2015. december 8. KT

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 8-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

1.     Javaslat az egyes sporttal összefüggésben alapított önkormányzati elismerő címek adományozásának hatáskörét szabályozó rendeletek módosítására  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság


 

2.     Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletek módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3.     Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Gyáli patak és a Dobó utca közötti Duna parti tömbök területére vonatkozó szabályozási terv) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester     

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

4.     Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Orbánhegy és környékére vonatkozó szabályozási terv) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester     

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

5.     Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság  


6.     Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Civil Frakció

Fidesz Frakció

Itthon Vagyunk Egyesület Frakció

Frakciókon kívüli képviselők

 

 

7.     Javaslat a 2016. évi ellenőrzési terv és a stratégiai ellenőrzési terv módosításának elfogadására

 

Előterjesztő:  dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

                       

8.     Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra

 

Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

9.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság  

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

10.  Javaslat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 

11.  Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről

Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

            Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                   Pénzügyi Bizottság

 

 

12.  Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtott támogatásra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

13.  Javaslat használati megállapodások megkötésére

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

14.  Javaslat távközlési állomás és kábelhálózat létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (Digi Kft.)  

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

15.  Javaslat a NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

16.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185620 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

            Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

17.  Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185852/0/B/2 hrsz.-ú természetben a Templom u. 88. fszt. 4. szám alatti lakás) 

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető  

Megtárgyalja:            Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

18.  Javaslat távközlési bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére  

(Telenor Magyarország Zrt.)

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:            Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                             Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

19.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatod döntések meghozatalára (Kiosztós) 

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

20.  Beszámoló a Centrum Televízió működéséről (9.30 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Nagy Judit Éva ügyvezető 

Megtárgyalja:            Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

21.  Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről (10.00 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Geiger Tamás igazgató 

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS

17.00 – 19.00 óráig

TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. november 27.

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                                                      polgármester