2020. június 16. - Polgármesteri döntés

A 2020. június 16-án Polgármester által meghozott
h a t á r o z a t

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 305/2020.(VI.16.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók részére támogatás biztosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere, a Képviselő-testület frakcióinak egyetértésével úgy dönt, hogy
I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-00000000, képviseli: Ralovich Zsolt főigazgató) részére az intézményben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók részére, 2020. évi Semmelweis nap alkalmából történő egyszeri juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalék „egyéb tartalék” sora terhére bruttó 2 000 000  Ft, azaz kettőmillió forint egyösszegű támogatást állapít meg.
II. gondoskodik a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés aláírásáról azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint gondoskodik az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet ez irányban módosító rendelettervezet elkészítéséről és előterjesztéséről.
III. a döntésről értesíti a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Főigazgatóját, Dr. Ralovich Zsoltot.
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2020. június 30.,
                a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: 2020. július 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester