2020. január 9. - Rendkívüli ülés

A 2020. január 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés
h a t á r o z a t a i

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.09.) határozata a 2020. január 9-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2020. január 9-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete módosítására
2.) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak megválasztására, valamint tanácsnokok megválasztására (SZÓBELI előterjesztés, a napirend - az érintett erre irányuló kérése esetén, az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján - zárt ülés keretében tárgyalandó)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I. 09.) határozata a 2020. január 9-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a 2020. január 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 2.) napirendi pontként szereplő „Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak megválasztására, valamint tanácsnokok megválasztására” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I.09.) határozata az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 454/2019.(XII.03.) határozat I. pontját az alábbiak szerint:
„I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 120. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
a) elnökének Orbán Gyöngyit megválasztja.
b) képviselő tagjainak
Egresi Antalt
Staudt Csabát és
Zimán András Ferencet,
c) külsős bizottsági tagjainak
Napholcz Józsefet
Herling Eriket és
Baucsek Rajmundot
megválasztja.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (I.09.) határozata a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 453/2019.(XII.03.) határozat I. pontját az alábbiak szerint:
„I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 120. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Pénzügyi Bizottság
a) elnökének Bereczki Miklóst megválasztja.
b) képviselő tagjainak
Bányai Amir Attilát
Sebők Máté Zoltánt és
Tüskés Józsefnét,
c) külsős bizottsági tagjainak
Weiland Annamáriát
Koncz Róbertet és
Vérten Lászlót
megválasztja.”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I.09.) határozata a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 120. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
a) elnökének Egresi Antalt megválasztja.
b) képviselő tagjainak
Geiger Ferencet
Bereczki Miklóst és
Bányai Amir Attilát,
c) külsős bizottsági tagjainak
Egressy Pált,
Vargáné Polenyik Nikolettet és
Tóth Gergelyt
megválasztja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (I.09.) határozata a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 120. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
a) elnökének Ritter Ottót megválasztja.
b) képviselő tagjainak
Tüskés Józsefnét,
Egresi Antalt és
Zimán András Ferencet,
c) külsős bizottsági tagjainak
Gyöngyösi Csabát,
Liptákné Kovács Magdolnát és
Assenbrenner Ferencet
megválasztja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (I.09.) határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 120. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Szociális és Egészségügyi Bizottság
a) elnökének Tüskés Józsefnét megválasztja.
b) képviselő tagjainak
Dr. Staudt Csabát,
Bereczki Miklóst és
Orbán Gyöngyit,
c) külsős bizottsági tagjainak
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujzát,
Mikó Imrét és
Szakács Ágnest
megválasztja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (I.09.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 120. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Jogi és Ügyrendi Bizottság
a) elnökének Staudt Csabát megválasztja.
b) képviselő tagjainak
Ritter Ottót,
Geiger Ferencet és
Sebők Máté Zoltánt,
c) külsős bizottsági tagjainak
Dániel Andrást,
Kiss Zoltánt és
dr. Schubert Istvánt
megválasztja.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (I.09.) határozata klíma- és környezetvédelmi tanácsnok megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 130. §-ában meghatározott feladatok ellátására Zimán András Ferenc képviselőt klíma- és környezetvédelmi tanácsnoknak megválasztja.
II. felkéri a jegyzőt az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: 2020. január 20.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (I.09.) határozata közlekedési és közmű szolgáltatási tanácsnok megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 129. §-ában meghatározott feladatok ellátására Bányai Amir Attila képviselőt közlekedési és közmű szolgáltatási tanácsnoknak megválasztja.
II. felkéri a jegyzőt az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: 2020. január 20.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (I.09.) határozata ifjúsági tanácsnok megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 128. §-ában meghatározott feladatok ellátására Sebők Máté Zoltán képviselőt ifjúsági tanácsnoknak megválasztja.
II. felkéri a jegyzőt az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: 2020. január 20.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (I.09.)határozata civil tanácsnok megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 127. §-ában meghatározott feladatok ellátására Geiger Ferenc képviselőt civil tanácsnoknak megválasztja.
II. felkéri a jegyzőt az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: 2020. január 20.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző