határozata a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló 437/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 437/2018. (XI. 20.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. április 30. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019. (I. 15.) határozata  1238 Budapest, Szabóky Rezső utcában található csapadékvíz elvezető árok átépítésének előkészítésérő szóló 439/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja 439/2018. (IX.20.) határozata végrehajtási határidejét 2019. július 1. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2019.(I.22.) határozata Budapest Főváros Kormányhivatalával a XXIII. Kerületi Hivatal működéséhez átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az ingyenes tulajdonba adásról szóló megállapodás megkötéséről szóló 451/2018. (XI.20.) határozat módosításáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
módosítja a 451/2018.(XI.20.) határozat végrehajtási határidejét 2019. február 15. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (I.22.) határozata a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. Horgász part 97. alatt található, 691 m2 területű ingatlan hasznosításának meghatározásáról szóló 488/2018. (XII. 04.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 488/2018. (XII. 04.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. február 28. napjára.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2019. (I.22.) határozata Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója tiszteletére 2019. december 11-e (a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 1994. évi általános választása napjának 25. évfordulója) és 2019. december 28-a (az első Képviselő-testület alakuló ülésének 25. évfordulója) közötti időszakban ünnepség-sorozatot szervez.
II. az ünnepség – sorozat méltó megszervezésére 2019. február 1. napjától „Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság”-ot (a továbbiakban: Ideiglenes Bizottság) hoz létre, mely Ideiglenes Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napján megszűnik.
III. az Ideiglenes Bizottság feladatai a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában a bizottságok részére általában meghatározott feladatokon felül különösen: az ünnepség-sorozat megszervezésének irányítása, az ünnepség-sorozat megvalósításához szükséges intézkedések elrendelése, a források kutatása, az ünnepség-sorozatra a résztvevők meghívása, az ünnepség-sorozathoz kapcsolódó kiadvány(ok) készíttetése stb.
IV. az Ideiglenes Bizottság tagjainak számát három főben (három fő helyi önkormányzati képviselő) határozza meg, elnökét a …….. Frakció, egy tagját a ……… Frakció és egy tagját a ……… Frakció tagjai közül kívánja megválasztani.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2019. (I.22.) határozata a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos 34/2019. (I. 22.) határozat szövegrészének hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 34/2019. (I. 22.) határozatban szereplő „elnökét a …….. Frakció, egy tagját a ……… Frakció és egy tagját a ……… Frakció tagjai közül kívánja megválasztani” szövegrészt hatályon kívül helyezi.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2019. (I. 22.) határozata Egresi Antal szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Egresi Antalt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2019. (I. 22.) határozata Weinmann Antal szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Weinmann Antalt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2019. (I. 22.) határozata Mizák Zoltán szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mizák Zoltánt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2019. (I. 22.) határozata Fuchs Gyula szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
az „Önálló képviselői indítvány” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Fuchs Gyulát.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2019. (I.22.) határozata a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság tagjává Fuchs Gyulát választja.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2019. (I.22.) határozata a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság tagjává Mizák Zoltánt választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2019. (I.22.) határozata a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság tagjává Egresi Antalt választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2019. (I.22.) határozata a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság tagjává Weinmann Antalt választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2019. (I.22.) határozata a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökévé Egresi Antalt választja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2019. (I.22.) határozata a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozattal, valamint ünnepség-sorozat előkészítő ideiglenes bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség-sorozat megrendezésének keretösszegét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében határozza meg.
II. az I. pontban meghatározott összeg felhasználásáról az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság dönt, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
IV. felkéri az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon az Ideiglenes Bizottság Ügyrendjének elkészítéséről, üléseinek szükség szerinti, de legalább havonta két alkalommal történő szabályszerű összehívásáról.
Határidő:   a III. pont vonatkozásában: azonnal,
a IV. pont vonatkozásában: az Ügyrend elkészítésére 2019. február 1., az ülések összehívására: folyamatos
Felelős:       a III. pont vonatkozásában: Geiger Ferenc polgármester
                   a IV. pont vonatkozásában: Egresi Antal az Ideiglenes Bizottság elnöke.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2019. (I.22.) határozata Berzi Péter részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Berzi Péter – igazságügyi szakértő - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2018. (I.22.) határozata Ruff Lénárd részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Ruff Lénárd – érintett - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2019. (I.22.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Grassalkovich út 161-163. szám alatt található, Ruff Lénárd által korábban bérelt üzlethelyiséget értékesíti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az értékbecslést készíttesse el és ennek megfelelően szülessen meg a döntés az ügyben.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2019. (I.22.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan valósítható meg csak a Hentes üzletet felújítása, melyet akkor továbbra is üzemeltet és bérbe ad Ruff Lénárdnak.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen koncepciót arra vonatkozóan, hogy a Grassalkovich út 161-163. szám alatt található terület hosszútávú fejlesztése miként valósulhatna meg egy új bevásárló üzlet, illetve lakófunkció kialakításával együtt.
III. felkéri a Polgármestert az azonnali életveszély elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2019. (I.22.) határozata a Soroksári Hírlap 2018. évi működéséről szóló beszámolókról
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2018. évi működéséről.
II. elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott PROMOTHEUS AGENCY Bt. beszámolóját a Soroksári Hírlap 2018. évi működéséről.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2019. (I.22.) határozata a Junior Vendéglátó Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2014. augusztus 12-én a Junior Vendéglátó Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés 9.4 pontjában meghatározott 2,7 % mértékű áremelkedésen felül 7,3 %-os áremelkedést (összesen 10%) fogad el 2019. február 1-től.
II. az elfogadott áremelés összegét 7,3 – 2,7 % arányban megosztja a vásárolt élelmiszer ára és a személyi térítési díj között.
III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2019. (I.22.) határozata a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található, Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna által használt ingatlanok vonatkozásában peres eljárás kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata polgári peres eljárást indít a 195409 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1.624 m2 alapterületű, „a) kivett lakóház b) szőlő és gazdasági épület” megnevezésű, valamint a 195410 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adati szerint 1.142 m2 alapterületű, „szőlő és gazdasági épület” megnevezésű ingatlanokból Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna által használt területek kiürítése érdekében Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna használók ellen.
Határidő 2019. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2019. (I.22.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc Polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2019. (I.22.) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést követően haladéktalanul értesítse Tarlós István főpolgármester urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2019. (I.22.) határozata az „A Rabszolgatörvény elutasításáról” címet viselő önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„I. mint a tulajdonosi jogok egyedüli gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése alapján utasítja a Soroksár Önkormányzatának 100 %-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságainak vezető tisztségviselőit, hogy a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása során a naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén az évi 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl „önként vállalt túlmunka” megnevezéssel sem, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne alkalmazzanak.
I. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2019. (I.22.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.-vel történő vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat melléklete szerinti vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződést a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.-vel
II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására azzal, hogy az aláíráskor az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2019. (I. 22.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2019. (I.22.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2019. évben 40.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2019. évben 26.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselő-testület a pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 2.223.000,- Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.223.000,- Ft -ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét képező szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2019. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
  1. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-IV. pontjaiban szereplő kötelezettségvállalások 2019. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2019. (I.22.) határozat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 25/2014.(XI.14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
- a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal,
- a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a
- Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött Együttműködési megállapodást, és azt jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el, egyben felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításának következő Képviselő-testületi ülésére való beterjesztéséről.
Határidő: 2019. február 12.
Felelős: az Együttműködési megállapodások aláírása vonatkozásában: Geiger Ferenc polgármester, a III. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2019. (I. 22.) határozata Geiger Ferenc szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Geiger Ferenc polgármestert.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2019. (I.22.) határozata a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Geiger Ferenc polgármester 2019. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2019. (I.22.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2019. évi nyári- és téli igazgatási szünet időtartamának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2019. évben
a) nyáron: 2019. július 22-tól 2019. augusztus 25-ig,
b) télen: 2019. december 23-tól 2020. január 05-ig
tart.
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Veres Anikó jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2019. (I.22.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Polgármesteri Hivatal 2019. augusztus 10-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
II. A Polgármesteri Hivatal 2019. december 7-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
III. A Polgármesteri Hivatal 2019. december 14-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Veres Anikó jegyző útján.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2019. (I.22.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét akképpen, hogy a Bölcsőde 2019. július 22-től 2019. augusztus 10-ig zárva tart, és a zárva tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend érvényes.
II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről.
Határidő: II. pont esetében 2019. február 15.
Felelős: Takácsné Juhász Ildikó a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2019. (I.22.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2019. (I. 22.) határozata az óvodai gyakornokok béremeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az óvodákban jelenleg és a jövőben dolgozó, gyakornok státuszban lévő óvodapedagógusok számára „munkáltatói döntésen alapuló, egyéb pótlék” jogcímen 20%-os béremelést biztosít 2018. december 01. napjától a gyakornoki besorolásuk időtartamára, a jelen döntésének módosításáig, vagy azzal ellentétes tartalmú döntésének meghozataláig tartó időszakra,
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2019 (I. 22.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi nyilvántartást végző hatóság rendelkezésinek megfelelően, az érintett intézmény és az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2019 (I. 22.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosításáról szóló a 186/2018. (V.15.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott 186/2018 (V. 15.) határozatát hatályon kívül helyezi.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2019. (I. 22.) határozata a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésével kapcsolatos döntéséről
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 120. § és 122. §-aiban foglalt jogkörében, a Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzatával a jelen határozat 1. melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést köt 2019. január 01-től, határozatlan időtartamra.
II. előzetes kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére a feladatellátási szerződésben meghatározott összeg biztosítására.
III. felhatalmazza a Polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására, valamint szükség esetén a szerződés szövegezésének az Önkormányzat érdekeit nem sértő módosítására.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Babócsi Beáta osztályvezető
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2019. (I.22.) határozata a kerület közigazgatási határán lévő „Alsó határ út” közterületnév pontosításának kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. javasolja, a Budapest Főváros Közterületnév-jegyzékben a Bp. XXIII. ker. 180490 és 183458 hrsz-ú Alsó határ út közterület nevet Alsó határút közterület névre pontosítani.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a kezdeményezésről szóló jelen határozatot a szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez.
Határidő:2019. január 22.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2019. (I.22.) határozata a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Építészeti örökségvédelmi támogatás 2018.” című pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Építészeti örökségvédelmi támogatás 2018.” című pályázaton részt vesz a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezet felújítás I. ütemével, valamint az épületen lévő díszítő elemek helyreállításával.
II. biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt bruttó 12.000.000,-Ft összegben, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére
III. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az alábbi nyilatkozatot teszi:
- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert pénzösszeget a pályázati feltételek szerint használja fel és az erről szóló megállapodás aláírása esetén, a pályázat szerinti felújítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjától számított 18 hónapon belül elvégezteti.
- Kijelenti, hogy a kivitelezéshez szükséges, az igényelt támogatás és a tételes költségvetésben szereplő összeg különbségével, mint saját erővel rendelkezik.
- Kijelenti, hogy a pályázathoz csatolja a „Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” című dokumentumot.
- Tudomásul veszi, hogy amennyiben az épület építészeti értékeit zavaró módon épületgépészeti berendezés ismételten elhelyezésre kerül a felújított homlokzaton, a továbbiakban az épület 10 évig kizárásra kerül a Támogató által kiírt pályázatokból.
V. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Építészeti örökségvédelmi támogatás 2018.” című pályázatán az Önkormányzat helyett- és nevében teljeskörűen eljárjon, ide értve a támogatásról szóló megállapodások megkötését, a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét.
VI. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Pályázati eljárások rendjéről szóló összevont szabályzata szerint a pályázat összeállítását hivatalon belüli projektmenedzsment végzi. A projektmenedzsment tagjai:
Projektvezető:                Kisné Stark Viola osztályvezető,
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Pénzügyi munkatárs:      Pappné Handzel Lidia Pénzügyi Osztály
Szakmai megvalósítók:  Szabó Bernadett Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
                                      Knapp Ottó Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
VII. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint a pályázat benyújtásáról
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2018. (I.22.) határozata Szabolcsi Richárd részére hozzászólási jog biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Budapest XXIII. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű és gondnoki helyiségek gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása és üzemeltetése céljából történő bérletére” c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot biztosít Szabolcsi Richárd – Soroksári Hírlap szerkesztője - részére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2019. (I.22.) határozata a Budapest XXIII. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű és gondnoki helyiségek gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása és üzemeltetése céljából történő bérletéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata bérbe kívánja venni a Budapest XXIII. kerületi Szent Lőrinc úti lakótelep 1128-as Társasház tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű 60 m2 alapterületű valamint 61 m2 alapterületű gondnoki helyiséget gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása céljából, és a bérbe vett helyiségek használatát átengedi a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményének. A helyiségeken a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakításához szükséges beruházások elvégzését és azok megtervezésének költségeit a 2019. évi költségvetésében biztosítja.
II. felkéri a Polgármestert a helyiségek tulajdonosának értesítésére és a jelen határozat 1. számú mellékletét képező bérleti szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet; felkéri továbbá a bérelt helyiségek gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat céljára történő kialakításhoz szükséges beruházási munkálatok megterveztetésére és a beruházások elvégeztetésére.
III. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy egy év múlva vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy Budapest XXIII. ker. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű és gondnoki helyiségeket megvásárolja, vagy a szerződést módosítja és magának albérleti jogokat köt ki.
Határidő: - a bérleti szerződés megkötésére: 2019. március 31.
                  - a beruházási munkálatok elvégzésére: 2019. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2019. (I.22.) határozata a Képviselő-testület által a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskör visszavonásáról
Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 186824 és 186825 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási eljárással kapcsolatos döntések meghozatalával kapcsolatos egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.17. pontjában a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
 
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 75/2019. (I. 22.) határozata a 186824 és 186825 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata nem fogadja el a 186824 helyrajzi számú ingatlanból a K-1000041 számú változási vázrajz alapján kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan kisajátításért fizetendő 11.366.064,-Ft azaz tizenegymillió-háromszázhatvanhatezer-hatvannégy forint és a 186825 helyrajzi számú ingatlanból a K-1000042 számú változási vázrajz alapján kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan kisajátításért fizetendő 1.500.600,-Ft azaz egymillió-ötszázezer-hatszáz forint kártalanítási összeget, és amennyiben a kisajátítási határozatokban ezen kártalanítási összegek megfizetésére kötelezik az Önkormányzatot, kezdeményezi a kisajátítási határozatok bírósági felülvizsgálatát.
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására, a kártalanítási összegek megfizetésére, valamint a kisajátítási határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére.
Határidő: - a Kormányhivatal tájékoztatására: 2018. január 31.
- a kártalanítási összegek megfizetésére: a kisajátítási határozatokban foglaltak
szerint
 - a kisajátítási határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére:
 a jogszabályok által biztosított határidőn belül
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2019.(I.22.) határozata a ügyiratszámú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere nevében és felhatalmazása alapján hozott, F. T. E. 1091 Budapest, szám alatti lakost mint a Budapest XXIII. kerület 196524/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát Ft közművesítési hozzájárulás megfizetésére kötelező ügyiratszámú határozatot
 helybenhagyja.
 Jelen határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető, a keresetlevelet a közléstől számított 30 napon belül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületénél, de a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve kell benyújtani.
I N D O K O L Á S
 Az elsőfokú, ügyiratszámú határozat megállapítása szerint:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 28. § (2) bekezdése szerint ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendeletének 8. § 22. pontja szerint a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalta a döntést a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a fizetés módjáról az épített környezet alapításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28. § (2) bekezdése felhatalmazására való tekintettel, a Képviselő-testület határozata alapján, amely döntést Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal a kiadmányozás rendjéről szóló összevont szabályzatának VI. 6. b) pontja szerint a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője kiadmányoz.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 330/2018. (IX.11.) határozatával az önkormányzat által 2018. évben megvalósított ivóvízvezeték által érintett, a határozat mellékeltét képező helyszínrajzokon megjelölt területre 100.000,- Ft/ingatlan közművesítési hozzájárulást állapított meg. A Budapest XXIII. kerület hrsz-ú ingatlan a határozat hatálya alá tartozik, ezért az elsőfokú határozat az ingatlan kizárólagos tulajdonosát, F. T. E. (1091 Budapest, lakcím) ügyfelet Ft közművesítési hozzájárulás megfizetésére kötelezte.
Az ügyfél fellebbezésében az alábbiakat adta elő:
- kifogásolta a tényállás nem megfelelő tisztázását és kérte az Alkotmánybíróság 35/2006. (VII. 13.) AB határozatának megállapításait figyelembe venni,
- hivatkozott az elsőfokú hatóság hatáskörének hiányára,
- hivatkozott az elsőfokú határozat jogszabályi felhatalmazás nélküli meghozatalára, valamint kifogásolta, hogy az elsőfokú határozat indokolásából hiányzik az összegszerűség meghatározási módszere, a határozat a közcélú érdekeltségi hozzájárulás kivetésére vonatkozó szabályok mellőzi, továbbá
- hivatkozott a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.023/2016/3. számú határozatának megállapításaira, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdésébe ütközésre, jogszabályi felhatalmazás hiányára.
A másodfokú hatóság felülvizsgálata az elsőfokú határozatot és az elsőfokú közigazgatási eljárást, amely alapján az alábbi megállapításokat tette:
Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően tisztázta, a Budapest XXIII. kerület hrsz-ú ingatlan Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2018. (IX.11.) határozatának hatálya alá tartozik, az ingatlan kizárólagos tulajdonosa az ügyfél. Az elsőfokú hatóság a határozata meghozatalához szükséges jogszabályi hátteret megfelelően tárta fel, az elsőfokú döntést helyes indokokra alapozta. Elsőfokú hatóság a közműfejlesztési hozzájárulás összegét a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2018. (IX.11.) határozatának helyes alkalmazásával állapította meg. A másodfokú hatóság továbbá arra a megállapításra jutott, hogy az elsőfokú hatóság hatáskörét helyesen alapította Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendeletének 8. § 22. pontjára.
Az Alkotmánybíróság 35/2006. (VII. 13.) AB határozatát eltérő ténybeli alapon, egy önkormányzat által megvalósított szennyvízelvezető csatorna-közmű beruházáshoz kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló képviselő-testületi rendelet tárgyában hozta, annak történeti tényállásánál későbbi és jelen ügy tényállásához hasonlatos a Kúria Kfv.37.813/2012/7. számú határozatának történeti tényállása, amelyet a másodfokú hatóság az alábbiak szerint irányadónak tekint: Az ügyben az alperes önkormányzat által felperesi ingatlanokat határoló közterületen megvalósított ivóvízvezeték- és szilárd burkolatú út beruházás történt, amely alapján a város polgármestere mint elsőfokú hatóság az érintett ingatlanok tulajdonosaira az Étv. 28. § (2) bekezdése alapján közműfejlesztési hozzájárulást vetett ki, a közigazgatási perben az Étv. 28. § (2) bekezdését a Kúra alkalmazhatónak találta.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.023/2016/3. számú határozatát szintén eltérő ténybeli alapon, egy önkormányzat közgyűlésének szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló önkormányzati rendeletének törvényi felhatalmazás hiánya miatti megsemmisítése tárgyában hozta, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdésének hatálya pedig az önkormányzati hatósági ügyekben hozott egyedi döntésekre, ekképpen a felülvizsgálni kért XI-21066-1/2018. ügyiratszámú határozatra nem terjed ki.
Fentiek alapján másodfokú hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A másodfokú hatóság határozatát a fent hivatkozott jogszabályhelyek és képviselő-testületi határozat alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80-82. §-aira figyelemmel hozta. A közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a keresetlevél benyújtásával kapcsolatban adott felvilágosítás jogalapja a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12-13. §-a, valamint 41. §-a.
A másodfokú hatóság hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. §-a állapítja meg.
II. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés közlésére.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2019. (I.22.) határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálásáról (zárt ülés)
 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számú állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálását a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint helyi földbizottság részére átteszi.
A Képviselő-testület határozata ellen a Földforgalmi törvény 73.§ (2) bek. c) pontja és az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján önálló jogorvoslati lehetőség nincs, a döntéssel szemben a mezőgazdasági igazgatási szerv határoza ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat vehető igénybe.
A Képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, a kifogást tevőkkel és Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztályával mint mezőgazdasági igazgatási szervvel.
INDOKOLÁS
H. A. É. (1181 Budapest, lakos) vevő adásvételi szerződéssel meg kívánja szerezni a Budapest XXIII., a és és a helyrajzi számú, egyrészt 16 ha 6220 m2, másrészt 14 ha 44694 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát az Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet eladóval kötött adásvételi szerződés alapján.
A Polgármesteri Hivatalban a szerződés kifüggesztésének időtartama alatt, a 60 napos, jogvesztő határidőn belül V. L. élt az elővásárlási jogával és erre vonatkozó jognyilatkozatot tett.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Agrárkamara vagy NAK) a 2017. január 17. napján kelt számon hozott állásfoglalása szerint a fent meghatározott ingatlanok kapcsán 2016. október 4. napján kelt adásvételi szerződést mind az elővásárlásra jogosult V. L., mind pedig a vevővel H. A. É. támogatta.
A NAK állásfoglalásának indokolásában leírja, hogy „A 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban Földforgalmi törvény) 25-27.§ által a helyi földbizottság felülvizsgálati hatáskörét meghatározó rendelkezés alapján a rendelkezésre álló köztudomású tények a becsatolt okiratok tartalma nem volt megállapítható olyan adat vagy tény, amely alapján a helyi földbizottság a támogató nyilatkozat megvonása mellett dönthetett volna vevő esetében. Ennek alapján a szerzés támogatása indokolt a Földforgalmi törvény szerinti korlátokon belül.”
A Képviselő-testület tényállás tisztázási kötelezettsége során figyelemmel volt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság korábbi és jelenlegi ítéletére is.
A Képviselő-testület beszerezte az ingatlan tulajdoni lapját, nyilatkozattételre hívta fel mind a vevőt, mind pedig az elővásárlásra jogosultat.
Figyelemmel a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számú ítéletében foglaltakra, a Képviselő-testület álláspontja szerint az Agárkamara állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-aiban foglaltak megsértésével került sor, mivel a helyi földbizottság jogkörében eljáró Kamara figyelembe véve az Alkotmánybíróság határozatát is, az abban megfogalmazott követelményeknek nem felel meg, mivel az indokolás az értékelést nem tartalmazza olyan részletességgel, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható legyen a hatósági eljárásban. Az Agrárkamarának az állásfoglalásában ki kellett volna térnie az értékelt szempontokra a végett, hogy a Képviselő-testület az állásfoglalás felülbírálatát el tudja végezni. Az állásfoglalásból világosan ki kellett volna tűnnie a vizsgált szempontoknak és az értékelés eredményének, vagyis az állásfoglalást részletesen indokolni kellett volna. Mindehhez képest az állásfoglalás nem tartalmaz semmilyen tényfeltárást, illetőleg indoklást.
A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma az egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében 2/2016. (III.21.) KMK számon véleményt adott ki, mely szerint
„A helyi földbizottság állásfoglalásával szemben előterjesztett kifogást elbíráló képviselő-testületi határozat külön közigazgatási perben vizsgálható felül.
Ebben a perben a helyi földbizottság hatáskörébe tartozó döntés érdemi felülvizsgálatára kerülhet sor, elsősorban a kiadott állásfoglalása törvényességével kapcsolatban.
Az érdemi felülvizsgálat feltétele az, hogy mind a földbizottság, mind a képviselő-testület határozata tartalmazza a döntés indokait.”
A Kúria által közzétett 16/2016. számú közigazgatási elvi döntés szerint a képviselő-testületnek olyan döntést kell hoznia, amely megfelel a Ket. 72.§ (1) bekezdésében rögzített követelményeknek, a határozatnak minden, a felperesnek a kamarai állásfoglalással szemben támasztott kifogásban rögzített érvére reagálni kell. Bár az Agrárkamara szerepét a jóváhagyási folyamatban nem lehet hatósági döntésként értékelni, és éppen ezért a hatósági döntéssel szemben a közigazgatási határozattal szemben megfogalmazott alakisági szabályokat maximálisan nem lehet számon kérni, mégis olyan döntést kell hoznia, amely döntésből ki kell, hogy tűnjön, hogy az állásfoglalás kiadására milyen szempontok, milyen körülmények értékelése eredményeként került sor.
Figyelemmel arra, hogy az indokolás az Agrárkamara döntésének része, nincsen jogszabályi kizáró rendelkezés, hogy a döntés megváltoztatása kizárólag a rendelkező részt érintheti, illetőleg mivel a kamara állásfoglalása nem hatósági döntés, az nem is tagolható az Ákr 81.§-a szerinti módon, így az állásfoglalás egésze tekinthető a döntésnek.
Dr. H. M. G. az eladó jogi képviselője és H. A. É. vevő kifogásaikban kiemelik, hogy hogy V. L. nem helyben lakó (lakos), így a közterheket sem helyben fizeti, és 15-20 km-ről művelni a területet aggályos azzal szemben, aki azt 1-2 km-en belül műveli. Előadják továbbá, hogy az eladó tájékoztatása szerint V. L. a fennálló tartozásainak is nehezen tud eleget tenni, így véleményük szerint a több mint 90 millió forintos vételár megfizetése sem lehetséges saját erőből. V. L. eddig kisebb földterületeket sem vásárolt, ezért kérdéses hogy a 32 ha vásárlási szándéka nem a földszerzés spekulatív voltára irányul-e. Kérték, hogy a Képviselő-testület V. L. elővásárlásra jogosult földszerzési szándékát ne támogassa.
Kifejtik továbbá, hogy a Földforgalmi törvény azon céljának, hogy élet és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre, valamint a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, kizárólag a vevő földszerzése felel meg. Az elővásárlásra jogosult Budapest XXIII. kerületében nem rendelkezik földtulajdonnal, sem mezőgazdasági üzemközponttal és a tárgyi ingatlannal szomszédos ingatlanoknak sem tulajdonosa. Ezzel szemben a vevő helyben lakónak minősül, közeli hozzátartozóival a kerületben több földterülettel is rendelkezik. A helyi gazdálkodói közösségek érdekeinek előmozdításához, valamint hogy az agártársadalom a helyi vállalkozások gyarapodása révén tovább erősödjön, melyek a Földforgalmi törvénynek ugyancsak céljai, szintén csak a vevő tulajdonszerzése járulna hozzá. Vevő kizárólagos tulajdonszerzésének támogatását indokolja azzal is, hogy a Földforgalmi törvény célja a közepes méretű agrárüzemek elterjedése, valamint a kis gazdaságok stabil működése és fejlődése. További értékelési szempontnak tartja a fiatal gazdák támogatását. Ezzel szemben az elővásárlásra jogosult már nem minősül fiatal gazdának.
Az eljárás tárgyát képező ingatlanok Budapest XXIII. kerület külterületi részén találhatóak, szántó művelési ágú, egyrészt 16 ha 6220 m2, másrészt 14 ha 4694 m2 nagyságú 593,56 és 535,74 AK értékű ingatlanok. Az érintett ingatlanokra hatályos szabályozási terv nem áll rendelkezésre. Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet 1. számú mellékletét képező övezeti tervlapja szerint a Bp. XXIII. hrsz-ú ingatlan teljes egészében, míg a Bp. XXIII. hrsz-ú ingatlan nagy részben mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt MG-MF-XXIII-00 jelű övezetbe tartozik, a fővárosi településszerkezeti terv (TSZT) szerint (gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló) fejlesztésre kijelölt általános mezőgazdasági területek. Az utóbbi telek egy része (kb. 70 méteres szélességben) az M51 autóút mellett húzódó E-VE-XXIII-01 jelű védelmi, véderdőnek kijelölt területre esik, a TSZT szintén védelmi erdőként jelöli. Az előbbi telek vasút felé eső kb. 10-15 méter szélességű részét várhatóan szabályozás fogja érinteni, mivel mind a TSZT-n, mind a KVSZ övezeti tervlapján közúti infrastruktúra (tervezett Soroksári elkerülő út) számára irányadó területbiztosítással jelölt terület.
A Kormányhivatal a jegyző megkeresésére szakmai segítségnyújtási jogkörében eljárva arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) AB határozata, valamint a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma 2/2016. (III.21.) KMK véleménye alapján is „A jegyző közreműködése és a helyi viszonyokat ismerő képviselő-testületnek a kifogást elbíráló eljárása hatósági eljárás.” A kifogás elbírálása során – a törvény értelmében – a Képviselő-testület kötve van a Fétv-ben foglaltakhoz, így állásfoglalást megváltoztató döntést kizárólag abban az esetben hozhat, ha az állásfoglalás kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ában meghatározott előírások megsértésével került sor, ennek hiányában a kifogást el kell utasítani. A Képviselő-testületnek tehát nincs valós mérlegelési lehetősége, a döntését kizárólag a törvényben meghatározottak figyelembevételével hozhatja meg, mely alapul szolgál a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági eljárás keretén belül meghozott döntésének. A képviselő-testület határozata így végső soron egy hatósági eljárásban a jogvita eldöntését érdemben befolyásoló közbenső döntés, amelyre, mint hatósági ügyre a korábban alkalmazandó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt felváltva 2018. január 1-től az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Kormányhivatal a vevő általi tulajdonszerzési és birtokmaximum tekintetében több alkalommal is feltett kérdésünkre úgy nyilatkozott, hogy „a Takarnet-rendszerből a tulajdonos adatai szerint végzett országos lekérdezésre tehát kizárólag az Inytv. 70.§ (2) bekezdésében felsorolt szervek számára, az ott meghatározott célból kerülhet sor. Ezen felsorolásban az agrárkamara állásfoglalásával szemben előterjesztett kifogást elbíráló képviselő-testület nem szerepel, és más törvényben sem szerepel olyan, az Inytv. 70.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti felhatalmazás, amely alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv a tulajdonos adatai szerint végzett országos lekérdezés során keletkezett adatokat a képviselő-testület részére továbbíthatná. A fentiekkel teljes összhangban rendelkezik úgy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról a 2013. évi CCXII. Törvény (Fétv.) 29.§ (3) bekezdése, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv az átvett és az adatlekérdezés, illetve adatfeldolgozás során keletkezett adatokat nem továbbíthatja.” „Ennélfogva … Budapest Főváros Kormányhivatalának – az Inytv. 70.§ (2) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás hiányában – nincs lehetősége eleget tenni.”
 H. A. É. vevő írásban nyilatkozatot tett az ügyre vonatkozóan, melyben leírja, hogy olyan tények igazolására, mely közhiteles nyilvántartásból elérhető, a hivatal nem kötelezheti az ügyfelet, illetőleg a Képviselő-testület nem NÉBIH és nem adóhivatal, ezért az őstermelői igazolvány vizsgálatára nem jogosult. Ennek ellenére csatolta a vele közös családi gazdaságba tartozó dr. H. M. és saját ideiglenes őstermelői igazolványát. Előadta továbbá, hogy az adott ingatlanokat most is ő műveli bérleti szerződés alapján, ami 20 évre szól. Jelenleg gabonával van bevetve, takarmánybúzát termel rajta, melyet részben az állatok etetésére, részben eladásra használ fel. A megvásárolni kívánt földterületek közvetlen szomszédságában sem a tulajdonában, sem a használatában nincs további földterület.
Előadta továbbá, hogy tudomása szerint V. L. az elmúlt időben teljes egészében megszüntette mezőgazdasági tevékenységét, gépeit eladta, jelenleg külföldön dolgozik. Egyébiránt V. L. az elővásárlásra jogosultként tett nyilatkozat megtételekor a vételárra vonatkozóan teljesítőképességét nem igazolta, holott ez a szerződésben szerepelt. Nyilatkozatához csatolta a Fővárosi Törvényszék  számú ítéletét. Az ítélet a felperes V. L. szerződés létrehozása iránt indított perében a keresetet elutasította.
V. L. elővásárlásra jogosult a Hivatal által feltett kérdésekre megküldte a 2016-ban érvényes állapotot tükröző földhasználati „szemléket” melyek igazolják, hogy több mint 292 ha földterületen gazdálkodik, melyből közel 75 ha Budapest XXIII. kerület külterületi részén található.
Előadja, hogy 1987. óta foglalkozik mezőgazdasággal, először a Vörös Október MGTSZ-ben dolgozott, 1998. óta őstermelő, 2002-től pedig családi gazdálkodóként tevékenykedik. Az érintett termőföldeket 2002. február óta haszonbérlet útján használja, lakóhelye, mely Budapest XXIII. kerület közigazgatási határától kb. 14 km távolságra van. V. L. saját tulajdonában lévő mezőgazdasági géppark felhasználásával gazdálkodik részben tulajdonosként, részben haszonbérlőként Ócsa, Inárcs és Soroksár közigazgatási területén, élet- és versenyképes birtokméreten. A két ingatlan, mely az adásvétel tárgyát képezi, összesen több mint 31 ha területű, így a földterület már önmagában is gazdaságosan művelhető. V. L. az adott területeken az elmúlt 5 évben őszi búzát, napraforgót, kukoricát termesztett, és a jövőben is szántóföldi növényeket kíván termeszteni. A megtermelt növényeket integrátori hálózaton keresztül értékesítette és a jövőben is így kívánja. A megvásárolni kívánt földerületekkel szomszédos terület nincs sem a használatában, sem a tulajdonában.
Fentieket összevetve megállapítható, hogy V. L. mind az adásvételi szerződés megkötésekor, mind pedig a vevő kifogásának benyújtásakor (is még) jogosult volt a Földforgalmi törvény alapján az elővásárlásra. V. L. maga is regisztrált földműves, őstermelő, családi gazdálkodó, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja. Tekintve, hogy a megvásárolni kívánt két földterület mérete közel 32 ha, (így a terület ha más ingatlan nem lenne sem a használatában, sem a tulajdonában az elővásárlásra josultnak, akkor is) gazdaságosan üzemeltethető lenne. Mindezeket figyelembe véve a Földforgalmi törvény azon céljai, hogy élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre, illetve hogy a birtokelaprózódás hátrányos következményei ne terheljék a gazdaságot, valamint a kis- és közepes méretű agrárgazdaságok fejlődjenek, mind az elővásárlásra jogosult V. L., mind pedig a vevő H. A. É. esetében érvényesülnek.
Az új eljárás során (és korábban sem) merült fel olyan körülmény, illetőleg jogi akadály, amely miatt bármelyik fél esetén az adásvételi szerződés megtagadásának lett volna helye.
A kifogásokban említett azon tény, hogy az elővásárlásra jogosult nem helyben lakó, illetőleg hogy a közterheket sem helyben fizeti, jelen eljárásban nem releváns. Azt pedig, hogy az elővásárlásra jogosult a teljesítőképességét a szerződésnek megfelelően igazolta-e, (vagyis, hogy a foglaló összegét ügyvédi letétbe helyezte-e) sem a Polgármesteri Hivatal, sem pedig a Képviselő-testület nem jogosult vizsgálni.
A tényleges vevő személyének meghatározása a mezőgazdasági igazgatási szerv feladata.
A tényállás tisztázását a Képviselő-testület a bírósági ítéletnek megfelelően elvégezte, ugyanakkor a 2019. január 11-jétől hatályba lépő módosítás szerint a Földforgalmi törvény 73.§ (2) bek. c) pontja értelmében a megismételt eljárást a helyi földbizottság folytatja le, az annak során hozott helyi földbizottsági állásfoglalás ellen jogorvoslati eljárás a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított közigazgatási perben kezdeményezhető, tehát a módosító jogszabály a Képviselő-testület hatáskörét a kifogás megismételt eljárásban való felülvizsgálatára megvonta, így az Ákr. 17.§-a alapján az ügy áttételének van helye a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint helyi földbizottság részére, így a Képviselő-testület érdemi döntést nem tudott hozni.
Döntését a Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény; a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, a 2018. január 1. napjával hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), valamint a 2019. január 11. napján hatályba lépett 2018. évi CXXXVI. törvény 20.§-a alapján hozta. Az Ákr. 143.§ 1) bekezdése értelmében „E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” Ennek megfelelően a közigazgatási döntést a hatályos Ákr. szabályai szerint kellett meghoznia a Képviselő-testületnek. Hatáskörét és illetékességét ugyanezen, fent leírt törvények szabályozzák.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés közléséért dr. Veres Anikó jegyző