2020. május 15. - Polgármesteri döntés

A 2020. május 15-én Polgármester által meghozott
- zártként kezelendő - h a t á r o z a t o k

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 271/2020.(V.15.) határozata a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról szóló 189/2020.(IV.14.) határozat módosításáról (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról szóló 189/2020.(IV.14.) határozatának I. pontjának a) alpontját a következők szerint módosítja:
„I. 2020. évben „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címet adományoz
a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) a) pontja alapján
P. I. ,
Sz. Sz. E.,
T. Gy.,
F. V. Z.,
továbbá
F. E.,
H. J. É.,
H. Zs.,
P. C. M.
részére,”
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 272/2020.(V.15.) határozata a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról szóló 189/2020. (IV.14.) határozata módosítására” című napirendi pont keretében meghozott döntések közzétételéről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról szóló 189/2020. (IV.14.) határozata módosítására” című napirendi ponttal kapcsolatos döntésének meghozatala során – figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés a) pontjának rendelkezését - érvényesíti a zárt ülésen meghozott döntések közzétételére vonatkozó szabályokat.