2019. november 7. - Alakuló ülés

A 2019. November 7-én megtartott képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 424/2019. (XI.07.) határozata a 2019. november 7-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2019. november 7-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 425/2019. (XI.07.) határozata a 2019. november 7-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2019. november 7-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására” c. napirendi pontot.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 426/2019. (IX. 10.) határozata a 2019. november 7-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2019. november 7-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója        
2.) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak, ennek hiányában ideiglenes bizottság tagjainak megválasztására, továbbá tanácsnokok megválasztására
3.) Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2019. (XI.07.) határozata az Ideiglenes Vagyonnyilatkozat-kezelő és Lemondó Nyilatkozatot Befogadó Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 106. § (1) bekezdésében meghatározott néven, ugyanezen bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott feladatok ellátására 3 tagból álló Ideiglenes Vagyonnyilatkozat-kezelő és Lemondó Nyilatkozatot Befogadó Bizottságot (a továbbiakban: Ideiglenes Nyilatkozatkezelő Bizottság) hoz létre, mely Bizottság megbízatása az SZMSZ 106. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására hatáskörrel felruházott Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásával megszűnik.
II. az Ideiglenes Nyilatkozatkezelő Bizottság elnökévé
Tüskés Józsefnét,
tagjaivá
Sebők Máté Zoltánt és
Dr. Staudt Csabát
választja meg.
III. felkéri a Jegyzőt az Ideiglenes Nyilatkozatkezelő Bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítására, a szükséges intézkedések megtételére, továbbá az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2019. (XI.07.) határozata a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát előkészítő Ideiglenes Bizottság létrehozásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 105. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladat ellátására: az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítésére 3 tagból álló Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottságot  (a továbbiakban: SZMSZ Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottság) hoz létre, mely Bizottság megbízatása az SZMSZ átfogó felülvizsgálatát tartalmazó előterjesztés elkészítéséig tart.
II. az SZMSZ Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottság tagjaivá
Geiger Ferencet,
Orbán Gyöngyit és
Dr. Staudt Csabát
választja meg.
III. felkéri a Jegyzőt az SZMSZ Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítására, a szükséges intézkedések megtételére, továbbá az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 429/2019. (XI.07.) határozata a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az SZMSZ Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökévé Orbán Gyöngyit választja meg.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 430/2019. (XI.07.) határozata a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az SZMSZ Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökévé Dr. Staudt Csabát választja meg.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 431/2019. (XI.07.) határozata a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökének megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az SZMSZ Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottság elnökévé Geiger Ferencet választja meg.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 432/2019. (XI. 07.) határozata Bese Ferenc polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület megállapítja, hogy
I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (6) bekezdése alapján Bese Ferenc főállású polgármestert megbízatásának időtartamára havonta bruttó 1 032 000,- Ft összegű illetmény és 154 800,- Ft összegű költségtérítés illeti meg.
II. Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző”