2015. április 14.

Budapest Főváros XXIII

                     
     Budapest Főváros XXIII. kerület
        Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 14-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

1.      Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetésekről, elismerő címekről és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 2.      Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

3.      Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

4.      Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Apostolhegy területére vonatkozó szabályozási terv módosításának elfogadására)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

5.      Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

6.      Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradvány elfogadására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

            Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

7.      Javaslat gazdasági program elfogadására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 8.    Javaslat a Rendészeti Osztály közterület-felügyelői létszámának bővítésére, ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal állományi létszámának megemelésére

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                       

 9.      Önálló képviselői indítvány

 

Előterjesztő:    Mizák Zoltán képviselő

                        Tüskés Józsefné képviselő

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

10.  Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

11.  Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásához önkormányzati véleménynyilvánításra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

  12.  Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

13.  Javaslat ingatlanok hasznosítására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                   Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

14.  Javaslat kisajátítási eljárás megindítására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

15.  Javaslat rendezési terv végrehajtására és kötelezettség vállalására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

16.  Javaslat elővásárlási jognyilatkozat megtételére

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 17.  Tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről és javaslat a 2014. évi éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

 

Előterjesztő:    Geiger Ferenc polgármester

                        dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 18.  Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2014. évi munkájáról (9.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Dr. Hardy F. Gábor hivatalvezető

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 

 19.  Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (9.45 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

20.  Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (10.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 21.  Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról (10.15 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Dr. Szánthó András intézményvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

22.  Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (10.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 23.  Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (11.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

24.  Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtott támogatásra (11.15 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 25.  Javaslat a katasztrófavédelem támogatására (11.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

   26.  Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

27.  Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt)

 

Előterjesztő: Marótiné S. Ildikó osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 28.  Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (2015. május 12-ei ülésre javasolt)

 

Előterjesztő:

Megtárgyalja: 

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. április 3.

 

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                            polgármester