2020. november 24. - Polgármesteri döntés

2020. november 24-én a Polgármester által
(veszélyhelyzet időszaka alatt) meghozott
h a t á r o z a t o k

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 514/2020.(XI.24.) határozata a 2020. november 24. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok kiegészítéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására” c. napirendi ponttal kapcsolatban.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 515/2020.(XI.24.) határozata a 2020. november 24. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a 2020. november 24. napján az alábbi napirendi pontokkal kapcsolatban hozza meg döntését:
1.) Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására
2.) Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
3.) Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 516/2020.(XI.24.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatok elbírálása tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 6.3. pontjában a Képviselő-testület Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntéseket meghozza.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 517/2020. (XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat 2021. évi pályázati fordulóból történő kizárásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Csige Aranka BURSA-2021-A-16980 pályázati azonosítószámú hallgatót a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati fordulójából kizárja, mivel pályázatát határidőn túl nyújtotta be és pályázata az Eper-Bursa rendszerben „Érvénytelen” státuszba került.
II. gondoskodik az Eper-Bursa rendszerben a pályázat bírálatból történő kizárásáról, a kizárás okának rögzítéséről, a pályázó értesítéséről, valamint a döntési lista Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a pályázók értesítésére
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 518/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Kapolcsi-Szabó Levente BURSA-2021-A-1985 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 519/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Kapolcsi-Szabó Bence Ágoston BURSA-2021-A-1991 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 520/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Szekeres András Béla BURSA-2021-A-2063 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 521/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Nagy Imre Richárd BURSA-2021-A-2616 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 522/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Hermann Blanka Dominique BURSA-2021-A-4535 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 523/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Kapi Zsuzsanna BURSA-2021-A-7689 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 524/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Balogh Dominika BURSA-2021-A-9633 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 525/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Zörgő Eszter BURSA-2021-A-11698 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 526/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Lővey Levente BURSA-2021-A-13132 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerbe
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 527/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Pénzes Viktória BURSA-2021-A-13630 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 528/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Heé Ágnes BURSA-2021-A-15306 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 529/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Morvay Flóra BURSA-2021-A-15890 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.
II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.
Határidő:   2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben
2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldésére
2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozatalára és a pályázók értesítésére
2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő biztosítására
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 530/2020. (XI.24.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelméről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere
I. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörben eljárva Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető írásbeli kérelmére hozzájárul nevezett közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, amely alapján Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyát, 2020. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 
II. gondoskodik a szükséges munkaügyi dokumentumok törvényes határidőben történő elkészítéséről.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 531/2020. (XI. 24.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázat pályázati feltételeinek meghatározása tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 5.3. pontjában a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 532/2020. (XI.24.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázata feltételeinek meghatározásáról és a pályázat kiírásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői pályázatának pályázati feltételeit jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.
II. gondoskodik a pályázati kiírás közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester