2020. december 8. - Polgármesteri döntés

2020. december 8n a Polgármester által
(veszélyhelyzet időszaka alatt) meghozott
h a t á r o z a t o k

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 533/2020.(XII.08.) határozata a 2020. december 8-ai polgármesteri döntéssel kapcsolatos napirendi pontjainak kiegészítéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek, valamint a 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 50/2020.(XI.18.) önkormányzati rendelet hatályba” című előterjesztésben foglalt javaslatról
- sürgősséggel, második napirendi pontként dönt a „Javaslat SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás megkötésére” című előterjesztésben foglalt javaslatról
- sürgősséggel, harmadik napirendi pontként dönt a „Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kiegészítő támogatás biztosítására” című előterjesztésben foglalt javaslatról
- a 20. napirendi pontként szereplő „Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan javára, a 186560/14 helyrajzi számú ingatlan terhére törtnő vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendet leveszi napirendjéről
- a 25. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság megállapításai alapján munkáltatói döntések meghozatalára” című napirend pont a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján -állásfoglalást igénylő személyi ügyben – az előterjesztés és a döntés meghozatala során felvett emlékeztető-rész az érintett erre irányuló kérése esetén a zárt ülés anyagaival azonos módon kezelendő
- a 26. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pont a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett erre irányuló kérésére az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő
- a 27. napirendi pontként szereplő „Javaslat előszerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pont az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint kezelendő

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 534/2020.(XII.08.) határozata a 2020. december 8. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
a Képviselő-testület 2020. december 8. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek, valamint a 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 50/2020.(XI.18.) önkormányzati rendelet hatályba
2.) Javaslat SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás megkötésére
3.) Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kiegészítő támogatás biztosítására
4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására
5.) Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
6.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására (A 2020. november 11-ei Képviselő-testületi ülésre készített előterjesztés, az ahhoz megküldött kiegészítésnek megfelelően átdolgozva)
7.) Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására
9.) Javaslat az Önkormányzati köszöntésekről és az Önkormányzat által nyújtott, a köszöntésekhez kapcsolódó természetbeni juttatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
10.) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadására
11.) Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv elfogadására
12.) Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
13.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
14.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására
15.) Javaslat a Soroksári Busz díjmenteségének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra
16.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására
17.) Javaslat hozzájárulás megadására a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére új targonca beszerzéséhez
18.) Javaslat Hantos-Jarábik Klára intézményvezető munkakörének megállapítására
19.) Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára
20.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
21.) Javaslat a 195325/1, 195325/9, 195325/13, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32 és 195325/34 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanokra vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
22.) Javaslat a 195519/38 és a 195519/39 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcákban található ingatlanok kisajátítására
23.) Javaslat alpolgármesterek jutalmazására
24.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
25.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2020. évi működéséről
Javaslat a 2021. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2021. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
26.) Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2020. évi működéséről
27.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság megállapításai alapján munkáltatói döntések meghozatalára (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján -állásfoglalást igénylő személyi ügyben – az előterjesztés és a döntés meghozatala során felvett emlékeztető-rész az érintett erre irányuló kérése esetén a zárt ülés anyagaival azonos módon kezelendő) 
28.) Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett erre irányuló kérésére) az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő)
29.) Javaslat előszerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni)
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont
30.) Javaslat a 196660 és 196661 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanokból az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)
31.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 535/2020.(XII.08.) határozata a Fővárosi Önkormányzat által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere -a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (3) bekezdése alapján- úgy dönt, hogy
I. beleegyezését adja ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Budapest Főváros XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2021. évben bevezesse, egyidejűleg a korábbi döntésről rendelkező 427/2020.(X.13.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
II. döntéséről értesíti a Fővárosi Önkormányzatot.
Határidő: azonnal,
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 536/2020.(XII.08.) határozata SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő ingyenes átruházásáról szóló megállapodás megkötéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében és érdekeinek figyelembevételével megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas (SGTi-flex, COVID-19 Ag) antigén gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére történő térítésmentes átruházása tárgyában.
Határidő: 2021. január 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 537/2020.(XII.08.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kiegészítő támogatás biztosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Bokor Sándor elnök kérelmére, a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SRNÖ) részére 2.000.000 Ft kiegészítő, működési célú támogatást biztosít, ezzel az összeggel az SRNÖ 2020. évi támogatását a céltartalék, működési tartalék terhére megemeli.
II. felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosítás érdekében az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete szükséges módosításának előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon.
Határidő: I. pont:2020. december 11.
II. pont: soron következő előirányzat módosítás
Felelős: Bese Ferenc polgármester
dr. Szabó Tibor jegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 538/2020.(XII.08.) határozata a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Képviselő-testület 2021. évi munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint.
II. intézkedik a Képviselő-testület 2021. évi munkatervnek az érintettek részére történő megküldéséről.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 539/2020.(XII.08.) határozata a 2021. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törtvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2021. évi ellenőrzési tervet a jelen határozat melléklete szerint.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 540/2020. (XII.08.) határozata a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, a Molnár-szigeten található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú ingatlanokon található, Önkormányzati tulajdonban álló és jelenleg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala (Polgármesteri Hivatal) által üzemeltetett „Tündérkert” elnevezésű közösségi tér üzemeltetését 2021. január 01. napjától a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményén keresztül végzi.
II. az I. pontban rögzített változás alapján a Polgármesteri Hivatal és a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító okiratát módosítja és a módosított alapító okiratokat a Magyar Államkincstár részére benyújtja;
III. a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát 2021. január 01. napjával 1 fő gondnoki álláshellyel megemeli.
IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályának létszámát 2021. január 01. napjával 1 fő gondnoki álláshellyel csökkenti.
V. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal a leltár szerint a 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú ingatlanokhoz kapcsolódóan nyilvántartott eszközöket 2021. január 01. napjával átadja a Táncsics Mihály Művelődési Háznak
VI. megteszi I.-II.-III.-IV. pont szerinti döntések végrehajtásához szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat a Polgármesterének 541/2020. (XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2020. (II.11.), 84/2020. (II.11.) és a 85/2020. (II.11.) határozataival módosított, valamint a 324/2020. (VII. 14.) határozatával kiegészített 443/2018. (XI. 20.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 2021. január 01. napjával hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2020. (II.11.), 84/2020. (II.11.) és 85/2020. (II.11.) határozataival módosított, valamint 324/2020. (VII. 14.) határozatával kiegészített 443/2018. (XI. 20.) határozatát.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 542/2020. (XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármestere 462/2020 (XI.10.) határozatának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármestere 462/2020. (XI. 10.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház XXIII. kerület Molnár utca 116-118. szám alatti telephelyéhez, a Tündérkert szabadidős parkhoz kapcsolódó személy-és vagyonvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 17.980.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 543/2020. (XII.08.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát azzal, hogy azoktól szükség esetén, formai okok miatt az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
II. a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosító okiratát aláírja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar Államkincstárhoz megküldi.
Határidő: 2020. december 11.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 544/2020.(XII.08.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása tárgyában
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat által fenntartott Táncsics Mihály Művelődési Ház (1238 Budapest, Grassalkovich út 122.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi nyilvántartást végző hatóság rendelkezéseinek megfelelően, az érintett intézmény és az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse, valamint a szükséges feladatok végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 545/2020. (XII.08.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján menetrendszerinti járat – 135-ös jelzésű autóbusz - díjmentességének finanszírozására vonatkozó 2021. évi kötelezettségvállalásról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a135-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán a BKK Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére– a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján – az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére 31.200.000.-Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal.
II. intézkedik az I. pontban szereplő összeg 2021. évi költségvetésben történő szerepeltetése iránt.
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
Felelős: Bese Ferenc polgármester
III. értesíti a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 546/2020.(XII.08.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét.
II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti döntéséről.
Határidő: 2020. december 13.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 547/2020.(XII.08.) határozata hozzájárulás megadásáról a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére targonca vásárlásához
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. hozzájárul a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. új targonca vásárlásához önerő és lízing konstrukcióban, azzal, hogy a vételárát a társaság közhasznú bevételéből, saját erőből biztosítja.
II. kéri, hogy az Ügyvezető úr vizsgálja meg forint alapú hitelt felvételének a lehetőségét.
III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti döntéséről.
Határidő: 2020. december 13.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 548/2020. (XII.08.) határozata Hantos-Jarábik Klára intézményvezető munkakörének megállapításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere
I. megállapítja, hogy Hantos-Jarábik Klára intézményvezető munkaköre, A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése alapján: igazgató.
II. intézkedik a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészíttetéséről.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 549/2020. (XII.08.) határozata a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntésekről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére a 392/2020.(VIII.11.) határozat alapján 2020. október 22. napján kiírt nyílt pályázati eljárást Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) rendelete 3. melléklet 28.1 a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázati eljárás során egyetlen érvényes ajánlat sem került benyújtásra.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 392/2020. (VIII. 11.) határozatát hatályában fenntartja, azzal, hogy annak végrehajtási határidejét 2021. augusztus 31. napjára módosítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 550/2020. (XII.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Budapest XXIII. kerület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlant értékesíteni kívánja Oszlánci István Bérlő részére 9.904.000 Ft vételáron, mely vételárból egy összegben történő teljesítés esetén Bérlőt megilletik az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004.(IV.23.) rendeletben (a továbbiakban: Lakásrendelet) meghatározott kedvezmények. Bérlőt kérelmére részletfizetési kedvezmény, valamint esetleges további kedvezmény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben és a Lakásrendeletben meghatározottak szerint illeti meg.
II. gondoskodik a Bérlő értesítéséről és az ajánlat Bérlő általi elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004.(IV.23.) rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződést.
Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 551/2020.(XII.08.) határozata a 195325/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/1 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány valamint a 2020. október 20. napján lezárt második fordulós, a Fluenta Auction rendszerben 50728915295010817 és 50729297547100161 azonosítón megtartott elektronikus aukciók alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/1 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz az Altruist Architect Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-359559) jelöli ki.
II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. június 30.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 552/2020.(XII.08.) határozata a 195325/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/9 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/9 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a Szakács Kft.-t (cégjegyzékszám: 17-09-002831) jelöli ki.
II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 553/2020.(XII.08.) határozata a 195325/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/13 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/13 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a Szakács Kft.-t (cégjegyzékszám: 17-09-002831) jelöli ki.
II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 554/2020.(XII.08.) határozata a 195325/17 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/17 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/17 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a PEREGRINI Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-883300) jelöli ki.
II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 555/2020.(XII.08.) határozata a 195325/19 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/19 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/19 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a GREENTECHNIC HUNGARY Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-938571) jelöli ki.
II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 556/2020.(XII.08.) határozata a 195325/28 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/28 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/28 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a RINOKER SOLAR Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-692383) jelöli ki.
II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 557/2020.(XII.08.) határozata a 195325/32 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/32 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/32 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a HONG NING Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-371712) jelöli ki.
II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 558/2020.(XII.08.) határozata a 195325/34 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/34 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány valamint a 2020. október 14. napján lezárt második fordulós, a Fluenta Auction rendszerben 50728911000043521 azonosítón megtartott elektronikus aukció alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/34 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a HONG NING Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-371712) jelöli ki.
II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 559/2020.(XII.08.) határozata a 195519/38 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-9 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 195519/38 helyrajzi számú, 371 m2 területű, „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű, természetben Budapest XXIII. kerület Tompaház utcában található ingatlan kisajátítását.
II. gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 560/2020. (XII.08.) határozata a 195519/39 helyrajzi számú ingatlan kisajátításról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-9 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 195519/39 helyrajzi számú, 384 m2 területű, „kivett zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, természetben Budapest XXIII. kerület Tompaház utcában található ingatlan kisajátítását.
II. gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 561/2020.(XII.08.) határozata Összefogás Soroksárért Frakció javaslata az alpolgármesterek 2020. évi jutalmazásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy nem fogadja el az Összefogás Soroksárért Frakció javaslatát, mely szerint
„Az Összefogás Soroksárért Frakció javasolja, hogy Fuchs Gyula Pál és Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármesterek 6-6 havi illetményének megfelelő összeg, mint jutalom személyenként egyenlő arányban jutalomként szétosztásra kerüljön az I. sz. Összevont Óvoda, a II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha, a III. sz. Összevont Óvoda, a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézet, valamint a XXIII. kerületi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói számára.”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 562/2020.(XII.08.) határozata alpolgármesterek 2020. évi jutalmazásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Fuchs Gyula Pál és Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármesterek részére 2020. évben jutalmat nem állapít meg.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 563/2020.(XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 187296/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sodronyos utca 85. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 346/2020. (VII. 14.) határozattal módosított 136/2020. (II. 10.) határozat hatályon kívül helyezéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 187296/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sodronyos utca 85. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 346/2020. (VII. 14.) határozattal módosított 136/2020. (II. 10.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 564/2020.(XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186728/1) hrsz.-ú, 27 m2 területű, valamint (186728/3) hrsz.-ú, 50  mterületű ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 249/2020.(V.12.) határozatával módosított 543/2019. (XII.03.)  határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186728/1) hrsz.-ú, 27 m2 területű, valamint (186728/3) hrsz.-ú, 50  mterületű ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 249/2020.(V.12.) határozatával módosított 543/2019. (XII.03.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. március 31. napjára módosítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 565/2020.(XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlanon fennálló 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 251/2020.(V.12.) határozatával módosított 87/2020. (II.11.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlanon fennálló 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 251/2020.(V.12.) határozatával módosított 87/2020. (II.11.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. március 31. napjára módosítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 566/2020.(XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 293/2019. (VII.02.) és 49/2020. (I.21.) határozataival módosított 366/2018. (X.09.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 293/2019. (VII.02.) és 49/2020. (I.21.) határozataival módosított 366/2018. (X.09.) határozat I. és II. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 195325/21 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található 10.327 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan ¾-ed arányú tulajdoni hányadára vonatkozóan vételi ajánlatot tesz nettó 81.325.125,- Ft azaz nyolcvanegymillió-háromszázhuszonötezer-egyszázhuszonöt forint + 27 % ÁFA, tehát bruttó 103.282.909,-Ft azaz egyszázhárommillió-kettőszáznyolcvankettőezer-kilencszázkilenc forint vételáron.
II. amennyiben az ingatlan ¾-ed tulajdoni hányadát a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata harmadik fél számára kívánná értékesíteni, úgy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata élni kíván törvényes elővásárlási jogával nettó 82.000.000,- Ft azaz nyolcvankettőmillió forint + 27 % ÁFA, tehát bruttó 104.140.000,-Ft azaz egyszáznégymillió-egyszáznegyvenezer forint összegig. A fenti összeget meghaladó értéken történő értékesítés esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt az elővásárlási jog gyakorlásáról.”
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 293/2019. (VII.02.) és 49/2020. (I.21.) határozataival módosított 366/2018. (X.09.) határozata I. pontjának végrehajtási határidejét 2021. február 28. napjára, II. pontjának végrehajtási határidejét az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételre való felhívás kézhez vételét követő 30. napra módosítja.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 567/2020.(XII. 8.) határozata a közfoglalkoztatás 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatás 2020. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 568/2020.(XII.08.) határozata a 2021. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint kötelezettség vállalásáról a 2021. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. elfogadja a 2021. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
II. előzetes kötelezettséget vállal
a) a közfoglalkoztatottak 2021. évi bér önrész költségére 6.000.000. - Ft
b) a közfoglalkoztatás 2021. évi dologi költségeire 6.985.000. -Ft összegben, az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.
III. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetése iránt.
IV. gondoskodik a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2021. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé.
Határidő:   a III. pont vonatkozásában: 2021. évi költségvetés elfogadása
a IV. pont vonatkozásában: 2021. évben folyamatosan
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 569/2020.(XII.08.) határozata a Centrum Televízió Kft. 2020. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Centrum Televízió Kft. 2020. évi működéséről készült beszámolót,
II. döntéséről értesíti az Centrum Televízió Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: 2020. december 10.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 570/2020.(XII.08.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság megállapításai alapján meghozott munkáltatói döntésekről (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere
I. a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság Összegző jelentése alapján, Hantos-Jarábik Klára intézményvezetőt írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
II. egyúttal felszólítja Hantos-Jarábik Klára intézményvezetőt, hogy haladéktalanul végezzen soron kívül teljeskörű, átfogó leltárfelvételt az intézményben. Az intézményvezető a leltár kimutatást köteles megküldeni a fenntartó részére.
III. továbbá felhívja Hantos-Jarábik Klára intézményvezetőt figyelmét a jövőben a leltározással, selejtezéssel kapcsolatos szabályok maradéktalan betartására azzal, hogy különös gondossággal, körültekintően, kellő odafigyeléssel járjon el a helyi kiemelt jelentőségű eszközök, tárgyak vonatkozásában.
Határidő: 2021. február 28.
Felelős: a II-III. pontok vonatkozásában: Hantos-Jarábik Klára intézményvezető

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 571/2020.(XII.08.) határozata az Összefogás Soroksárért Frakció javaslata a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság megállapításai alapján meghozott munkáltatói döntésekről (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy nem fogadja el az Összefogás Soroksárért Frakció javaslatát, mely szerint
„Az Összefogás Soroksárért Frakció javasolja, hogy Bese Ferenc polgármester úr ne fogadja el a határozati javaslat IV. pontját, mely szerint,
IV. utasítja Hantos-Jarábik Klára intézményvezetőt, hogy az ügyben a szükséges munkáltatói intézkedéseket soron kívül tegye meg.”

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 572/2020.(XII.08.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság megállapításai alapján meghozott munkáltatói döntésekről (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere utasítja Hantos-Jarábik Klára intézményvezetőt, hogy az ügyben a szükséges munkáltatói intézkedéseket soron kívül tegye meg.
Határidő: 2021. február 28.
Felelős: a II-III. pontok vonatkozásában: Hantos-Jarábik Klára intézményvezető

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 573/2020.(XII.08.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannak B. R. tulajdonában álló, és K. M. holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 1128/13500 tulajdoni hányadával – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 6. számú lakásnak és a hozzá tartozó pincének, valamint a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – kapcsolatban a tulajdonos és a haszonélvező által tett ajánlatot, miszerint a tulajdoni hányadért cserébe cserelakást vagy másik ingatlan megvásárlását kérik az Önkormányzattól, nem fogadja el, és a 340/2020. (VII. 14.) határozatát hatályában fenntartja.
II. értesíti az érintetteket a döntésről.
Határidő: 2021. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 574/2020.(XII.08.) határozata a „Javaslat előszerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi ponttal kapcsolatos döntési folyamat kapcsán keletkezett előterjesztés és emlékeztető-részlet kezeléséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a „Javaslat előszerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pont előterjesztését, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásával - a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint kezeli.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 575/2020. (XII.08.) határozata a 2000. október 10. napján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata másrészről B. F. és B. B. között létrejött ingatlan adásvételi előszerződéstől történő elállásról (közzététele a zárt ülésen meghozott határozatokra vonatkozó előírások szerint történik)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tudomásul veszi, hogy az egyrészről az Önkormányzat, másrészről B. F. és B. B. között 2000. október 10. napján megkötött, az 1. számú mellékletet képező ingatlan adásvételi előszerződés lehetetlenült, azonban arra az esetre, ha a lehetetlenülés mégsem következett volna be, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 300. § (2) bekezdése alapján eláll a tárgyi adásvételi előszerződéstől.
II. értesíti az érintetteket a döntésről.
Határidő: 2021. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 576/2020.(XII.08.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a „Javaslat a 196660 és 196661 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanokból az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára”  tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában  a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 577/2020.(XII.08.) határozata a 196660 és 196661 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanokból az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy:
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 6 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 91.758,-Ft, azaz kilencvenegyezer-hétszázötvennyolc forint vételár ellenében közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján. Ennek érdekében
a) Bartos Gábor részére a 196660 és 196661 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 2/4 – 2/4 tulajdoni hányadaira tekintettel a 196660 és 196661 helyrajzi számú ingatlanokból az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 6 m2 területű ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 45.879,-Ft azaz negyvenötezer-nyolcszázhetvenkilenc forint ellenében.
b) Mudri Barnabás részére a 196660 és 196661 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 2/4 – 2/4 tulajdoni hányadaira tekintettel a 196660 és 196661 helyrajzi számú ingatlanokból az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 6 m2 területű ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 45.879,-Ft azaz negyvenötezer-nyolcszázhetvenkilenc forint ellenében.
II. megteszi a vételi ajánlatokat, és azok elfogadása esetén gondoskodik a telekalakítási eljárás megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási határozat birtokában aláírja az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi szerződést.
Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester