2020. december 10. - Polgármesteri döntés

2020. december 10n a Polgármester által
(veszélyhelyzet időszaka alatt) meghozott
h a t á r o z a t o k

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 578/2020. (XII.10.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetői feladatainak idegilenes ellátásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (továbbiakban: Intézmény) vezetőjének: Takácsné Juhász Ildikónak a jogviszonya 2020. december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetésére, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt,
I. az Intézmény intézményvezetői feladatai ellátására 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig, de legfeljebb az intézményvezetői álláshely betöltéséig az Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja vezetőjét Vincze Pétert bízza meg, egyúttal részére az intézményvezetői feladatok ellátásáért, helyettesítési díjként, a Kjt 24. § rendelkezései alapján: 140.000 Ft összegű helyettesítési díjat állapít meg.
II. gondoskodik a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester