2015. február 13. rendkívüli ülés

Budapest Főváros XXIII

              
     Budapest Főváros XXIII. kerület
        Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 13-án (pénteken) 9.00 órai kezdettel a Városháza Tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) rendkívüli ülést tart. 

 

NévsorolvasásNapirendi pontok

 

 

 

1.      Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 

2.      Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa

                        Fidesz Frakció

                        Civil Frakció

                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció

                        Frakción kívüli képviselő

                       

 

3.  Javaslat a „Molnár-sziget Tündérkert” működtetésével kapcsolatos döntésre

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 

 

4.      Javaslat egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok Kft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megkötésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság        

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. február 11.

 

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                            polgármester